Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Kaaimantaks viseert slechts drie Europese vermogensstructuren

De Kaaimantaks geldt binnen Europa enkel voor vermogens ondergebracht in een Société de gestion Patrimoine Familiale (SPF) in Luxemburg en in een Stiftung en een Anstalt in Liechtenstein.
©IMAGEGLOBE

In twee KB’s heeft de regering opgelijst welke juridische constructies onder de Kaaimantaks vallen. De Kaaimantaks is een ‘doorkijkbelasting’ die het zinloos moet maken voor een Belgische belastingplichtige om zijn vermogen in het buitenland af te zonderen om zo minder tot geen belastingen te betalen en eventueel zelfs dat vermogen verborgen te houden voor de Belgische fiscus.

Binnen de grenzen van de Europese Economische Ruimte (EER) worden slechts drie constructies geviseerd: de Luxemburgse SPF en de Anstalt en de Stiftung in Liechtenstein. ‘Aangezien de belastingdruk op de SPF 0 procent bedraagt, begrijp ik waarom die op de lijst staat. Voor de twee andere structuren vind ik dat wat moeilijker’, geeft Gerd D. Goyvaert van het advocatenkantoor Tiberghien aan.

De lijst met constructies buiten de EER is veel langer. Maar vooral, ze is louter illustratief. Anders gezegd: ook constructies die niet op de lijst staan, ontsnappen niet altijd aan de Kaaimantaks. Dat hangt af van de belastingdruk. Ligt die hoger dan 15 procent, dan geldt de Kaaimantaks niet; ligt die lager dan 15 procent, dan geldt ze wel.

Open kaart

De regering gaat ervan uit dat de constructies vermeld op de niet-EER-lijst in hun thuisland altijd minder dan 15 procent belastingen betalen. Dit vermoeden is echter weerlegbaar. Maar in dat geval moet de belastingplichtige dus wel zijn kaarten open op tafel leggen.

De Kaaimantaks geldt voor inkomsten vanaf 1 januari 2015 en belast de belastingplichtige alsof hij de inkomsten zelf ontvangen heeft. Betaalt de buitenlandse constructie in haar thuisland minder dan 15 procent belastingen, dan moet de belastingplichtige die inkomsten namelijk melden in zijn belastingaangifte. Om een beter zicht te krijgen op de omvang van die inkomsten en vermogens onderzoekt de regering hoe die aangifte het best kan gebeuren. Extra codes in deel I van de aangifte invoeren lokt ongetwijfeld opnieuw de kritiek uit dat de belastingaangifte jaar na jaar langer en complexer wordt. Daarom wordt het denkspoor bewandeld van een aparte belastingaangifte voor deze inkomsten.

Aanvankelijk mikte de regering met de Kaaimantaks op een opbrengst van 460 miljoen euro. Bij de begrotingscontrole net voor de zomer werd die raming evenwel met 260 miljoen euro verhoogd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud