Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoeveel krijgt u netto in handen van uw eindejaarspremie?

Heeft u recht op een eindejaarspremie? U houdt er netto minder van over dan van uw gebruikelijke loon.
©Filip Ysenbaert

Misschien een teleurstelling, maar de eindejaarspremie is niet wettelijk verplicht. Werknemers in sommige sectoren of bedrijven krijgen gewoonweg geen eindejaarspremie.

De premie is er wel als dat recht is vastgelegd in een individuele arbeidsovereenkomst (of wanneer dat in het bedrijf gebruikelijk is) of in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) op sector- of bedrijfsniveau.

Dat is onder meer het geval voor alle werknemers die vallen onder het PC200, het grootste paritair comité van het land dat ongeveer 450.000 bedienden vertegenwoordigt. Voorwaarde is wel dat u minstens zes maanden anciënniteit binnen het bedrijf heeft. Meestal valt de eindejaarspremie samen met de loonbetaling van de maand december. 

Verlaagde premie

Bent u in de loop van het jaar begonnen of gedurende een lange periode afwezig geweest? Werknemers die bij hun huidige werkgever geen volledig jaar hebben gepresteerd, krijgen een lagere premie.

Werknemers die bij hun huidige werkgever geen volledig jaar hebben gepresteerd, krijgen een lagere premie.

Goed om te weten: afwezigheden wegens jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, klein verlet, beroepsziekte, arbeidsongeval of moederschapsverlof hebben in principe geen enkele invloed op het bedrag van de premie. Ook gedurende de eerste 60 dagen afwezigheid wegens ziekte of een ongeval vermindert de premie niet. Dat geldt alvast voor het PC 200. In andere sectoren kunnen andere bepalingen van toepassing zijn.

Werknemers die in de loop van het jaar ontslagen worden, hebben recht op een deel van de eindejaarspremie uitbetaald door hun oude werkgever. Dat gebeurt wel in verhouding tot het aantal maanden dat ze dat jaar hebben gepresteerd.

Werknemers die dat jaar met pensioen zijn gegaan of zelf ontslag hebben genomen, hebben ook recht op een premie, op voorwaarde dat ze minstens 5 jaar anciënniteit binnen het bedrijf hebben opgebouwd.

Bedrag van de premie

De berekeningsregels verschillen naargelang de sector. In sommige sectoren is er een forfaitair bedrag (bijvoorbeeld PC 140.03, dat geldt voor chauffeurs van autobussen). In andere sectoren schommelt het bedrag volgens de werkelijk gepresteerde uren tijdens het voorafgaande jaar (bijvoorbeeld PC 110 voor werknemers in de sector van de textielverzorging).

Een eenvoudige regeling is er in het PC 200: de brutopremie is gelijk aan het brutomaandloon van de werknemer.

Fiscale afhoudingen en RSZ

Netto krijgt u minder in handen. Van het brutobedrag worden de normale sociale zekerheidsbijdragen, bedrijfsvoorheffing en een bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid ingehouden.

53,50
procent
De bedrijfsvoorheffing kan oplopen tot 53,50 procent.

De ingehouden sociale zekerheidsbijdrage is dezelfde voor het ‘gewone’ maandelijkse loon: 13,07 procent. Net als het vakantiegeld wordt de eindejaarspremie beschouwd als een buitengewone vergoeding. De bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden, is dan ook ‘buitengewoon’ hoger. Die wordt bepaald volgens het bruto belastbaar loon en kan oplopen tot 53,50 procent.

De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid schommelt naargelang het ogenblik waarop de premie wordt gestort.

Een voorbeeld

Een alleenstaande werknemer zonder kinderen ten laste valt onder het PC200 en verdient 3.000 euro bruto per maand. Van zijn bruto eindejaarspremie wordt in eerste instantie 13,07 procent sociale zekerheidsbijdragen afgetrokken. De ingehouden bedrijfsvoorheffing is echter een stuk hoger dan gebruikelijk en bedraagt in zijn geval 46,44 procent.

Ten slotte wordt ook nog een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid ingehouden. Wordt de dertiende maand vóór het loon van december uitbetaald, dan bedraagt die bijdrage in dit voorbeeld 27,50 euro. Gebeurt de betaling later, dan bedraagt ze 33 euro.

 

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud