Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Welk belastingvoordeel levert de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen op?

De stortingen voor een aanvullend pensioen voor zelfstandigen worden fiscaal beloond met een federale belastingvermindering van 30 procent.
©Filip Ysenbaert

Zelfstandigen hebben verschillende formules om een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen. 

Welke zelfstandigen kunnen kiezen voor een POZ?

Met de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) kunnen zelfstandigen zonder vennootschap (zoals sommige bakkers, slagers, vrije beroepers, meewerkende echtgenoten, zelfstandige helpers…) op een fiscaal aantrekkelijke manier een aanvullend-pensioenkapitaal opbouwen.

De POZ is er voor zelfstandigen met winst, zelfstandigen met baten en meewerkende echtgenoten. Bedrijfsleiders zijn in principe uitgesloten.

Hoe werkt het?

Bij een POZ stort de zelfstandige maandelijks of jaarlijks een premie voor een (levens)verzekeringscontract. Dat kan zowel een tak21-spaarverzekering met een gewaarborgd rendement en eventuele winstdeelname zijn als een tak23-spaarverzekering waarvan het rendement afhangt van de onderliggende beleggingen. Op de stortingen is een premietaks van 4,4 procent verschuldigd.

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

De stortingen worden fiscaal beloond met een federale belastingvermindering van 30 procent (exclusief gemeentebelasting). Van een storting van 1.000 euro kan dus 300 euro via de belastingaangifte gerecupereerd worden.

Voorwaarde is dat de som van het wettelijk pensioen en het opgebouwde kapitaal via een POZ of VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) - omgerekend naar een jaarlijkse rente - beperkt blijft tot 80 procent van het gemiddelde beroepsinkomen van de afgelopen drie jaar.

Wanneer kan het opgebouwde pensioenkapitaal uitgekeerd worden?

Het opgebouwde pensioenkapitaal kan pas worden uitgekeerd als de zelfstandige zijn wettelijk rustpensioen opneemt of als aan de voorwaarden voor het (vervroegd) wettelijk pensioen is voldaan, maar de zelfstandige beslist om te blijven werken. Een vroegere uitkering van POZ-kapitaal kan niet.

Wel kunt u op de opgebouwde reserves een voorschot vragen of het gebruiken als onderpand om er de aankoop of de renovatie van vastgoed mee te financieren.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud