Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Grondwettelijk Hof buigt zich over 'strafrente' voor laattijdige belastingen

Een groep van belastingplichtigen en beroepsverenigingen gaat er niet mee akkoord dat een belastingplichtige dubbel zoveel nalatigheidsintresten moet betalen als de fiscus.
Advertentie
De strafrente voor wie zijn belastingen te laat betaalt, wordt aangevochten voor het Grondwettelijk Hof. ©mfn online editor import

Als u achterstallige belastingen of heffingen moet betalen, dan moet u bovenop de belasting ook nalatigheidsintresten betalen. Omgekeerd, als de fiscus laattijdig een achterstal aan u terugbetaalt, komen er moratoriumintresten bovenop.

2 %
strafrente
Wie zijn belastingen te laat betaalt, moet daar 4 procent intrest op betalen. Als de fiscus laattijdig betaalt, betaalt die slechts 2 procent.

In het verleden was het tarief van de nalatigheids- en moratoriumintresten hetzelfde. Maar in het kader van de verlaging van de vennootschapsbelasting werd beslist dat het tarief van de door de fiscus verschuldigde moratoriumintresten altijd 2 procentpunten lager zal zijn dan de nalatigheidsintresten die een belastingplichtige moet betalen. Voor 2018 ligt het tarief van moratoriumintresten op 2 procent, dat voor de nalatigheidsintresten op 4 procent.

Een groep van belastingplichtigen en de beroepsverenigingen VZW VABF Gent en B.A.B. Kortrijk die de belangen behartigen voor accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders en fiscale beroepsbeoefenaars oordeelt dat er sprake is van discriminatie en heeft daarom een procedure aangespannen voor het Grondwettelijk Hof.

Gelijke wapens

‘We menen dat de rechten van de verdediging geschonden zijn’, zegt hun advocaat Thierry Lauwers. ‘Een basisprincipe bij een geschil is de wapengelijkheid, in deze voor de belastingplichtige en de overheid. Maar door het tariefverschil is er een verschillende behandeling van twee partijen die hetzelfde zouden moeten behandeld worden. Een belastingplichtige zal bij een geschil minder makkelijk naar de rechtbank stappen.’

Lauwers wijst erop dat een dergelijke tweedeling er niet is in de ons omringende landen: ‘Binnen de Europese Unie is die er alleen in landen zoals in Finland, Slowakije, Ierland. Ook voor de Vlaamse belastingen zoals onroerende voorheffing, erfbelasting en registratiebelasting is er geen vergelijkbare maatregel’. Een uitspraak wordt ten vroegste in april volgend jaar verwacht.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud