netto

Eerste belastingberekeningen de deur uit

©Photo News

Mogelijk hebt u tegen eind augustus al een aanslagbiljet in de bus.

De komende dagen stuurt de FOD Financiën een eerste pakket aanslagbiljetten de deur uit. Tegen het einde van de maand augustus zijn dat er in totaal 536.135. Van die eerste aanslagbiljetten zijn er 245.661 met een door de burger te betalen bedrag en 206.154 met een door de administratie terug te betalen bedrag. De overige 84.320 aanslagbiljetten vertonen een saldo gelijk aan 0.

In 2017 en 2018 verstuurde de FOD Financiën ook de eerste aanslagbiljetten in augustus. Toen waren dat er respectievelijk 600.019 en 509.550.

Juni 2020

De kans is groot dat u pas een heel stuk later uw aanslagbiljet in de bus krijgt. In totaal verstuurt de fiscus 7,1 miljoen aanslagbiljetten en heeft daarvoor de tijd tot eind juni 2020.

Zodra het aanslagbiljet beschikbaar is, kan het door elke burger blijvend geraadpleegd worden op MyMinfin.

De verzenddatum van uw aanslagbiljet is overigens niet elk jaar dezelfde. Het is dus normaal dat u het dit jaar vroeger of later ontvangt dan vorig jaar. Zodra het aanslagbiljet beschikbaar is, kan het door elke burger blijvend geraadpleegd worden op MyMinfin.

Geld terug

Krijgt u geld terug? Dat moet de fiscus betalen op het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarin de aanslag werd gevestigd. Concreet: wie in augustus zijn aanslagbiljet heeft ontvangen, heeft eind oktober het geld op zijn rekening.

Als u belastingen moet bijbetalen, dan moet dat gebeuren uiterlijk twee maanden nadat het aanslagbiljet is verstuurd. Die datum vindt u op het document.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud