Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Mag een kind rechtstreeks alimentatiegeld krijgen?

Ouders zijn verplicht om voor de opvoeding van hun kinderen te zorgen. Zijn ze gescheiden, dan betekent dat meestal dat een van de ouders onderhoudsgeld betaalt aan de andere. Mag het kind dat geld zelf op zijn rekening ontvangen?
©iStock

(netto) - "Na onze scheiding zijn mijn ex-partner en ik overeengekomen dat hij onderhoudsgeld zal betalen voor het onderhoud, de opvoeding en de opleiding van onze dochter Sofie. Zij gaat vanaf oktober op kot en zij zou graag dat onderhoudsgeld zelf ontvangen. Wat zijn de implicaties voor mij, mijn ex-partner en voor Sofie?"
We legden deze lezersvraag voor aan Nathalie Labeeuw, advocaat bij Cazimir Advocaten. Zij wijst er op dat er 2 aspecten belangrijk zijn bij onderhoudsgeld: de implicaties op burgerrechtelijk en op fiscaal vlak.

1. Burgerrechtelijk 

Ten eerste is het belangrijk om te weten of het kind waarvoor onderhoudsgeld betaald wordt, minder- of meerderjarig is. Als Sofie nog minderjarig zou zijn, is het antwoord eenvoudig. Omdat minderjarige kinderen handelingsonbekwaam zijn, kan de onderhoudsbijdrage niet rechtstreeks aan het kind zelf betaald worden.

De verplichting tot betaling van onderhoudsuitkering loopt door na de meerderjarigheid, althans wanneer het kind verder studeert en dus geen eigen inkomen genereert. De ouders staan immers in voor de vorming en de ontplooiing van het kind en dus ook voor een gepaste opleiding.

Dat er onderhoudsgeld betaald moet worden voor Sofie na haar meerderjarigheid, is duidelijk. Aan wie dat geld gestort moet worden, is dat minder. In dit concrete geval voorziet de echtscheidingsovereenkomst een betaling aan de moeder. Omdat die overeenkomst de partijen tot wet strekt, moet die strikt nageleefd worden. Dat impliceert dat de overeenkomst in principe onveranderlijk is. Wanneer uw ex-partner het bedrag rechtstreeks aan Sofie zou storten, zonder uw akkoord en in strijd met de overeenkomst, loopt hij het risico de bijdrage twee keer te moeten betalen. ‘Wie slecht betaalt, moet twee keer betalen.’

Akkoord van moeder

Als de moeder akkoord gaat met de rechtstreekse betaling van het onderhoudsgeld aan Sofie, kan zij haar volmacht aan Sofie geven om het onderhoudsgeld rechtstreeks te ontvangen. U kunt met uw ex-partner overeenkomen om voortaan de onderhoudsbijdrage rechtstreeks aan Sofie te betalen. Die wijziging wordt bij voorkeur schriftelijk bevestigd, om latere discussies daarover te vermijden. Over de vraag of die schriftelijke wijziging al dan niet aan de rechter ter bekrachtiging voorgelegd moet worden bestaat betwisting. Maar om latere problemen te vermijden is het aan te raden de rechter te vatten om de overeenkomst te bekrachtigen.

Geen akkoord

Als de moeder niet wil dat het onderhoudsgeld rechtstreeks wordt betaald aan Sofie, kan uw ex de zaak aan de rechter voorleggen en de toelating vragen om het onderhoudsgeld op een bevrijdende wijze aan Sofie zelf te betalen. De rechter zal dat verzoek toetsen aan de voorwaarde dat een wijziging van de echtscheidingsovereenkomst, wat betreft de kinderen, alleen mogelijk is ‘wanneer nieuwe omstandigheden buiten de wil van partijen hun toestand of die van de kinderen ingrijpend wijzigen’. Dat hangt dus af van de rechter in kwestie.

2. Fiscaal

Als uw ex-partner het onderhoudsgeld rechtstreeks aan uw dochter zou betalen, verandert er fiscaalrechtelijk niets. De ouder die de onderhoudsuitkering moet betalen, in casu uw ex-partner, kan die ten belope van 80 procent aftrekken van zijn totale netto-inkomen. Voor die aftrekbaarheid maakt het dus niet uit of hij aan u of aan Sofie betaalt.

Sofie moet ook nog steeds de onderhoudsuitkeringen opnemen in haar belastingaangifte, net zoals zij voordien moest doen. Valt zij onder het grensbedrag van de belastingvrije som voor alleenstaanden (6.430 euro voor aanslagjaar 2010), dan zal de uitkering niet belast zijn. Wordt dat bedrag overschreden (door vakantiejob), dan betaalt ze daar belastingen op.

Heeft u zelf een vraag over geld? Laat het ons hier weten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud