Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe worden uw extralegale voordelen belast?

De lijst met mogelijke extralegale voordelen is lang. Wat ze waard zijn en hoeveel u er netto van overhoudt, kan sterk verschillen.
©Filip Ysenbaert

De maandelijkse storting op de bankrekening mag dan wel de belangrijkste looncomponent zijn, de extra’s boven op de harde centen kunnen ook veel waard zijn. De klassiekers zijn maaltijdcheques, een extra pensioenopbouw en een bedrijfswagen. Een troef is dat extralegale voordelen dikwijls gunstiger behandeld worden door de sociale zekerheid en de fiscus dan een klassiek loon.

Als voordelen zoals een gsm en bedrijfswagen niet alleen professioneel maar ook privé gebruikt mogen worden, is dat een belastbaar voordeel. In het vakjargon spreekt men van een ‘voordeel van alle aard’. Maar niet altijd wordt het werkelijk genoten voordeel belast, voor enkele courante voordelen wordt de belasting geheven op een forfait.

Een overzicht van de 14 meest voorkomende extralegale voordelen en wat u er in 2020 netto van in handen krijgt.

1. Elektronica

Het belastbare voordeel van alle aard wordt forfaitair bepaald. Het bedraagt voor een:

  • Pc of laptop: 72 euro per jaar of 6 euro per maand.
  • Tablet of mobiele telefoon: 36 euro per jaar of 3 euro per maand en per toestel.
  • Vaste of mobiele internetverbinding: 60 euro per jaar of 5 euro per maand, ongeacht het aantal verbindingen.
  • Abonnement voor vaste of mobiele telefonie: 48 euro per jaar of 4 euro per maand en dat per aangeboden abonnement.

Krijgt u meerdere voordelen, dan worden de forfaitaire voordelen van alle aard opgeteld. Als u bijvoorbeeld een smartphone met telefoonabonnement en mobiel internet privé mag gebruiken van uw werkgever, zult u een voordeel van alle aard van in totaal 144 euro per jaar aangerekend krijgen (12 euro per maand): 36 euro voor de smartphone, 48 euro voor het telefoonabonnement en 60 euro voor het mobiel internet.

Krijgt u meerdere voordelen, dan worden de forfaitaire voordelen van alle aard opgeteld.

Betaalt u een eigen bijdrage voor het privégebruik? Die eigen bijdrage mag alleen worden afgetrokken van het specifieke belastbare voordeel en dus niet van uw (andere) belastbare bezoldigingen. In de praktijk wordt zo’n eigen bijdrage ingehouden van uw nettoloon, waardoor een lager of helemaal geen voordeel vermeld staat op uw loonfiche. In het laatste geval moet het dan ook niet vermeld worden op uw belastingaangifte.

Wordt er gewerkt met een zogenaamde ‘split billing’ voor de telefonie en de internetverbinding? Daarbij factureert de provider aan de werkgever de gespreks- en internetkosten tot een bepaald vast bedrag of een bepaald percentage en wordt het hogere gedeelte rechtstreeks aan de werknemer gefactureerd. In dat geval is er geen belastbaar voordeel meer: er wordt immers aangenomen dat er geen privégebruik van de smartphone meer ten laste valt van de werkgever. Dat geldt echter niet als alles aan de werkgever wordt gefactureerd en de werknemer naderhand een deel terugbetaalt

2. Woning

Krijgt u gratis een woning ter beschikking van uw werkgever of vennootschap? Het belastbaar voordeel wordt geraamd op 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen, vermenigvuldigd met een factor 2. Bij een bemeubelde woning wordt er een bijkomende verhoging van 5/3 toegepast.

3. Verwarming en elektriciteit

Stelt uw werkgever kosteloos verwarming en elektriciteit ter beschikking? U wordt belast op een forfait. Het voordeel verschilt naargelang uw functie. Voor bedrijfsleiders en leidinggevenden ligt het forfait voor elektriciteit op 1.030 euro, dat voor verwarming op 2.060 euro. Voor andere werknemers is dat respectievelijk 460 en 930 euro. Socialezekerheidsbijdragen betaalt u echter op de reële waarde van het voordeel.

4. Bedrijfswagen

Het belastbaar voordeel hangt af van de cataloguswaarde, CO2-uitstoot, ouderdom van de wagen en het type motor. Het minimaal belastbare voordeel op jaarbasis bedraagt 1.340 euro (het bedrag voor inkomstenjaar 2020).

5. Bedrijfsfiets

Naast de bedrijfswagen vindt ook de bedrijfsfiets meer ingang, zeker het elektrische model. Voor een bedrijfsfiets wordt geen belastbaar voordeel van alle aard toegekend als u de fiets daadwerkelijk gebruikt voor uw woon-werkverkeer. Doet u dat niet, dan betaalt u belastingen op de werkelijke waarde.

24
cent
Betaalt uw werkgever een fietsvergoeding van maximaal 24 cent per kilometer, dan moet u daar geen belasting op betalen.

Bedrijfsfietsen zijn sinds 2017 ook vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Al geldt ook dan de voorwaarde dat u uw bedrijfsfiets niet alleen privé gebruikt.

Met een bedrijfsfiets kunt u - net als met uw eigen fiets - een voordelige fietsvergoeding bijeen trappen. Betaalt uw werkgever een fietsvergoeding van maximaal 24 cent per kilometer, dan moet u daar geen belasting op betalen.

6. Openbaar vervoer

Gaat u met de tram, bus, metro of trein naar het werk? De vergoeding die uw werkgever daarvoor betaalt, is vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen.

7. Maaltijdcheques

Maaltijdcheques ontsnappen aan belastingen en socialezekerheidsbijdragen als er maar één maaltijdcheque per gewerkte dag uitgereikt wordt. Daarvan moet de werknemer zelf minstens 1,09 euro bijdragen. De bijdrage van de werkgever is geplafonneerd op 6,91 euro. Daardoor bedraagt de nominale waarde van de maaltijdcheque doorgaans 8 euro.

8. Ecocheques

Met ecocheques kunt u ecologische producten of diensten kopen. Dat kan gaan van herlaadbare batterijen over tuinmaterieel tot een fiets. Uw werkgever mag u maximaal voor 250 euro per jaar ecocheques geven, zonder dat belastingen en socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.

9. Cultuur- en sportcheques

Een werkgever mag tot 100 euro per jaar aan cultuur- en sportcheques toekennen, vrij van belasting en sociale zekerheid.

10. Geschenkcheques

Geschenkcheques moeten beperkt blijven tot 40 euro per jaar, te verhogen met 40 euro per kind ten laste van de werknemer. Het voordeel ontsnapt aan socialezekerheidsbijdragen als de cheque wordt gegeven ter gelegenheid van Kerstmis, Nieuwjaar of Sinterklaas.

11. Groepsverzekering

Met een groepsverzekering bouwt een werknemer extra pensioenkapitaal op. Hoeveel een werknemer netto van de stortingen overhoudt, hangt af van de verzekerde waarborgen. Is er alleen pensioenkapitaal verzekerd of is er ook een bijkomende overlijdens- en/of invaliditeitsdekking? Is er een hospitalisatieverzekering en is die alleen voor de werknemer of ook voor zijn gezinsleden?

Een werknemer betaalt belastingen op het moment van de uitkering, geen socialezekerheidsbijdragen.

12. Collectieve loonbonus

De collectieve loonbonus - officieel de niet-recurrente resultaatgebonden bonus - wordt uitgekeerd op voorwaarde dat een bepaalde collectieve doelstelling wordt bereikt. Voorbeelden zijn een bepaalde omzet halen, het aantal klachten tot een bepaald niveau terugdringen of zelfs een verlies beperken. Als de doelstelling wordt gehaald, krijgt de hele groep de bonus toegekend. De loonbonus kan dus niet individueel worden gegeven ter vervanging van een loon.

Op bonussen tot 2.968 euro moet u geen belasting betalen. Bij de uitbetaling van de bonus wordt 13,07 procent RSZ-solidariteitsbijdrage afgehouden.

13. Kostenvergoeding

Kosten eigen aan de werkgever behelzen een terugbetaling van kosten die eigenlijk ten laste zijn van uw werkgever: professionele verplaatsingskosten met uw privéwagen, parkeerkosten, telefoonkosten. Voor kleine kosten die moeilijk te bewijzen zijn, kan uw werkgever een forfaitaire vergoeding betalen. Bij zo’n betaling zijn bruto en netto gelijk aan elkaar.

14. Buitenwettelijke kinderbijslag

Een werkgever kan een aanvulling bij de kinderbijslag betalen. Die kan vrij van socialezekerheidsbijdragen toegekend worden, op voorwaarde dat die niet meer bedraagt dan 50 euro per maand per kind. Op de extra tegemoetkoming moet de werknemer wel belastingen betalen.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud