Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Minder belastingen op Frans tweede verblijf

In een uitspraak van de Franse Raad van State wordt bevestigd dat Belgen die hun tweede verblijf in Frankrijk onlangs hebben verkocht een deel van de betaalde belasting kunnen terugvorderen. Dat geldt ook voor lasten betaald op huurinkomsten uit een vakantiehuis bij onze zuiderburen. Snel in actie schieten is de boodschap.
©hans van rhoon/Hollandse Hoogte

Begin deze week heeft de Franse Raad van State zich geschaard achter een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Dat velde op 26 februari een arrest dat goed nieuws brengt voor de 55.000 Belgen die een tweede verblijf hebben in Frankrijk. Door het arrest kan de Franse staat geen sociale lasten heffen op hun vermogen, althans als zij in ons land al onderworpen zijn aan de sociale zekerheid. De redenering is dat wie in België werkt en sociale bijdragen betaalt, niet nog eens sociale lasten moet betalen in Frankrijk. Voor de bijdragen betaald in 2012, 2013 en 2014 kan een terugbetaling gevraagd worden.

De Europese rechters en de Franse Raad van State maken een einde aan een sociale heffing van 15,5 procent die buitenlanders sinds 2012 moeten betalen op de meerwaarde die ze realiseren bij de verkoop van een verblijf in Frankrijk. Die sociale bijdrage komt boven op een meerwaardebelasting van 19 procent die veel buitenlanders moeten betalen. Wel wordt een korting en zelfs een vrijstelling verleend als de verkopers de woning al lang in hun bezit hebben.

Hoe dan ook, door de sociale heffing betaalden veel buitenlanders in feite 34,5 procent belastingen en lasten op de verkoop van hun onroerend goed in Frankrijk. Nu geen sociale lasten meer verschuldigd zijn, wordt dat tarief bijna gehalveerd. 'De sociale lasten zijn niet alleen verschuldigd op de meerwaarde bij de verkoop van een tweede verblijf, maar ook op huurinkomsten en andere investeringsinkomsten', zegt advocaat Wim Vermeulen (Cazimir).

De arresten zijn ook goed nieuws voor Belgen die in Frankrijk van hun pensioen genieten. Volgens Willy Van Eeckhoutte, professor sociale zekerheid aan de Universiteit Gent, is de plaats waar je werkt het bepalende criterium om uit te maken in welk land je onderworpen bent aan de sociale zekerheid. 'Als gepensioneerde Belgen niet in Frankrijk werken, kan de Franse staat hen niet verplichten daar sociale bijdragen te betalen. Ook zij moeten dus geen sociale heffing van 15,5 procent op een eventuele meerwaarde bij verkoop of op de huurinkomstenbetalen.'

Bezwaarschrift

Hebt u de jongste jaren ten onrechte sociale lasten betaald, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Voor de meerwaarde op onroerende goederen moet u de aanvraag richten tot de lokale controleur van de plaats waar uw verblijf gelegen is. Voor de huurinkomsten moet u een aangetekende brief schrijven naar de centrale administratie voor niet-inwoners: Centre des Impôts des Non Résidents ( CINR) , 10, Rue de Centre, TSA 10010, 93465 Noisy le Grand Cedex.

'De Franse administratie moet binnen zes maanden op de aanvraag antwoorden. Doet ze dat niet, dan wordt de aanvraag geacht te zijn geweigerd. Voor de eigenaar zit er dan niets anders op dan een procedure in te leiden voor een Franse administratieve rechtbank', zegt Wim Vermeulen.

Reppen

'Belgen die de sociale lasten willen terugvorderen, moeten zich wel reppen', waarschuwt advocaat An Weyn van het fiscaal advocatenkantoor Tiberghien. De termijn om een bezwaarschrift in te dienen, bedraagt twee jaar. Het moment waarop die termijn begint te lopen, hangt af van de vraag of u het verblijf in Frankrijk verkocht dan wel verhuurde.

• U verkocht het huis. 'Wie zijn tweede verblijf vorig jaar verkocht, heeft tijd tot 31 december 2016. Wie dat deed in 2013, heeft maar tijd tot 31 december 2015. Wie zijn woning in Frankrijk in 2012 verkocht, is al te laat en kan de sociale heffing van 15,5 procent nooit terugeisen', legt Weyn uit.

• U inde huur in 2012, 2013 of 2014. Voor huurinkomsten ontvangen in 2012 kunt u nog een bezwaar indienen tot 31 december van dit jaar. Voor huurinkomsten die u in 2013 hebt geïnd, loopt de termijn tot eind 2016. Voor huurinkomsten geïnd in 2014 is dat tot eind 2017.

Belgen die erin slagen de lasten op de gerealiseerde meerwaarde of de huurinkomsten terug te vorderen, hebben ook uitzicht op een extra. 'De Franse fiscus is moratoriumintresten van 4,8 procent per jaar verschuldigd vanaf de betaling van de onverschuldigde belasting', zegt Weyn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud