Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Bemiddeling fiscale geschillen in de lift

De dienst fiscale bemiddeling heeft vorig jaar 3.127 aanvragen ontvangen, 14 procent meer dan in 2012. In 69 procent van de ontvankelijke dossiers werd een wederzijds akkoord bereikt. Daardoor vermeed de fiscus ongeveer 900 processen.
Advertentie
©Photo News

De stijging van het aantal aanvragen voor fiscale bemiddeling is volgens L'Echo te danken aan de grotere naamsbekendheid van de fiscale bemiddelingsdienst, een onderdeel van de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën. Die autonome dienst behandelt blijvende geschillen tussen burgers en de federale belastingadministratie.

In 2013 leidden 892 van de 1.294 ontvankelijke dossier tot een oplossing waarbij beide partijen akkoord gingen. Dat komt neer op een slagingspercentage van 69 procent.

De Fiscale Bemiddelingsdienst werd in 2010 opgestart. Hij heeft als doel om te bemiddelen tussen de belastingplichtige en de administratie om op die manier te vermijden dat bij betwistingen meteen naar de rechtbank moet worden gestapt. Die bemiddeling kan zowel gaan over de vaststelling van het belastbare bedrag als over de invordering van de te betalen belastingen. Zowel bedrijven als particulieren kunnen er een beroep op doen. De bemiddeling is gratis.

Van de 3.127 nieuwe aanvragen die werden ontvangen in 2013, hadden er 1.838 betrekking op discussies over het vaststellen van het belastbare bedrag. Voorts waren er 599 meningsverschillen over de invordering. Het restant waren algemene vragen die de dienst onmiddellijk kon afhandelen.

De Fiscale Bemiddelingsdienst probeert de discussies tussen de belastingplichtige en de administratie door onderhandelingen te deblokkeren. De dienst neemt zelf geen beslissingen. Volgt er uiteindelijk geen oplossing, dan kan de rechtbank alsnog worden ingeschakeld.

Wie een aanvraag tot bemiddeling indient, krijgt binnen de vijf werkdagen een antwoord of zijn dossier al dan niet voor bemiddeling in aanmerking komt. De Fiscale Bemiddelingsdienst is te vinden op de Koning Albert II-laan 33 bus 46, 1030 Brussel. Tel. 02 576 23 60.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud