Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Waarom een student niet te veel mag werken

Jobstudent houden netto bijna evenveel over als bruto. Maar dan mogen ze niet te veel werken.
©Filip Ysenbaert

Werken als jobstudent is voordelig. Het statuut biedt een ruime bescherming en het brutoloon is bijna hetzelfde als het nettoloon, althans voor wie zich aan de spelregels houdt. Een overzicht van wat een verstandige student moet weten.

Wanneer kan ik als jobstudent aan de slag?

In de eerste plaats moet je student zijn om als jobstudent te kunnen werken. Daarnaast is er ook een minimumleeftijd vastgelegd. In principe moet je minstens 16 jaar oud zijn. Je mag ook al aan de slag als je 15 bent, maar alleen als je de eerste twee jaar van het middelbaar onderwijs hebt gevolgd.

Hoeveel mag ik werken?

Wie als jobstudent werkt, betaalt minder sociale bijdragen dan een gewone werknemer. Van je brutoloon wordt enkel een solidariteitsbijdrage van 2,71 procent afgehouden, geen bedrijfsvoorheffing. Dat voordeel is beperkt tot 475 uur per kalenderjaar. Meer werken mag, maar vanaf het 476ste uur betaal je de normale sociale bijdragen van 13,07 procent.

Blijf ik fiscaal ten laste?

Een studentenjob is een belangrijke inkomstenbron, maar de belangrijkste sponsors blijven vaak de ouders. Als hun kinderen te veel verdienen, kan hen dat zuur opbreken. Zolang jongeren studeren, zijn ze fiscaal ten laste van hun ouders, waardoor die minder belastingen moeten betalen. De voorwaarde is dat hun inkomsten beperkt blijven.

Om fiscaal ten laste te zijn kijkt de fiscus niet naar de inkomsten, maar naar de nettobestaansmiddelen van de studenten. Hoeveel ze mogen verdienen, verschilt naargelang de fiscale situatie van de ouders. Zijn die gehuwd of wonen ze wettelijk samen, dan mag hun kind in 2020 niet meer dan 3.380 euro nettobestaansmiddelen hebben. Als een ouder alleenstaande is of feitelijk samenwoont, dan ligt het plafond op 4.880 euro.

2.820
euro
Bij de berekening van de bestaansmiddelen wordt er geen rekening gehouden met de eerste schijf van 2.820 euro uit een studentenjob.

Maar niet alle inkomsten worden als bestaansmiddel geteld. Er wordt geen rekening gehouden met de eerste schijf van 2.820 euro uit een studentenjob. Bovendien mogen kosten afgetrokken worden. Er is sowieso een forfaitaire aftrek van 20 procent, ook als geen kosten worden aangetoond, met een minimum van 470 euro.

Voor kinderen van gescheiden ouders is er een belangrijk aandachtspunt: het onderhoudsgeld. De betaling van een van de ouders voor de opvoedingskosten is voor de fiscus geen inkomen van de andere ouder, maar van het kind zelf. Ook als het dat geld nooit in handen krijgt. Niet het volledige bedrag wordt meegeteld als bestaansmiddel. Er wordt geen rekening gehouden met de eerste schijf van 3.380 euro. Van het overige deel wordt maar 80 procent als bestaansmiddel beschouwd.

Ook de wezenrente, een extra kinderbijslag als een ouder overleden is, is een eigen inkomen. De  fiscus houdt geen rekening meer met 3.380 euro wezen- en onderhoudsgeld samen bij de berekening van bestaansmiddelen.

Heb ik recht op kinderbijslag als ik een vakantiejob doe?

Sinds januari 2019 wordt voor de kinderbijslag geen rekening meer gehouden met hoeveel een kind verdient. Tot 18 jaar heeft een kind onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket, de nieuwe naam voor het kindergeld. Vanaf 18 jaar tot en met de maand waarin je kind 25 wordt, heeft het nog recht op het Groeipakket als het aan de studievoorwaarden voldoet én maximaal 475 uur met een studentenovereenkomst werkt en/of minder dan 80 uur per maand met een ‘gewone’ tewerkstelling’. Werk je meer, dan valt het recht op het Groeipakket voor die maand weg.

Waar kan ik zien hoeveel uren ik al gewerkt heb?

Dat kan via de site Student@work. Die geeft aan hoeveel uren je nog kan werken tegen de verminderde sociale bijdragen. Zo vermijd je dat je de grens van 475 uur overschrijdt.

Om een overzicht te krijgen, moet je je eerst aanmelden met je elektronische identiteitskaart. Het is niet de bedoeling dat je het aantal gewerkte uren zelf doorspeelt. De werkgever met wie je een studentenovereenkomst afsluit, geeft het aantal uren dat hij jou in dienst wil nemen elektronisch door aan de RSZ. Die uren gaan automatisch van je totaal af.

Mag ik een studentenjob doen als ik net ben afgestudeerd?

In principe moet je student zijn om een studentenjob te mogen doen. Maar wie in juni afstudeert, kan die zomer nog als jobstudent aan de slag. De RSZ aanvaardt dat je nog tot 30 september van dat jaar werkt tegen verminderde sociale bijdragen.

Wat met gelegenheidswerk in de horeca?

Bij gelegenheidsarbeid in de horeca mag je per kalenderjaar 50 dagen werken met een gunstige regeling van de sociale bijdragen. Die worden dan niet berekend op wat je effectief verdient, maar op een lager forfait. Als student kan je niet alleen voor het systeem van 475 uur kiezen, maar ook als gelegenheidsmedewerker in de horeca aan de slag gaan. Je kan beide systemen wel niet gelijktijdig gebruiken. Overleg voordat je begint te werken met je werkgever welk systeem van toepassing is.

Moet ik een belastingaangifte indienen?

Ja, die is ook voor jobstudenten verplicht, ook al blijven je inkomsten ruim onder het bedrag waarbij je wordt belast. Wie 18 is, krijgt van de fiscus automatisch een voorstel van vereenvoudigde aangifte of een aangifteformulier. Ben je jonger, dan moet je zelf een aangifte aanvragen. Als je voor je 18de eenmaal een aangifte hebt ingediend, krijg je automatisch het volgende jaar ook een aangifte of een voorstel van vereenvoudigde aangifte’

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud