Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Hoe vordert u een deel van de belasting op dividenden terug?

Voor het eerst sinds lang kunnen aandelenbeleggers een deel van de betaalde roerende voorheffing op dividenden terugvorderen via hun belastingaangifte. Ook honderdduizenden coöperanten moeten voortaan die vrijstelling expliciet vragen.
©Eleni Debo

Met de nieuwe vrijstelling voor dividenden wil de federale regering spaargeld activeren en kanaliseren naar de aandelenmarkten, om zo de bedrijfsinvesteringen en de jobcreatie te stimuleren. De in 2018 uitgekeerde dividenden zijn tot 640 euro per belastingplichtige vrijgesteld van roerende voorheffing. Die vrijstelling moet u vragen in uw belastingaangifte. Bij de uitbetaling van de dividenden zal een bronheffing van doorgaans 30 procent ingehouden zijn.

Tot 192 euro voordeel

U kan een belastingvoordeel van 30 procent op een maximum van 640 euro dividenden krijgen, wat het maximale voordeel op 192 euro brengt. Voor dividenden betaald in 2019 wordt de vrijstelling opgetrokken tot 800 euro, waardoor het maximale belastingvoordeel stijgt tot 240 euro.

Advertentie

Hoeveel dividenden hebt u in 2018 geïnd? Dat zal u in de praktijk meestal zelf moeten zien uit te zoeken aan de hand van de ontvangen afschriften bij de uitbetaling. De meeste banken zijn niet van plan om - zoals bijvoorbeeld bij het pensioensparen - een overzicht te geven van de in 2018 betaalde roerende voorheffing op dividenden. U zal de afschriften ook moeten kunnen voorleggen als de fiscus daarom vraagt.

Belgische en buitenlandse dividenden

Het nieuwe belastingvoordeel geldt voor alle dividenden, zowel Belgische als buitenlandse. Omdat de regering alleen rechtstreekse investeringen in ondernemingen wil aanmoedigen, is er geen vrijstelling van dividenden van beleggingsfondsen of juridische constructies (zoals stichtingen en trusts).

Hoeveel dividenden hebt u geïnd?

Dat zal u zelf moeten zien uit te zoeken aan de hand van de ontvangen afschriften bij de uitbetaling. De meeste banken zijn niet van plan om - zoals bijvoorbeeld bij het pensioensparen - een overzicht te geven van de in 2018 betaalde roerende voorheffing op dividenden.

Geïnde Belgische dividenden moet u niet opnemen in uw belastingaangifte. U kan zonder meer de vrijstelling vragen. Maar buitenlandse dividenden moet u wel verplicht opnemen in uw belastingaangifte: onder de titel ‘A. Inkomsten van kapitalen voor aftrek van de innings- en bewaringskosten’ in de rubriek ‘2. Verplicht aan te geven inkomsten’ bij de code van het toepasselijk tarief van de roerende voorheffing.

Doorgaans is het tarief van de roerende voorheffing 30 procent, maar bijvoorbeeld voor de zogenaamde VVPR-aandelen (uitgegeven naar aanleiding van een kapitaalverhoging vanaf 1 juli 2013) toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng van het kapitaal is dat 20 procent. Vanaf het derde boekjaar is dat 15 procent.

De belastingvrijstelling voor dividenden kan u voor dividenden van buitenlandse oorsprong op twee manieren vragen. Ofwel vermindert u de aan te geven roerende inkomsten met 640 euro, ofwel geeft u het volledige bedrag aan en vraagt u expliciet een vrijstelling.

Coöperatieve aandelen

Dividenden uit coöperatieve aandelen zoals Cera, Argen-Co, Fidelio of Ecopower waren al tot 190 euro per jaar vrijgesteld. Die vrijstelling wordt mee geïntegreerd in de nieuwe vrijstelling voor dividenden tot 640 euro. Nieuw is dat coöperaties vanaf dit jaar de vrijstelling expliciet in hun belastingaangifte moeten vragen.

Belastinggids 2019

De complete handleiding voor uw belasting­aangifte. 

 De Belastinggids is op 18/05 verschenen.  Bekijk hier de PDF van het magazine

 

Dat zit zo. Tot eind 2017 werden dividenden van coöperatieve aandelen uitbetaald zonder inhouding van roerende voorheffing. Als de grens van 190 euro werd overschreden en er geen roerende voorheffing werd ingehouden, moest dat wel in de belastingaangifte aangegeven worden. Maar bij de uitbetaling van dividenden in 2018 hebben de coöperatieve vennootschappen 30 procent roerende voorheffing ingehouden. En die moet nu via de belastingaangifte gerecupereerd worden.

Kocht u coöperatieve aandelen voor uw minderjarige kinderen en inden ze in 2018 dividenden? U zal de belastingvrijstelling niet in hun naam kunnen claimen. Beleggingsopbrengsten van minderjarigen komen de ouders toe. U zal dus zelf de vrijstelling moeten vragen, in de mate dat u met uw eigen dividenden de grens van 640 euro nog niet haalt.

Maximaliseer de vrijstelling

Hebt u dividenden opgestreken waarop een verschillend tarief van roerende voorheffing is toegepast? Vraag eerst de vrijstelling voor de dividenden die tegen het hoogste tarief belast zijn. Dat zal u een groter belastingvoordeel opleveren. Voor dividenden die belast zijn tegen een roerende voorheffing van 30 procent kan het voordeel tot 192 euro bedragen. Voor een tarief van 20 procent is dat 128 euro (20% van 640 euro), voor een tarief van 15 procent gaat het om 96 euro (15 % van 640 euro).

Koppels die gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel (wat automatisch zo is als u geen huwelijkscontract opstelde) en samen een belastingaangifte invullen, hebben nog een optimalisatiemogelijkheid. Typerend voor dat huwelijksvermogensstelsel is dat alle inkomsten die tijdens het huwelijk verworven worden gemeenschappelijk zijn. Ongeacht op wiens naam de effectenrekening staat, behoren de dividenden tot het gemeenschappelijk vermogen. Zelfs al staat de effectenrekening op naam van één partner, toch kunnen beide partners een vrijstelling tot 640 euro genieten.

Welke codes?

De vrijstelling van dividenden vraagt u bij de nieuwe code 1437/2437. Die is te vinden onder de titel ‘A. Inkomsten van kapitalen vóór aftrek van de innings- en bewaringskosten’ bij de rubriek ‘1. Niet verplicht aan te geven inkomsten en verrekenbare roerende voorheffing op vrijgestelde inkomsten’. U moet zelf het totaalbedrag van de onterecht ingehouden roerende voorheffing berekenen, met een maximum van 192 euro.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.