Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe wordt (tijdelijke) werkloosheid belast?

Tijdens de coronacrisis werden meer dan 1,3 miljoen werknemers tijdelijk werkloos. Die uitkeringen zullenop dezelfde manier worden belast als de al bestaande werkloosheidsuitkeringen.
©Filip Ysenbaert

Wie door de coronacrisis tijdelijk werkloos wordt, krijgt een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Die bedraagt 70 procent van het brutomaandloon, zij het geplafonneerd op 2.754,76 euro. Bijkomend is er een vergoeding van 5,63 euro per dag. Sommige werkgevers betalen nog een bijkomende vergoeding.

Wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden?

Bij de uitbetaling van een werkloosheidsuitkering en eventueel aanvullende vergoedingen wordt 26,75 procent bedrijfsvoorheffing ingehouden. Voor betalingen vanaf de maand mei tot het einde van het jaar is dat percentage naar 15 procent verlaagd.

Werknemers die veel verdienen en door de coronacrisis tijdelijk werkloos worden, zullen belastingen moeten bijbetalen op de ontvangen werkloosheidsuitkering.

Sociale zekerheidsbijdragen moeten niet betaald worden. Dat is ook zo voor de bijkomende vergoeding, betaald door de werkgever, op voorwaarde dat de som van het nettobedrag van de werkloosheidsuitkering en de aanvullende vergoeding niet meer bedraagt dan het nettoloon, betaald voor de tijdelijke werkloosheid. 

De ingehouden bedrijfsvoorheffing is niet meer dan een voorschot op de verschuldigde belasting. De definitieve belastingafrekening verloopt via de jaarlijkse belastingaangifte. Daarbij zal rekening gehouden worden met uw andere inkomsten, uw gezinssituatie en uw eventuele belastingvoordelen. Uitkeringen worden belast tegen de gebruikelijke belastingtarieven.

Geniet ik een specifieke belastingvermindering?

Voor vervangingsinkomsten is er wel een specifieke belastingvermindering. De berekening ervan is technisch ingewikkeld. Of er een belastingvermindering is en hoe hoog die is, hangt af van enkele factoren.

29.600
euro
Er is geen belastingvermindering meer zodra u in 2020 een belastbaar inkomen van minstens 29.600 euro hebt.

De belastingvermindering bestaat uit twee delen: een basisvermindering en eventueel een bijkomende vermindering. Als u bij het begin van het jaar aan het werk was en door de coronacrisis tijdelijk werkloos werd, kan u alleen aanspraak maken op de basisvermindering. De bijkomende vermindering is voorbehouden voor wie geen ander inkomen heeft dan werkloosheidsuitkeringen, eventueel aangevuld met pensioenen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en/of andere vervangingsinkomsten. Ze bedraagt 376,18 euro (bedrag voor inkomstenjaar 2020).

De basisvermindering bedraagt maximaal 1.828,41 euro (bedrag voor inkomstenjaar 2020), maar wordt afgebouwd in functie van uw andere inkomsten. Als uw werkloosheidsuitkering en aanvullende vergoeding maar een klein deel uitmaken van uw totaal belastbaar inkomen, zal de belastingvermindering slechts beperkt of zelfs nul zijn.

Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met uw beroepsinkomen, maar ook met alle andere belastbare inkomsten uit bijvoorbeeld vastgoed en beleggingen. Er is geen belastingvermindering meer zodra u in 2020 een belastbaar inkomen van minstens 29.600 euro hebt.

 

 

 

 

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud