Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe wordt uw aanvullend pensioen belast?

Boven op het wettelijk pensioen kan er een aanvullend pensioenkapitaal komen. Hoe wordt dat belast?
©Filip Ysenbaert

Met een groepsverzekering of een pensioenfonds kunnen werknemers en bedrijfsleiders via hun werkgever of bedrijf een aanvullend pensioen(kapitaal) opbouwen. Werknemers die weinig of geen aanvullend pensioen opbouwen, kunnen vrijwillig kiezen voor het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW). Voor zelfstandigen is er de individuele pensioentoezegging (IPT), het vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ) en pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ).

Altijd wordt op het totale brutokapitaal wordt een RIZIV-bijdrage van 3,55 procent en een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2 procent geheven. Het exacte percentage hangt af van het bedrag van de uitkering. Daarnaast moeten belastingen betaald worden.

1. Groepsverzekering, pensioenfonds of IPT 

De belasting verschilt naargelang een eenmalig kapitaal of een maandelijkse rente wordt betaald.

  • Bij een eenmalig kapitaal

Doorgaans wordt een eenmalig kapitaal uitgekeerd. De belasting verschilt naargelang het kapitaal werd opgebouwd met bijdragen van de werkgever of eigen bijdragen van de werknemer of bedrijfsleider

Werkgeversbijdragen

Het belastingtarief op het deel van het kapitaal dat opgebouwd is met werkgeversbijdragen hangt af van het tijdstip van uitbetaling. Hoe ouder u bent bij de uitbetaling, hoe lager de verschuldigde belasting:

  • Vanaf 60 jaar: 20 procent
  • Vanaf 61 jaar: 18 procent
  • Vanaf 62 tot 64 jaar, bij wettelijke pensionering of bij overlijden: 16,5 procent
  • Vanaf 65 jaar, op voorwaarde dat u tot uw 65ste effectief aan de slag bent gebleven en dat het pensioenkapitaal ook ten vroegste vanaf die leeftijd wordt uitgekeerd: 10 procent. Als niet aan die voorwaarde voldaan is, bedraagt het tarief 16,5 procent.

Eigen bedragen

Het deel van het kapitaal met werknemersbijdragen betaald na 1993 wordt belast tegen 10 procent (plus gemeentebelasting) bij een uitkering vanaf 60 jaar. De andere stortingen worden tegen 16,5 procent (plus gemeentebelasting) belast.

  • Bij volledig of gedeeltelijke omzetting in een maandelijkse rente

In uitzonderlijke gevallen wordt geen kapitaal, maar wel een periodieke rente betaald. Die uitkering wordt belast tegen de normale progressieve tarieven

2. Vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW)

Niet alle werknemers hebben een groepsverzekering in het bedrijf waar ze werken. Voor hen werd het vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) in het leven geroepen. Maar ook werknemers met slechts een beperkte groepsverzekering kunnen er gebruik van maken. Fiscaal wordt het VAPW identiek behandeld als een aanvullend bedrijfspensioen. Het aanvullend pensioen kan pas worden uitbetaald als u met wettelijk pensioen gaat. 

Na aftrek van de RIZIV- en de solidariteitsbijdrage wordt een personenbelasting van 10 procent op het kapitaal aangerekend. Dat percentage moet nog worden verhoogd met de gemeentebelasting. De winstdeling is vrijgesteld van personenbelasting.

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) is voor een zelfstandige ondernemer de meest fiscaalvriendelijke manier om een pensioenspaarpot aan te leggen.

3. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) is voor een zelfstandige ondernemer de meest fiscaalvriendelijke manier om een pensioenspaarpot aan te leggen.

Het kapitaal wordt daarna belast volgens het systeem van de fictieve rente. Als u 65 jaar of ouder bent, betekent dit dat u gedurende 10 jaar 5 procent van het kapitaal bij uw inkomsten voegt in uw belastingaangifte. Bent u jonger dan 65, dan voegt u gedurende 13 jaar telkens een klein percentage van het pensioenkapitaal aan uw belastingaangifte toe. Van 61 tot 62 jaar is dat 4 procent en van 63 tot 64 jaar gaat het om 4,5 procent.

4. Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

Zelfstandigen met een eenmanszaak of vrije beroepers kunnen ook premies storten in een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen of POZ. Dat is een extra mogelijkheid naast het VAPZ om pensioen op te bouwen.

Het pensioenkapitaal van uw POZ is onderworpen aan de personenbelasting tegen een afzonderlijke aanslagvoet van 10 procent bij een vereffening bij leven vanaf de datum waarop u voldoet aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan. In alle andere gevallen is een afzonderlijke aanslagvoet van 33 procent van toepassing. De eventuele winstdeling is vrijgesteld van die belasting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud