Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Mag u onbeperkt verkopen op zoekertjessites?

Veel particulieren verkopen nogal wat tweedehandsgoederen (meubels, schilderijen) via websites zoals Kapaza. Staat er vanuit fiscaal oogpunt een limiet op de goederen die u jaarlijks tweedehands mag verkopen via de websites?
Advertentie
©n

Er staat sowieso geen limiet op de goederen die u elk jaar via het internet mag verkopen. Zolang die verkopen kaderen in het normaal beheer van uw privévermogen, moet u geen belastingen betalen. ‘Als u alleen occasioneel goederen verkoopt die tot uw privépatrimonium behoren en u doet dat los van enige speculatieve ingeving, dan bent u geen belastingen verschuldigd’, zegt Francis Adyns, de woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën. ‘Maar wanneer uw verkopen via het internet een voortdurende en gewoonlijke bezigheid vormen of niet bestempeld kunnen worden als een normaal beheer van uw privépatrimonium, dan zullen de inkomsten wel belast worden.’

Om te beoordelen of het om ‘een gewoonlijke en voortdurende bezigheid’ gaat, kan de fiscus een hele reeks feitelijke elementen in acht nemen. Betreft het veel of herhaalde verrichtingen? Vergen de verkopen via het internet een zekere organisatie? Worden de handelingen gefinancierd met geleend geld? Zijn de online verkopen een bijkomende activiteit die rechtstreeks is verbonden met uw hoofdactiviteit?

Als de belastingadministratie aan de hand van deze en andere elementen kan bewijzen dat het inkomsten uit een gewoonlijke en voortdurende bezigheid zijn of dat het inkomsten betreft die niet meer kaderen in het normaal beheer van het privévermogen, dan worden de inkomsten gekwalificeerd als inkomsten uit een beroepsactiviteit of als een divers inkomen waarop wel belastingen verschuldigd zijn. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud