Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Geen sanctieverhoging als kmo baas te weinig loon toekent

Er komt geen verhoging van de sanctie als een kmo de bedrijfsleider te weinig loon toekent. Volgens de federale minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) volstaan de huidige maatregelen.
De huidige sanctie als een kmo de bedrijsleider te weinig loont uitkeert, volstaat. ©Photo News

Kmo's betalen sinds dit jaar op de eerste 100.000 euro winst slechts 20,4 procent vennootschapsbelasting. Om dat verlaagde tarief te genieten, moet de kmo aan de bedrijfsleider in principe een bezoldiging van minstens 45.000 euro bruto toekennen. Tot eind 2017 was dat slechts 36.000 euro bruto. 

De federale regering voerde die maatregel in om te verhinderen dat eenmanszaken hun activiteiten zouden onderbrengen in een vennootschap, precies om in aanmerking te komen voor het gunstige tarief in de vennootschapsbelasting.

Sanctie

Als de kmo een belastbare winst boekt van meer dan 45.000 euro en toch minder loon aan de bedrijfsleider uitkeert, volgt een sanctie. Voor de aanslagjaren 2019 en 2020 bedraagt de sanctie 5 procent op het verschil tussen wat de kmo had moeten uitbetalen en wat effectief als loon is toegekend.

Als de kmo bijvoorbeeld slechts 35.000 euro als bezoldiging toekende terwijl dat 45.000 euro moest zijn, dan bedraagt de sanctie 5 procent op het verschil van 10.000 euro, 500 euro dus. Verder wordt dan alle belastbare winst van de kmo, ook de eerste schijf van 100.000 euro, tegen het normale tarief van 29,8 procent belast. 

Sanctieverhoging

Vanaf het aanslagjaar 2021 zou de sanctie opgetrokken worden naar 10 in plaats van 5 procent. Maar dat gaat niet door. Volgens het kabinet van Van Overtveldt volstaat de huidige sanctie van 5 procent om 'de vervennootschappelijking' tegen te gaan. 

Merk wel op dat het voor kmo's soms wel is toegestaan de bedrijfsleider een bezoldiging toe te kennen van minder dan 45.000 euro. Dat mag als de toegekende bezoldiging minstens gelijk is aan het belastbare resultaat of als het gaat om een startende onderneming. 

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud