netto

Fiscus verstuurt eerste belastingberekeningen

©Photo News

Tegen eind augustus zullen meer dan 500.000 aanslagbiljetten verstuurd zijn.

Particulieren hadden tot 12 juli de tijd om hun belastingaangifte elektronisch in te dienen, voor papieren aangiftes lag de uiterste indiendatum op 29 juni. De fiscus kondigt woensdag aan dat hij gestart is met het versturen van de eerste belastingberekeningen, in het vakjargon aanslagbiljetten.

30 juni
Verwerking belastingaangifte
De fiscus heeft tot 30 juni 2019 de tijd om uw belastingaangifte te verwerken.

Tegen eind augustus zullen 509.550 aanslagbiljetten zijn verstuurd. Van die eerste aanslagbiljetten zijn er 174.515 waarbij belastingen moeten bijbetaald worden, voor een totaal 84,7 miljoen euro. Beter nieuws is er voor 246.383 belastingplichtigen, met een door de fiscus terug te betalen bedrag voor in totaal 119,9 miljoen euro. De overige 88.652 aanslagbiljetten vertonen een saldo gelijk aan 0.

Toch betekent dat niet noodzakelijk dat u uw aangifte heel binnenkort zult ontvangen. De fiscus heeft de tijd tot 30 juni 2019.

De verzenddatum van uw aanslagbiljet is overigens niet elk jaar dezelfde. Het is dus normaal dat u het dit jaar vroeger of later ontvangt dan vorig jaar.

Zodra uw aanslagbiljet beschikbaar is, kan u dat online raadplegen via MyMinfin.

Terugkrijgen of bijbetalen?

De eerste pagina van het aanslagbiljet zal u het meest interesseren. U ziet in één oogopslag het belastingbedrag dat u moet bijbetalen of van de fiscus terugbetaald krijgen.

Krijgt u geld terug? Die betaling moet de fiscus doen op het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarin de aanslag werd gevestigd.

Dus concreet, wie in augustus zijn aanslagbiljet heeft ontvangen, zal eind oktober het geld op zijn rekening hebben. Controleer het rekeningnummer waarop de terugbetaling zal gebeuren.

Als u belastingen moet bijbetalen, dan moet dat gebeuren uiterlijk twee maanden nadat het aanslagbiljet is verstuurd. Die datum vindt u op het document.

Niet akkoord?

Wat als u niet akkoord gaat met de belastingafrekening? U kan binnen de zes maanden een bezwaarschrift sturen naar de bevoegde directeur, vermeld op uw aanslagbiljet. De termijn begint te lopen vanaf de derde werkdag na de verzending van het aanslagbiljet of vanaf de elektronische aanbieding van het aanslagbiljet.

Met een bezwaarschrift kan u niet enkel een foutieve belastingaanslag van de administratie rechtzetten, maar kan u ook een eigen fout of vergissing corrigeren.

Het volstaat niet te schrijven dat u niet akkoord gaat en een herberekening vraagt: u moet heel precies de elementen toelichten waarmee u het niet eens bent en motiveren waarom de aanslag volgens u niet correct is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect