Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Welke aankoop van aandelen levert een belastingvoordeel op?

Investeringen in de vennootschap van uw werkgever, aandelen van ontwikkelingsbedrijven, starters en groeibedrijven worden beloond met een belastingvermindering.
©Filip Ysenbaert

Via uw jaarlijkse belastingaangifte kunt u voor de aankoop van drie categorieën van aandelen een belastingvoordeel krijgen:

1.     Werkgeversaandelen

Koopt u nieuwe aandelen in de vennootschap van uw werkgever of een moederonderneming? Voor een aankoop van maximaal 800 euro aan werkgeversaandelen kunt u een belastingvermindering van 30 procent vragen, wat het maximale voordeel op 240 euro (exclusief gemeentebelastingen) brengt.

Een voorwaarde is dat u de werkgeversaandelen minstens vijf jaar bijhoudt. Als u ze eerder verkoopt, moet u het belastingvoordeel voor de resterende periode teruggeven. Dat berekent u volgens de formule: 1/60ste van de verkregen vermindering x het aantal volle maanden dat nog overblijft tot het einde van de 60 maanden.

Let wel, u mag de belastingvermindering voor werkgeversaandelen niet combineren met die voor pensioensparen. U moet kiezen tussen beide belastingvoordelen. Koppels die samen een belastingaangifte indienen, hoeven niet dezelfde keuze te maken.

2.     Aandelen van ontwikkelingsfondsen

Ontwikkelingsfondsen verstrekken microkredieten en andere financiële diensten aan wie zeer kleine ondernemingen opricht of al exploiteert in ontwikkelingslanden en die geen toegang heeft tot de gangbare financiële circuits. Voorbeelden zijn Alterfin, Incofin en Oikocredit.

Leed u verlies of boekte u een minwaarde bij de volledige liquidatie van een private privak, die na 2017 werd opgericht? Via uw belastingaangifte kunt u 25 procent van een verlies tot 25.000 euro recupereren, of dus 6.250 euro.

 

Wie voor minstens 400 euro aandelen heeft gekocht, kan aanspraak maken op een belastingvermindering van 5 procent van het geïnvesteerde bedrag. De belastingvermindering is op 330 euro geplafonneerd, wat betekent dat u tot 6.600 euro kan investeren.

Een voorwaarde is dat u de aandelen minstens vijf jaar bijhoudt. Als u uw aandelen eerder verkoopt, moet u het belastingvoordeel voor de resterende periode teruggeven. Dat berekent u volgens de formule: 1/60 van de vermindering x het aantal maanden dat nog overblijft tot het einde van de 60 maanden.

De meeste ontwikkelingsfondsen keren jaarlijks een dividend uit. Dat is tot 812 euro vrijgesteld van roerende voorheffing.

3.     Taxshelter

Dankzij de taxshelter kan u een belastingvermindering krijgen voor investeringen tot 100.000 euro in starters en groeibedrijven.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud