Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Beleggers kunnen omzettingstaks terugeisen

Beleggers kunnen de omzettingstaks, de belasting die betaald werd bij de omzetting van hun effecten aan toonder, terugeisen. Het Grondwettelijk Hof verwees de taks vandaag naar de prullenmand.
Advertentie
De minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), meldde eerder al dat hij geen stokken in de wielen zal steken van wie de omzettingstaks terugvordert. ©Photo News

In de schaduw van het Arco-arrest velde het Grondwettelijk Hof deze morgen een arrest over de zogenaamde omzettingstaks. Dat is de belasting die in 2012 en 2013 verschuldigd was bij de omzetting van effecten aan toonder in gedematerialiseerde effecten (op een effectenrekening bij een financiële instelling) of in effecten op naam ( bij het bedrijf dat de effecten had uitgegeven).

Effecten aan toonder werden afgeschaft omdat ze leidden tot misbruiken, belastingontduiking en witwaspraktijken.

In 2012 ging het om een taks van 1 procent, in 2013 om 2 procent. Het ging om een uitzonderlijke begrotingsmaatregel die door de regering-Di Rupo einde 2011 werd ingevoerd.

Op 9 oktober 2014 besliste het Europese Hof van Justitie al dat de taks in strijd is met de Europese kapitaalrichtlijn. Die verbiedt indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal. Het arrest volgde op een prejudiciële vraag van het Grondwettelijk Hof.

Het Grondwettelijk Hof kon dan ook niet anders dan de omzettingstaks retroactief vernietigen. Dat wil zeggen dat ze geacht wordt nooit te hebben bestaan.

Het arrest heeft een belangrijk praktisch gevolg. Wie de belasting heeft betaald, kan ze van de Belgische staat terugeisen. In de praktijk werd de taks betaald door de banken en de bedrijven die de aandelen of obligaties hebben omgezet. Beleggers aan wie de taks werd doorgerekend, krijgen het advies om de taks op hun beurt terug te eisen van die banken of ondernemingen. Zij moeten zich niet wenden tot de Belgische staat.

Nogal wat financiële instellingen en bedrijven hebben het arrest van het Grondwettelijk Hof niet afgewacht en zijn, na het arrest van het Hof van Justitie van 9 oktober vorig jaar, al begonnen met de terugvordering van de betaalde taksen. 

De omzettingstaks leverde overigens nooit het verhoopte resultaat op. De regering Di-Rupo rekende op 30 miljoen euro inkomsten, maar volgens de huidige minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) leverde de taks maar 11,8 miljoen euro op.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud