Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Fiscus gaat 3 miljoen belasting-aangiftes zelf invullen

Vanaf volgend jaar wil de fiscus aan meer dan de helft van de belastingbetalers een vooraf ingevulde fiscale aangifte of een taxatievoorstel bezorgen. Dat is een van de eerste conclusies van een college van experten, onder toezicht van staatssecretaris Bernard Clerfayt, dat zich buigt over de vereenvoudiging van de fiscale aangifte. In eerste instantie zullen gepensioneerden van deze maatregel genieten.

(netto) - De fiscale aangifte is bijzonder complex. Dit jaar zijn er opnieuw 59 codes bijgekomen. Het totaal komt daarmee op 689 codes. Nochtans vult 55 procent van alle belastingplichtigen maximaal 9 vakjes in. Gemiddeld kruisen belastingbetalers 10,2 vakjes aan. Dat is weinig, zeker als men in het achterhoofd houdt hoeveel codes er de afgelopen jaren zijn bijgekomen. Net omwille van die toenemende complexiteit, heeft Bernard Clerfayt, de staatssecretaris die onder meer bevoegd is voor de strijd tegen fiscale fraude, een groep experten de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe de fiscale aangifte vereenvoudigd kan worden.

Belastingaangifte
voortaan ingescand
Lees meer

Taxatievoorstel

Deze groep, die bestaat uit onder meer uit de top van de FOD Financien, gerenomeerde fiscalisten en werkgeversvertegenwoordigers, vergaderde maandagmiddag voor de eerste keer. Onder de aanwezigen leeft een consensus dat de fiscale aangifte eenvoudiger moet voor de 5,8 miljoen belastingplichtingen voor wie het gros van de vakjes op de fiscale aangifte overbodig is. 

Het is idee is eenvoudig: een taxatievoorstel voor belastingplichtigen met een eenvoudige aangifte. "Wij hebben de fiscale administratie de opdracht gegeven om enkele doelgroepen te identificeren aan wie we zo'n taxatievoorstel kunnen overmaken", zegt Emmanuel Degrève, die de werkgroep voorzit. "De groep gepensioneerden komt daarbij zeker in het vizier, ook al hebben niet alle gepensioneerden een eenvoudige aangifte." Ook werknemers en werklozen zouden kunnen genieten van deze vereenvoudiging. De bedoeling is om het systeem te lanceren voor de aangifte van 2010 over de inkomsten van 2009, valt te horen bij het kabinet van Clerfayt.

10 tips om de
fiscus te paaien
Lees meer

De fiscus weet al veel...

De loonfiches, de gegevens van het kadaster, attesten voor de een of de andere belastingvermindering, ... De fiscus heeft al toegang tot heel wat informatie. Maar er zal nog uitgezocht moeten worden in welke mate er informatie uitgewisseld kan worden met de banken, zonder te raken aan artikel 328 van het Wetboek Inkomstenbelastingen (WIB). Dat artikel handelt over het bankgeheim. In de komende weken zullen daarover gesprekken gevoerd worden met de banksector. "We moeten de risico's van deze nieuwe procedure beperken en niet buiten het bestaande wettelijk kader treden. We weten ook dat het systeem nooit voor iedereen ingevoerd kan worden, net omwille van het bankgeheim", zegt Degrève. Als het taxatievoorstel volgend jaar ingevoerd zou worden, zal de belastingplichtige dus moeten aangeven of hij er mee instemt dat zijn bank informatie overmaakt aan de fiscus over bijvoorbeeld zijn pensioensparen, zijn hypothecaire lening en zijn levensverzekeringen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud