Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe regulariseert u uw geld uit het buitenland?

Er komt waarschijnlijk een nieuwe regularisatie voor zwart of grijs belastinggeld. Maar ook nu al heeft u de mogelijkheid om uw zwart geld in het buitenland te regulariseren. Hoe gaat u te werk?

De regering stelt een nieuwe fiscale regularisatie voor, na de 'eenmalige bevrijdende aangifte' (EBA) van 2004. Dat zegt Bernard Clerfayt (MR) op een persconferentie.

'Voor een nog efficiënter fraudebestrijding stelt Bernard Clerfayt een EBA bis voor. het gaat er om de belastingplichtige de kans te geven om zijn fiscale siutatie te regulatiseren, wat het mogelijk zou maken het kapitaal sneller terug naar België te brengen, onmiddellijk belastingen op dit kapitaal te heffen en in de toekomst fiscale ontvangsten te verzekeren', klinkt het in een persbericht.

'Met de eerste EBA in 2004 kon ongeveer 30 miljard euro niet aangegeven kapitaal worden gerepatrieerd, wat nu duurzame fiscale ontvangsten oplevert', stipt Clerfayt nog aan. 'Elke stimulans tot regularisatie wordt positief onthaald, het komt er dan nog op aan een adequaat forfaitair regularisatietarief te bepalen'.

Volgens Clerfayt is het nu het moment om zo'n EBA bis te lanceren, want internationaal neemt de druk toe op kapitalen die naar het buitenland zijn versluisd.

Meteen voegde de staatssecretaris er wel aan toe dat de ontslagnemende regering hiervan geen werk meer kan maken. Wel zullen de Franstalige liberalen het dossier opnieuw op tafel leggen, als ze worden uitgenodigd om mee een nieuwe regering te vormen.

 

De regering stelt een nieuwe fiscale regularisatie voor, na de 'eenmalige bevrijdende aangifte' (EBA) van 2004. Dat zegt Bernard Clerfayt (MR) op een persconferentie.

'Voor een nog efficiënter fraudebestrijding stelt Bernard Clerfayt een EBA bis voor. het gaat er om de belastingplichtige de kans te geven om zijn fiscale siutatie te regulatiseren, wat het mogelijk zou maken het kapitaal sneller terug naar België te brengen, onmiddellijk belastingen op dit kapitaal te heffen en in de toekomst fiscale ontvangsten te verzekeren', klinkt het in een persbericht.

'Met de eerste EBA in 2004 kon ongeveer 30 miljard euro niet aangegeven kapitaal worden gerepatrieerd, wat nu duurzame fiscale ontvangsten oplevert', stipt Clerfayt nog aan. 'Elke stimulans tot regularisatie wordt positief onthaald, het komt er dan nog op aan een adequaat forfaitair regularisatietarief te bepalen'.

Volgens Clerfayt is het nu het moment om zo'n EBA bis te lanceren, want internationaal neemt de druk toe op kapitalen die naar het buitenland zijn versluisd.

Meteen voegde de staatssecretaris er wel aan toe dat de ontslagnemende regering hiervan geen werk meer kan maken. Wel zullen de Franstalige liberalen het dossier opnieuw op tafel leggen, als ze worden uitgenodigd om mee een nieuwe regering te vormen.

 

De regering stelt een nieuwe fiscale regularisatie voor, na de 'eenmalige bevrijdende aangifte' (EBA) van 2004. Dat zegt Bernard Clerfayt (MR) op een persconferentie.

(netto/de tijd) - Volgens Clerfayt is het nu het moment om zo'n EBA bis te lanceren, want internationaal neemt de druk toe op kapitalen die naar het buitenland zijn versluisd. "Met de eerste EBA in 2004 werd ongeveer 30 miljard euro niet-aangegeven kapitaal gerepatrieerd, wat nu duurzame fiscale ontvangsten oplevert", stipt Clerfayt nog aan. "Elke stimulans tot regularisatie wordt positief onthaald, het komt er dan nog op aan een adequaat forfaitair regularisatietarief te bepalen."

Meteen voegde de staatssecretaris eraan toe dat de ontslagnemende regering daarvan geen werk meer kan maken. Wel zullen de Franstalige liberalen het dossier opnieuw op tafel leggen, als ze worden uitgenodigd om mee een nieuwe regering te vormen.

Vrijwillig of gedwongen

Ook nu kunt u al buitenlands geld regulariseren. Die regularisatie kunt u vrijwillig doen, maar soms wordt u daartoe gedwongen. Een vrijwillige regularisatie kan niet meer als u u schriftelijk op de hoogte werd gesteld van een lopend onderzoek van de fiscale administratie, de RSZ of de sociale inspectie. In dat geval komt u terecht in een gedwongen regularisatie, waarbij totaal andere tarieven gelden. De boete kan oplopen tot 100 procent, vermeerderd met verwijlintresten. Schrik blijkt niet de enige reden voor de vernieuwde belangstelling. "Mensen verkiezen een kleiner kapitaal dat ten volle bruikbaar is boven een groot kapitaal waarmee je geen koopkracht hebt in eigen land. Bovendien is het vaak niet meer zinvol om een rekening in het buitenland te hebben. Zo is het tarief van de roerende voorheffing in het buitenland vaak hoger dan in België."

2 werkwijzen

Kiest u voor een vrijwillige regularisatie, dan moet u langs de fiscus passeren. Er bestaan 2 werkwijzen.

1. Het contactpunt Regularisaties

Het contactpunt Regularisaties is het centraal aanspreekpunt voor regularisaties. Het werd in 2006 opgericht en maakt deel uit van de Dienst Voorafgaande Beslissingen. U beslist zelf welke inkomsten u wenst te regulariseren en hoever u wenst terug te gaan in de tijd. Het contactpunt laat u binnen 30 dagen schriftelijk weten of uw aangifte ontvankelijk is. Voor de ontvankelijke dossiers meldt het contactpunt welke heffing verschuldigd is, met het verzoek die binnen de 15 dagen te betalen. Na de betaling krijgt u een regularisatieattest. Dat kan als bewijs dienen om de oorsprong van het geld te verantwoorden. Pas op: u kunt slechts één maal via het contactpunt regulariseren.

2. De lokale controle

De lokale controle is nog altijd het (eerste) aanspreekpunt voor wie roerende inkomsten 'vergat' aan te geven. Roerende inkomsten zijn voornamelijk inkomsten uit beleggingen. U vraagt op voorhand bij de lokale controle tot welke termijn u moet teruggaan in de tijd.

Die termijn verschilt naar gelang van de controle. De meest voorkomende zijn 3, 5 en 7 jaar. Dat geeft meteen veel meer rechtszekerheid dan bij het contactpunt Regularisaties. U weet duidelijk waar u aan toe bent. Deze werkwijze is er niet in alle regio’s. Sommige lokale controles verwijzen u door naar het contactpunt Regularisaties. Vooral in Vlaanderen kan op die manier gewerkt worden. In Wallonië en Brussel is dat veel minder het geval.

Wat kan u regulariseren?

"In 9 op de 10 dossiers die we behandelen, gaat het om de regularisatie van roerende voorheffing", zegt Niklaas Claeysoone van Bank Delen. Toch kunt u ook belastingen regulariseren. Het kan ook voor de belasting op uw beroepsinkomen, btw, roerende voorheffing, belasting op onroerend goed in het buitenland, successie- en registratierechten. Niet-betaalde socialezekerheidsbijdragen kunnen niet geregulariseerd worden. Dat kan evenmin als de inkomsten van illegale oorsprong zijn. Voorbeelden zijn inkomsten uit georganiseerde fiscale fraude, misbruik van vennootschapsgoederen, een beursmisdrijf, maar ook prostitutie en georganiseerde misdaad.

Wat is de boete?

Tegen welk tarief worden de inkomsten belast? Moet u een boete betalen? Dat hangt af van de aard van de inkomsten.

  • Beroepsinkomsten en btw worden onderworpen aan het tarief dat gold op het moment dat u de inkomsten inde, eventueel te verhogen met de aanvullende gemeentebelasting en crisisbelasting.

  • Voor de overige inkomsten (roerende, successie,...) is er een boete van 10 basispunten. Het tarief van 15 procent op intresten wordt dus verhoogd tot 25 procent, het tarief van 25 procent op dividenden wordt 35 procent. De regularisatie van een 'oude spaarpot' kost tussen 2 à 5 procent van het onderliggende kapitaal. Het exacte tarief hangt af van de samenstelling van de portefeuille en de werkwijze van regularisatie.

Beroepsinkomsten en btw worden onderworpen aan het tarief dat gold op het moment dat u de inkomsten inde, eventueel te verhogen met de aanvullende gemeentebelasting en crisisbelasting.

Voor de overige inkomsten (roerende, successie,...) is er een boete van 10 basispunten. Het tarief van 15 procent op intresten wordt dus verhoogd tot 25 procent, het tarief van 25 procent op dividenden wordt 35 procent. De regularisatie van een 'oude spaarpot' kost tussen 2 à 5 procent van het onderliggende kapitaal. Het exacte tarief hangt af van de samenstelling van de portefeuille en de werkwijze van regularisatie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud