Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Fiscale bemiddeling leidt voor 65 procent van geschillen tot akkoord

De Fiscale Bemiddelingsdienst behandelde vorig jaar 13 procent meer geschillen tussen de fiscus en belastingplichtigen. In 65 procent van de gevallen resulteerde de tussenkomst in een wederzijds akkoord.
©Photo News

De Fiscale Bemiddelingsdienst werd in 2010 opgericht en tracht het standpunt van de belastingplichtigen en de fiscus te verzoenen. Op die manier kan een dure gerechtelijke procedure vermeden worden. In 2014 ontving de Fiscale Bemiddelingsdienst 3.546 nieuwe verzoeken, een stijging met 13 procent in vergelijking met 2013. Een jaar eerder was er een toename met 14 procent.

Iets meer dan de helft van de verzoeken (57%) leidde effectief tot fiscale bemiddeling. In de overige gevallen wees de dienst de burger de weg naar een passende oplossing voor zijn of haar fiscaal probleem.

Van de 1.428 ontvankelijke dossiers die de dienst behandelde in 2014 werden er 931 afgesloten met een wederzijds akkoord, of 65 procent. De blijvende meningsverschillen strandden op 300 (20%). In 14 procent van de gevallen werd de dienst ontheven van bevoegdheid, bijvoorbeeld omdat de belastingplichtige zijn aanvraag intrekt.

In de afgelopen vijf jaar ontving de Fiscale Bemiddelingsdienst 14.500 verzoeken van burgers, ondernemingen of hun vertegenwoordigers. Het grote voordeel van bemiddeling is dat het traject aanzienlijk korter duurt en bovendien minder stressvol is dan een gerechtelijke procedure. De tussenkomst van de bemiddelingsdienst is gratis. De voorgestelde oplossing is niet bindend: u beslist zelf of u al dan niet instemt.

Diverse geschillen

U kunt een aanvraag tot bemiddeling indienen als u een blijvend geschil hebt met de belastingadministratie. Bemiddeling kan zolang u nog geen rechtszaak bent begonnen en de procedure dus in de administratieve fase zit. U kan bemiddeling vragen voor geschillen over de vaststelling en invordering van:

  1. Directe belastingen: personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting van niet-inwoners, bedrijfsvoorheffing, roerende en onroerende voorheffing, verkeersbelasting, belasting op inverkeerstelling, …
  2. Btw
  3. Registratie- en successierechten
  4. Kadastraal inkomen
  5. Douane en accijnzen

Procedure

U kunt uw geschil zelf of via uw mandataris schriftelijk, per fax, per e-mail of mondeling aan de bemiddelingsdienst voorleggen. Er zijn geen formele regels. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een ontvangstbewijs en binnen  15 dagen wordt u meegedeeld of uw geschil al dan niet voor bemiddeling in aanmerking komt.

De Fiscale Bemiddelingsdienst is te vinden op de Koning Albert II-laan 33 – bus 46 in 1030 Brussel. Telefoneren kan op het nummer 02/576.23.60 en mailen naar fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud