Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Laat de helft van uw gift terugbetalen

De kerstperiode is dé periode om iets te geven aan het goede doel. Met een rechtstreekse gift aan Music for Life of het Rode Kruis van België krijgt u (bijna) de helft terugbetaald.
©iStock

(netto) - Postkaarten, kaarsen en balpennen,…  De liefdadigheidsinstellingen verkopen allerhande zaken om aan extra werkingsmiddelen te geraken. Voor wie iets meer wil spenderen, is het interessanter om geld te schenken. Dankzij het fiscale voordeel kunt u (bijna) de helft van uw gift recupereren via uw jaarlijkse belastingaangifte. En dat veel Belgen dat al doen, bevestigen de cijfers. In aanslagjaar 2009 werden in ons land voor 136 miljoen euro aan fiscaal aftrekbare giften gedaan. Dat kostte de overheid 56,4 miljoen euro.

De helft terugbetaald

Om een fiscaal voordeel uit uw gift te halen, moet u aan 2 voorwaarden voldoen. U moet minstens 30 euro per kalenderjaar aan dezelfde instelling storten en de instelling moet erkend zijn. Die instellingen versturen u automatisch een fiscaal attest van uw gift.

Zo’n gift levert u een belastingvoordeel op tegen uw hoogste belastingtarief. Dat bedraagt maximaal 50 procent + gemeentebelastingen. In de praktijk recupereren de meeste Belgen tussen de 40 en 50 procent van het geschonken bedrag via de jaarlijkse belastingaangifte. Toch zijn er grenzen aan uw generositeit. Om er fiscaal voordeel uit te halen, mag u maximaal 10 procent van uw totale netto-inkomen wegschenken. Het absolute maximum ligt op 346.100 euro.

Wie is erkend?

Aan welke instellingen kunt u zo’n fiscaal aftrekbare gift doen? De instellingen vallen uiteen in 2 grote groepen.

  • De eerste zijn de instellingen opgenomen in de wet. Bekende voorbeelden zijn het Rode Kruis van België, de Koning Boudewijnstichting, het Paleis voor Schone kunsten, beschutte werkplaatsen, openbare centra voor maatschappelijk werk en de Rijksmusea.
  • De tweede groep zijn de erkende instellingen. Die instellingen moeten een erkenningsprocedure doorlopen en zijn slechts voor een beperkte periode erkend. Op die lijst staan relatief kleine initiatieven maar ook bekende namen zoals Plan België, Greenpeace, Povorello, Europalia, … De volledige lijst van erkende instellingen vindt u hier.
  • Ook stortingen die u deed tijdens grote hulpacties genieten het fiscaal voordeel. Herinner u de grote hulpactie die begin dit jaar na de verwoestende aardbeving in Haïti op gang kwam. Stortte u voor Haiti 12-12, dan zult u een kwijtschrift van het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties ontvangen.

Het fiscale voordeel blijft overigens niet beperkt tot giften aan Belgische instellingen. U mag ook gelijkaardige instellingen uit een andere lidstaat van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland steunen.

Kunst schenken

Om fiscaal aftrekbaar te zijn, moet de gift gebeurd zijn in contanten. Uitzondering op die regel zijn de Rijksmusea. Ook giften in de vorm van kunstwerken voor musea zijn fiscaal aftrekbaar. Het moet wel gaan om kunstwerken die behoren tot het culturele erfgoed van het land of die internationale faam genieten. Er wordt daarbij een geldwaarde vastgesteld.

Wat met geld voor Music for Life?

Studio Brussel en het Rode Kruis zamelen dit jaar met Music for Life geld in voor weeskinderen die hun ouders verloren hebben aan aids. Leveren de inspanningen voor die actie ook een fiscaal voordeel op? Om op die vraag te antwoorden, moet een onderscheid gemaakt worden tussen een inzamelactie en een gift.

Bij een inzamelactie zamelt u geld in door een veiling, verkoop, activiteit of evenement te organiseren. Het resultaat van zo’n collectieve geldinzameling geeft geen recht op een fiscaal voordeel.

Dat fiscale voordeel is er wel als u een geldsom zonder tegenprestatie schenkt. U stort het bedrag gewoon op het rekeningnummer van Music for Life, met de vermelding van de mededeling 'gift' en de registratiecode van de actie die u wilt steunen. Let wel, het is cruciaal dat u op de rekening stort. Brengt u het geld rechtstreeks naar het glazen huis, dan krijgt u geen fiscaal voordeel.

Meer informatie over het fiscale voordeel van uw gift vindt u hier.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud