Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe wordt uw bedrijfswagen belast?

Wie van zijn werkgever of vennootschap een bedrijfswagen ter beschikking krijgt en die wagen ook privé mag gebruiken, wordt op dat voordeel belast.
©Filip Ysenbaert

Het gebruik van een bedrijfswagen voor privéver­plaat­sin­gen is een belastbaar voordeel. Onder ‘privé’ vallen niet alleen de ritten in de vrije tijd, maar ook de da­ge­lijk­se pen­del van en naar het werk. Ge­bruikt u uw be­drijfs­wa­gen al­leen voor be­roeps­ver­plaat­sin­gen (dus werk-werk­ver­plaat­singen), dan wordt u geen voor­deel aan­ge­re­kend en zijn er geen be­las­tin­gen ver­schul­digd.

De belasting wordt niet berekend op het werkelijk genoten voordeel, in de plaats daarvan is er een forfait. In het vakjargon spreekt men van het ‘voordeel van alle aard’. Als werknemer betaalt u geen socialezekerheidsbijdragen voor een bedrijfswagen.

Welke elementen bepalen het belastbare voordeel?

De componenten in de berekeningsformule van het voordeel van alle aard zijn de cataloguswaarde, de CO2-uitstoot en het type brandstof. Voor elk jaar dat na de eerste inschrijving verstrijkt, daalt de cataloguswaarde in de berekeningsformule met 6 procent. Het percentage kan maximaal tot 70 procent van de cataloguswaarde dalen. Dat wordt bereikt als de wagen zes jaar oud is.

Ook voor wie samen met de bedrijfswagen een tankkaart krijgt, wordt er alleen een voordeel van alle aard voor de wagen berekend.

Wat als ik aan mijn werkgever een eigen bijdrage voor het privégebruik van de bedrijfswagen moet betalen?

Die eigen bijdrage wordt afgetrokken van het voordeel van alle aard. Stel dat u een maandelijks belastbaar voordeel van alle aard van 150 euro heeft en u uw werkgever hiervoor 50 euro per maand moet betalen. Dan bedraagt uw belastbaar voordeel slechts 100 euro per maand (150 euro - 50 euro).

Op het gelijkvormigheidsattest van een nieuwe auto staan twee CO2-waarden vermeld. Met welke waarde wordt gerekend?

Na de hele heisa over ‘dieselgate’ (sommige autoconstructeurs sjoemelden met de uitstootresultaten) heeft Europa gesleuteld aan de manier waarop de CO2-uitstoot bepaald wordt. Terwijl die vroeger met laboratoriumtesten werd bepaald (NEDC), zijn er nu ook tests op de openbare weg (WLTP). Voor de meeste wagens resulteert dat in een stijging van de gemiddelde uitstoot. Omdat het ging om stijgingen tot 30 gram CO2 per kilometer voor bepaalde wagens, heeft België onder de noemer ‘NEDC 2.0’ deze waardes wat afgevlakt: doorgaans stijgen ze met 5 tot 15 gram CO2 per kilometer.

Nog tot eind 2020 wordt het belastbare voordeel op basis van de lagere NEDC 2.0 berekend. Daarna geldt de WLTP-test.

Kan ik met een milieuvriendelijke wagen het belastbaar voordeel vermijden?

1.340
euro
Er wordt altijd een minimumvoordeel van 1.340 euro per jaar belast.

Neen. Wie een milieuvriendelijke wagen met een lage uitstoot of geen CO2-uitstoot koopt, kan het belastbare voordeel drukken, maar er is altijd een minimumvoordeel van 1.340 euro per jaar (het bedrag voor het inkomstenjaar 2020).

Of een elektrische auto tegen dat minimumvoordeel wordt belast, hangt af van de cataloguswaarde. Wagens met een cataloguswaarde van maximaal 39.084 euro worden het eerste jaar na de inschrijving op dat minimumvoordeel belast. Een hogere cataloguswaarde levert een hoger belastbaar voordeel alle aard op.

Worden ‘nephybrides’ zwaarder belast?

Sinds 1 januari 2020 wordt rekening gehouden met een hogere CO2-uitstoot. Dat zit zo. Nephybrides zijn oplaadbare hybride voertuigen - andere benamingen zijn ‘stekkerhybrides’ of ‘plug-inhybrides’ - waarvan de CO2-uitstoot op papier doorgaans een stuk lager ligt dan de werkelijke uitstoot, omdat de batterij vaak onvoldoende capaciteit heeft om veel elektrisch te rijden. De elektrische batterij wordt niet of nauwelijks herladen door de bestuurder en/of wegens een te lage energiecapaciteit van de batterij is er maar een beperkte rijautonomie, waardoor in de praktijk (bijna) uitsluitend op brandstof gereden wordt en (bijna) nooit elektrisch.

Sinds 2020 wordt er bij nephybrides abstractie gemaakt van de batterij.

Is uw oplaadbare hybride wagen uitgerust met een batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht (goed voor een officiële CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer), dan kwalificeert de overheid deze auto als een valse hybride. Voor die wagens wordt vanaf het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) gerekend met de CO2-uitstoot van het overeenstemmende niet-hybride model met dezelfde brandstof. Er wordt met andere woorden abstractie gemaakt van de batterij. Bestaat er geen overeenstemmend voertuig met uitsluitend een diesel- of benzinemotor, dan wordt de uitstootwaarde van de plug-in-hybridewagen met 2,5 vermenigvuldigd.

De nieuwe regels gelden voor laadbare hybridevoertuigen die aangekocht, geleased of gehuurd zijn vanaf 1 januari 2018. De Federale Overheidsdienst financiën heeft een lijst gepubliceerd met valse hybrides en de CO2-uitstoot van het (eventuele) overeenstemmend voertuig.

Bereken het zelf

Verschijnt onze rekentool hieronder niet? Bekijk hem dan hier (ook op mobiele toestellen).

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud