Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Dolor naar Hof tegen duurdere fiscale procedures

De consumentenorganisatie Dolor stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen de wet die procederen tegen de fiscus flink duurder maakt. Ook de Orde van Vlaamse Balies, die de 10.000 Vlaamse advocaten vertegenwoordigt , overweegt stappen, wellicht in nauwe samenwerking met de vereniging van fiscale advocaten, de Belgian Association of Tax Lawyers.
©BELGA

'Onbetamelijk';  'Echt een brug te te ver' , 'Schandalig' , als zelfs redelijke advocaten die woorden in de mond nemen, is het hek echt van de dam.

Reden voor de commotie is een wet die onlangs in het Belgische Staatsblad verscheen en die tot gevolg heeft dat wie een gerechtelijke procedure tegen de fiscus inzet en de zaak wint, geen recht heeft op een rechtsplegingsvergoeding. Dat is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de partij die in het gelijk wordt gesteld.

De wet heeft tot gevolg dat de belastingplichtige alle kosten van zijn advocaat zelf zal moeten betalen, ook als hij de procedure tegen de fiscus wint. Omgekeerd, moet de burger wel een rechtsplegingsvergoeding betalen aan de staat als hij de zaak verliest.

De consumentenorganisatie Dolor kondigde deze morgen aan dat ze naar Grondwettelijk Hof stapt om de wet aan te vechten. Woordvoerder Hendrik Boonen spreekt van discriminatie. Ook de fiscale advocaat Michel Maus stelt een procedure bij het Grondwettelijk Hof in. Volgens hem kan het niet dat de burger een rechtplegingsvergoeding moet betalen als hij de zaak verliest , maar omgekeerd geen recht heeft op enige vergoeding als hij de zaak wint.

De Orde van Vlaamse Balies, die 10.000 Vlaamse advocaten vertegenwoordigt, beraadt zich op dit ogenblik om ook naar het Grondwettelijk Hof te stappen. 'Een formele beslissing is nog niet gevallen, maar de vraag en de eensgezindheid om iets te ondernemen is groot', zegt Werner Heyvaert, het hoofd van het fiscale departement bij de OVB.

Straatsburg

De OVB onderzoekt ook of ze niet naar het Europese Hof voor de Rechten van Mensen in Straatsburg kan gaan. 'Met deze wet worden de rechten van de verdediging geschonden. Dat druist in tegen artikel 6 van het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM)'.

De wet die op 19 augustus in het Belgisch Staatsblad verscheen, heeft niet alleen gevolgen in fiscale zaken. Ook als een burger of een bedrijf een zaak wint tegen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, kan de arbeidsrechtbank de staat niet meer veroordelen tot het betalen van de rechtsplegingsvergoeding.

De bekritiseerde wet is nog niet in werking getreden. Daarvoor is het wachten op een koninklijk besluit.

Unizo

De ondernemersorganisatie Unizo wijst op de grote impact voor bedrijven. 'Niet enkel op fiscale dossiers, maar ook op domeinen van ruimtelijke ordening of milieu zal de overheid geen vergoeding meer moeten betalen. De ondernemer is de dupe. Nu al spant een derde van de ondernemers geen rechtszaak aan omdat het sop de kolen niet waard is. Met deze nieuwe wet verhoogt de drempel om een procedure aan te spannen nog meer', aldus Unizo-topman Karel Van Eetvelt.


 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud