Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Loopt u in het vizier van de fiscus?

De fiscus heeft op zijn website bekendgemaakt wie dit jaar een hoger risico op een controle of een vraag om inlichtingen loopt.
Wie zijn belastingaangifte niet indiende, loopt een hoger risico op een belastingcontrole.

Al een aantal jaren communiceert de federale overheidsdienst Financiën over de lopende en geplande controleacties. De bedoeling van die aankondigingspolitiek is iedereen aan te sporen zijn fiscale verplichtingen correct na te komen.

Zo hebt u een beter idee van de kans dat u een belastingcontrole zult krijgen of de fiscus u zal vragen naar bijkomende inlichtingen of documenten.

Advertentie

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen controles bij particulieren en bij ondernemingen. Naast onderstaande specifieke aandachtspunten voert de fiscus uiteraard nog andere controles uit.

Particulieren

De particulieren die dit jaar extra in de schijnwerpers van de fiscus lopen zijn:

  • Loontrekkenden die hun werkelijke beroepskosten hebben afgetrokken. Waarover gaat het? Niet uw hele beroepsinkomen wordt belast: u mag de kosten gemaakt om dat inkomen te verwerven of te behouden in mindering brengen. Loontrekkenden kunnen daarbij kiezen tussen een kostenforfait of hun werkelijke kosten te bewijzen.
  • Wie verzuimd heeft buitenlandse inkomsten aan te geven. Daarmee gaat de fiscus - net zoals vorige jaren al - opnieuw actief controles doen naar wie in het buitenland werkt, belegt of er bezittingen heeft. Door de automatische gegevensuitwisseling krijgt de fiscus steeds meer informatie over uw inkomsten in het buitenland.
  • Verkopers van gebouwen of gronden die een belastbare meerwaarde niet hebben aangegeven. Of de meerwaarde bij de verkoop van vastgoed wordt belast en tegen welk tarief, hangt af van het type vastgoed en de termijn na de aankoop dat het vastgoed verkocht werd. Bij de verkoop van een gebouw – met uitzondering van de gezinswoning – wordt de meerwaarde belast als die binnen de vijf jaar na de aankoop gebeurt. U betaalt 16,5 procent op het verschil tussen aan- en verkoopprijs. Voor gronden is de termijn acht jaar. Het belastingtarief bedraagt 33 procent als binnen vijf jaar gebeurt, 16,5 procent erna.
  • Wie zijn belastingaangifte niet heeft ingediend, ondanks een herinnering. Wie regelmatig verzuimde zijn fiscale verplichtingen na te komen, loopt extra in de schijnwerpers.

Ondernemingen

Onderneming worden mogelijk gecontroleerd als:

  • Als het bedrijf een of meerdere (gedeeltelijke) vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing inroept. Dat gaat over inkomsten die belastbaar zijn en waarvan in principe bedrijfsvoorheffing moet afgehouden worden. Maar voor een aantal specifieke inkomsten is er een vrijstelling om de bedrijfsvoorheffing door te storten aan de schatkist. Het gaat onder andere om vergoedingen voor overwerk, voor ploegen- en nachtarbeid en bezoldigingen van onderzoekers en bepaalde sportbeoefenaars. Aan een dergelijke vrijstelling zijn voorwaarden en vrijstellingsregels gekoppeld en die gecontroleerd zullen worden.
  • Bedrijven waarbij er een vermoeden is dat ze ten onrechte een btw-tegoed hebben geboekt of verrekend.
  • Als er verlaagde roerende voorheffing op de door het bedrijf betaalde of toegekende dividenden werd betaald.
  • Als een grote onderneming de belastbare meerwaarden op aandelen of deelbewijzen die zij heeft gerealiseerd, niet heeft aangegeven.
  • Als er geen belastingaangifte werd ingediend ondanks de verstuurde herinnering. ‘Wij zullen bijzondere aandacht besteden aan de situatie van uw onderneming als ze regelmatig nalaat de aangifte in te dienen’, klinkt het bij de fiscus.
Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.