Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Welk belastingvoordeel is er voor erfgoed?

Vlaamse eigenaars van geklasseerde monumenten en landschappen kunnen een belastingvermindering krijgen voor ‘behoud of herwaardering van beschermd onroerend goed’.
©Filip Ysenbaert

Investeert u als eigenaar, erfpachthouder, vruchtgebruiker of opstalhouder in de restauratie en het onderhoud van uw beschermd onroerend erfgoed? Dan komen uw uitgaven voor de uitgevoerde werken in aanmerking voor belastingvermindering.

Welke werken?

Het moet gaan om werken die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van de erfgoedkenmerken en -elementen van het beschermde erfgoed. De werken moeten uitgevoerd zijn volgens de gegeven toelating, vergunning of melding en mogen de erfgoedwaarden niet aantasten.

Hoeveel belastingvoordeel?

De  uitgaven die fiscaal kunnen worden ingebracht, zijn geplafonneerd op 25.000 euro. Dat plafond geldt per onroerend goed en niet per belastingplichtige. Als er meerdere eigenaars zijn, moeten ze het maximum verdelen volgens hun eigendomsaandeel.

De (geplafonneerde) uitgaven geven recht op een belastingvermindering van 40 procent.

Welke voorwaarden?

Een voorwaarde is dat de werken moeten zijn uitgevoerd én betaald binnen hetzelfde aanslagjaar. Voorschotten komen niet in aanmerking voor de belastingvermindering als ze betaald zijn in een ander jaar dan dat waarin de werken zijn uitgevoerd.

De belastingvermindering kan niet gecumuleerd worden met een premie, een verlaging van verkooprecht of een schenkbelasting voor dezelfde werken. U moet dus kiezen of u een premie aanvraagt of de belastingvermindering verkiest.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud