Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Meer belasting op uw woning, minder op arbeid?

De OESO luidt de alarmklok over de ontsporing van de Belgische begroting. Een doortastend meerjarenprogramma dat elk jaar 1 procent van het bbp bespaart, is nodig om toch nog wat marge te creëren voor de opvang van de vergrijzing. De OESO doet meteen ook enkele aanbevelingen, die rechtstreeks invloed kunnen hebben op uw portemonnee.

(tijd) - Er moet volgens de OESO fors worden gesleuteld aan de verhouding tussen de federale staten en de deelstaten. Federaal premier Herman Van Rompuy (CD&V) zal met genoegen lezen dat ook de OESO vindt dat de federale staat in de huidige constructie wel heel slecht bedeeld wordt. Ze moet 90 procent van de lasten van de vergrijzing dragen maar ziet elk jaar een steeds groter deel van haar fiscale inkomsten naar de regio's vloeien.

De remedies van de OESO sluiten dan weer dicht aan bij de voorstellen van de Vlaamse voorstanders van een verdere staatshervorming. Maak de regio's veel meer verantwoordelijk voor hun eigen inkomsten en laat ze de financiële consequenties dragen van hun beleid. Als een deelstaat meer ambtenaren wil, is het logisch dat ze ook een deel van de pensioenlast draagt.

Maar ook de Franstaligen vinden enkele dada's terug. Een splitsing van takken van de sociale zekerheid is door het verlies aan schaalvoordelen niet verstandig. En de Brusselaars zullen met plezier het pleidooi volgen om belastinginkomsten niet enkel op basis van de woonplaats, maar ook op basis van de werkplaats te verdelen.

Hervorm de belastingen

De OESO hamert ook op het belang van een hervorming van de (para)fiscaliteit. Het huidige systeem weegt te zwaar op arbeid en is te complex. Ook het basistarief van de vennootschapsbelasting moet omlaag. De ruimte daarvoor kan gevonden worden door onroerend goed, consumptie en milieubelastende activiteiten zwaarder te belasten.

We lijsten de meest in het oog springende aanbevelingen op, die uw portemonnee rechtstreeks kunnen raken.

  • Laat de effectieve en de wettelijke pensioenleeftijd de stijging van de levensverwachting volgen.
  • Kies voor hogere maar in tijd beperkte werkloosheidsuitkeringen.
  • Laat de deelstaten zelf de pensioenen van hun ambtenaren betalen.
  • Verlaag de belastingen op arbeid, te beginnen met de hoogste marginale aanslagvoeten. Ook de gemiddelde aanslagvoet moet omlaag.
  • Verhoog de belastingen op het bezit van een woning door een meer realistische inschatting van het kadastraal inkomen en een beperking van de fiscale aftrek voor leningen tot het intrestgedeelte.
  • Schaf alle gunsttarieven in het btw-stelsel af, om enkel de basistarieven over te houden.
  • Verhoog de belastingen op brandstof en vooral op diesel.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud