Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Belegger, geef de fiscus geen cadeau

Langzaam maar zeker roomt de fiscus iedere belegging af. Toch zijn er nog achterpoortjes die op een kier blijven staan. De Tijd zet voor u op een rij welke beleggingen nog fiscaalvriendelijk zijn. Zolang het duurt.

Ongemakkelijke kuchjes. Pijnlijke stiltes aan de andere kant van de telefoonlijn. Fiscaal specialisten, private bankiers, adviseurs, vermogensbeheerders,... Ze aarzelen steeds meer om met de pers te praten over fiscaal aantrekkelijke beleggingen. ‘Als we er te veel ruchtbaarheid aan geven, dreigen die producten bij het volgende rondje belastingen op tafel te liggen. Als de regering een tekort heeft, zal ze het geld bij de spaarders en de beleggers komen halen.’

We sommen de spaar- en beleggingsproducten voor u op waar de fiscus tot nu toe uw rendement niet of nauwelijks afroomt. We doen daarbij geen uitspraken over het rendement. En we waarschuwen meteen dat bij elk volgend begrotingsconclaaf producten uit dit lijstje kunnen vallen.

1. Spaarboekje

Het klassieke boekje is het laatste waar de politici aan willen raken. ‘Geen enkele politieke partij wil bekendstaan als de doodgraver van het spaarboekje’, klinkt het bij verschillende mensen uit de financiële sector. Bovendien schreef de regering 50 miljoen euro extra in de begroting voor de bankentaks. Hoeveel de banken moeten betalen hangt af van, jawel, de gereglementeerde spaardeposito’s op hun balans.

De intresten op spaarboekjes zijn tot 1.830 euro per persoon vrijgesteld van roerende voorheffing. Tegen de huidige lage rentevoeten betekent dat dat je ruim 200.000 euro kan plaatsen op een klassiek spaarboekje bij de grootbanken (0,6% basisrente + 0,3% premie) of bijna 70.000 euro bij de prijsbrekers (2,65% in totaal).

De meeste mensen spreiden hun spaargeld echter over verschillende banken. Vermogende mensen met meer dan 200.000 euro op verschillende spaarboekjes blijven onder de radar. Spaarders moeten in principe de intresten boven de drempel van 1.830 euro aangeven in de belastingaangifte. Maar dat gebeurt lang niet altijd. Van eerdere beloftes om de ‘fiscale fraude’ met meerdere spaarboekjes aan te pakken, komt voorlopig niets in huis.

2. Kapitalisatiefondsen met een Belgisch paspoort

Neus

Slimme bankiers kenne allicht nog tal van andere spaar-, beleggings- en verzekeringsproducten die vanuit een fiscaal oogpunt aantrekkelijk zijn. Laat u echter niet te veel leiden door de onweerstaanbare drang die veel Belgen hebben om de fiscus een neus te zetten. De kosten van veelal gestructureerde producten zijn soms danig hoog, en het rendement is vaak niet de moeite waard.

Het gaat om beleggingsfondsen die in aandelen en/of obligaties beleggen die nooit een dividend uitkeren en die enkel in België verkocht mogen worden. De meeste Transparant-fondsen van de Antwerpse Effectenbank Dierickx Leys hebben bijvoorbeeld louter en alleen een Belgisch paspoort. Maar zowat elke bank heeft nog dergelijke fondsen in haar gamma. Ze durven er alleen geen reclame voor te maken, om de fiscus niet wakker te maken. Wanneer u een deelbewijs van dit type beleggingsfonds verkoopt, betaalt u 1 procent beurstaks, met een maximum van 1.500 euro. Dat is alles. U betaalt geen meerwaardebelasting.

Bij een zogenaamd distributiefonds (met een Belgisch of een Europees paspoort) betaalt u 25 procent roerende voorheffing op elk dividend dat het fonds uitkeert aan de beleggers. De meerwaarde bij de verkoop is niet belast.

Er bestaan ook beleggingsfondsen met een Europees paspoort, die over de landsgrenzen heen verdeeld mogen worden. Bij de verkoop van een kapitalisatiefonds met een Europees paspoort roomt de Belgische fiscus in sommige gevallen wel een deel van de meerwaarde af. Voor kapitalisatiefondsen die enkel in aandelen beleggen, of minder dan 25 procent in obligaties, is er geen probleem.

Voor alle fondsen met een Europees paspoort die 25 procent of meer in obligaties investeren, is er wel een probleem. Er komt wellicht nog voor het jaareinde een heffing van 25 procent op de meerwaarde uit de geherinvesteerde coupons en de koersstijging van de obligaties in portefeuille. Tot nu toe was er enkel een meerwaardebelasting voor fondsen met 40 procent of meer obligaties in portefeuille.

Er was even sprake van dat die meerwaardebelasting op het vastrentende gedeelte uitgebreid zou worden naar beleggingsfondsen met een Belgisch paspoort. Maar in het laatste wetsontwerp ter zake is daar geen sprake van.

3. Beurstrackers

Is de (soms) hoge beheersvergoeding die fondsbeheerders aanrekenen u een doorn in het oog? Dan is een beurstracker misschien iets voor u. Beurstrackers of exchange traded funds (ETF’s) zijn beleggingsfondsen die op een beurs verhandeld worden. Dergelijke fondsen ‘schaduwen’ een onderliggend actief. Dat kan een aandelenindex, een obligatiemandje of een grondstof zijn. Er komt dus geen actief beheer aan te pas, wat deze fondsen goedkoper maakt dan klassieke beleggingsfondsen. Nog een groot verschil met klassieke beleggingsfondsen is dat ETF’s op een beurs verhandeld worden, waardoor u te allen tijde weet hoeveel uw fonds waard is.

ETF’s bestaan in vele geuren en kleuren. Tegenwoordig zijn er beurstrackers waarmee u een mandje biotechaandelen kunt schaduwen, of een selectie dividendaandelen of overheidsobligaties. Er bestaan zelfs ETF’s waarmee u blootstelling aan de visserij- of zonnepanelensector kunt kopen.

Ook juridisch valt er geen lijn te trekken in het gigantische aanbod van ETF’s. ‘Het concept ‘tracker’ of ‘ETF’ is een marketingterm, maar bestaat niet voor de fiscus’, klinkt het bij Febelfin, de koepelorganisatie van de financiële sector. ‘Het is een verzamelnaam voor verschillende producten met verschillende juridische statuten. Heeft het ETF rechtspersoonlijkheid of niet, waar is het gevestigd, zijn er distributies of niet? Dat zijn allemaal vragen die belangrijk zijn.’

Dat maakt dat er inzake fiscaliteit wel wat addertjes onder het gras schuilen. Vaak betalen ETF’s een dividend uit, waar roerende voorheffing op verschuldigd is. In veel gevallen gaat het zelfs om een dubbele roerende voorheffing, indien het land van uitgifte niet Ierland of Luxemburg is. In België zijn er nog geen trackers uitgegeven. Navraag bij verschillende fiscaal experts leert dat er een grijze zone is wat betreft de taxatie van ETF’s. Een fiscalist: ‘Onze wetgeving loopt tien jaar achter op de financiële industrie. Allez, de laatste keer dat er grondig nagedacht is over onze fiscaliteit was in 1964.’ Bij aankoop en verkoop betaalt u een beurstaks van 0,25 procent, net zoals voor aandelen.

De bottomline: informeer u goed en check op voorhand de kleine lettertjes van het uitgifteprospectus vooraleer op de koopknop te klikken.

4. Tastbare beleggingen

Bij tastbare beleggingen bestaat enkel op vastgoed een meerwaardebelasting, en dan nog enkel bij een verkoop binnen vijf jaar na de aankoop. Het belastingtarief is 16,5 procent. Voorts is de meerwaarde gerealiseerd op materiële zaken, zoals grondstoffen, niet belast. Ook kunst en wijn vallen onder deze categorie.

Goudstaven en munten hebben een streepje voor op andere edelmetalen. Op de aankoop van goud is geen btw verschuldigd. Bij zilver en platina bijvoorbeeld moeten beleggers 21 procent btw ophoesten boven op de aankoopprijs. Zilver en platina kennen veel meer industriële toepassingen dan goud.

5. Aandelen zonder dividend

De meerwaardebelasting voor aandelen lag op de onderhandelingstafel van de regering, maar is er weer afgeveegd. Beleggers betalen wel 0,25 procent beurstaks per aandelentransactie. En van de dividenden gaat er sowieso 25 procent richting fiscus. De strips die vroeger recht gaven op een verminderde voorheffing zijn binnenkort waardeloos.

Een kapitaalvermindering is fiscaalvriendelijker voor beleggers. Telenet, de belangrijkste aanhanger van regelmatige kapitaalverminderingen op beurs van Brussel, verdwijnt binnenkort wellicht van de beurs. Kinepolis en Jensen Group deden het Telenet al een keer na. Ondernemingen die massaal eigen aandelen inkopen en vernietigen maken dat een aandeel meer waard wordt, want de winst moet over minder aandelen worden verdeeld. Een minpuntje is dat het niet altijd een goed teken is voor de toekomst van het bedrijf.

Een andere optie zijn groei- bedrijven die alle winst herinvesteren, zoals biotechnologiebedrijven. Het fiscale voordeel alleen kan uiteraard geen reden zijn om in een bedrijf te investeren. De toekomstperspectieven van het bedrijf zijn bij een investeringsbeslissing veel belangrijker.

De recente overnamegolf op de Brusselse beurs was ook voordelig voor de betrokken beleggers. Ze betalen geen beurstaks als ze hun aandelen aanbieden aan de overnemer en ze betalen uiteraard ook geen belasting op de eventuele premie die ze ontvangen.

6. Levensverzekering

Hoewel. Wie zijn geld minstens acht jaar en één dag laat staan in een spaar- of beleggingsverzekering betaalt geen roerende voorheffing op de intresten. Maar de regeringspartijen beslisten wel om de zogenaamde verzekeringstaks op te trekken. Van elke storting zal de Belgische schatkist binnenkort 2 procent in haar zak steken, in plaats van 1,1 procent.

Vooral voor de levensverzekeringen met een gegarandeerd rendement weegt die verhoging stevig door. De marktleider AG Insurance belooft bijvoorbeeld een gegarandeerd rendement van 1,5 procent. Bij een gelijkblijvend tarief duurt het twee jaar vooraleer de verzekeraar de taks heeft terugverdiend voor de beleggers en na acht jaar strijkt de belegger amper 1,24 procent rente op. Daar kan in theorie nog een winstdeelname bijkomen, maar in de praktijk worden er niet veel winstbonussen meer uitgedeeld.

Bij een tak23-product investeert de verzekeringsmaatschappij het geld van de beleggers in een of meerdere beleggingsfondsen. In tegenstelling tot bij beleggingsfondsen is de meerwaarde nooit belast. Maar er zijn wel vaak hogere kosten aan verbonden dan aan een beleggingsfonds.

Wie al een spaar- en beleggingsverzekering bezit, stort beter vroeg dan laat. Normaal gaat een dergelijke verhoging pas in op het moment van publicatie in het Staatsblad.

7. Opties en futures

U moet weten hoe u er geld mee kunt verdienen. Want met opties en futures kan je helaas ook veel geld verliezen. Er woedt momenteel een discussie tussen brokers en de belastingadministratie over de beurstaks op opties en futures. De eerste groep vindt dat de taks niet van toepassing is, de tweede vindt van wel. Voorlopig is er geen sprake van andere belastingen op deze afgeleide producten.

8. Residentiële bevaks

Lange tijd konden vastgoedbevaks genieten van een aantrekkelijk fiscaal statuut. Daarmee wilde de wetgever destijds, heel nobel, de spaarder aanmoedigen om in vastgoed te beleggen. Voor de dividenden van vastgoedbevaks gold een roerende voorheffing van 15 procent. Bevaks die minstens 60 procent in woningen belegden, waren zelfs vrijgesteld van roerende voorheffing.

Maar aan die gunstbehandeling kwam onlangs een einde. Tijdens de vorige begrotingsronde werd beslist dividenden van vastgoedbevaks te belasten tegen 21 procent. Residentiële bevaks zouden van hun vrijstelling kunnen blijven genieten.

Afgelopen week werd tijdens het begrotingsconclaaf beslist de residentiële vastgoedbevaks te onderwerpen aan een roerende voorheffing van 15 procent. Voor niet-residentiële vastgoedbevaks geldt het uniforme tarief van 25 procent.

Een zware dobber voor de residentiële bevaks, maar toch kunnen die als enige aandelenklasse nog genieten van een gunsttarief. Het gaat om Aedifica, Home Invest Belgium en Serviceflats Invest. Daarbij dient vermeld dat vastgoedbevaks op hun Belgische activiteiten volledig vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud