Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Nóg minder belastingen voor energiezuinige woning

Goed nieuws voor wie een energiezuinige woning bezit: vanaf volgend jaar geniet je een korting op je onroerende voorheffing.
Verbruik minder, betaal minder belastingen.

(netto) - Energie besparen is een "hot topic". Hoe kan het ook anders met de rist fiscale voordelen die energiebesparende investeringen opleveren? Die lijst wordt vanaf volgend jaar trouwens nog een lijntje langer. De fiscus gunt Vlamingen die onlangs een lage energiewoning hebben gebouwd, vanaf dan een korting op hun onroerende voorheffing.

Wie in Vlaanderen een nieuwe woning bouwt, moet sinds 2006 voldoen aan de energieprestatieregelgeving (EPB). Die legt Vlaamse bouwheren onder andere een energiezuinigheidspeil (E-peil) op. Dat E-peil brengt de energiezuinigheid van de woning, met het verbruik van alle installaties, in kaart. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw en zijn installaties. Het E-peil mag niet hoger zijn dan E100.

Tot 40 procent korting

Behaalt je woning het E-peil 60, dan krijg je vanaf 2009 gedurende 10 jaar een korting van 20 procent op je jaarlijkse onroerende voorheffing. Behaalt je woning het E-peil 40, dan loopt de korting op tot 40 procent. De tijdelijke vermindering geldt enkel in het Vlaams Gewest.

De vermindering wordt verleend voor een termijn van 10 jaar, die aanvangt in het jaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil (dat recht geeft op de vermindering) voor de eerste maal werd toegekend aan het gebouw. De termijn kan ten vroegste aanvangen vanaf 2009. Dat geldt ook voor gebouwen waarvan het vereiste E-peil werd toegekend vóór 2008. De termijn van 10 jaar wordt in dat geval niet verminderd met de reeds verlopen jaren.

Voorwaarden

  • De verminderingen voor energiezuinige gebouwen worden automatisch toegekend aan de eigenaar. Je moet ze niet uitdrukkelijk aanvragen. Werd de vermindering echter niet automatisch toegepast, dan kan ze alsnog vragen via een verzoekschrift tot ambtshalve ontheffing van belasting.
  • Verkoop je je woning in de loop van de termijn van 10 jaar, dan zal de koper verder van de vermindering van de onroerende voorheffing blijven genieten en dit gedurende het nog resterende aantal aanslagjaren van de oorspronkelijk toegekende 10 jaarstermijn.
  • De vermindering voor energiezuinige gebouwen wordt niet beperkt tot één enkel gebouw/woning van de belastingplichtige. Je kan de vermindering verkrijgen voor meerdere gebouwen, waarvan je eigenaar bent.
  • De vermindering geldt enkel voor een volledige nieuwbouw. Voor een uitbreiding van een bestaand gebouw dat aan de E-peileis voldoet kan je geen vermindering van de onroerende voorheffing krijgen.
Praktisch

Als het E-peil in 2007 werd toegekend zou je de vermindering normaal gezien krijgen vanaf 2008 (het jaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd toegekend). Maar, aangezien de vermindering ten vroegste vanaf 2009 toegekend kan worden, zal de termijn van 10 jaar aanvangen in 2009. Tot en met 2018 zal je de vermindering ontvangen.

Gebouwen waarvoor in 2008 een EPB wordt afgeleverd, komen ook al in aanmerking voor die vermindering. Doe je investeringen waardoor je nieuwbouw in een andere categorie terecht komt, dan begint een nieuwe termijn van 10 jaar te lopen.

In 2008 bouw je een huis waarvoor het E-peil vastgesteld wordt op 50. Vanaf aanslagjaar 2009 krijg je voor deze woning een vermindering van 20 procent van de onroerende voorheffing en dit voor een periode van 10 jaar, dus tot en met aanslagjaar 2018. In 2015 doe je een nieuwe investeringen waardoor je E-peil 40 verkrijgt. Vanaf aanslagjaar 2016 begint er een nieuwe 10 jaarstermijn te lopen en krijg je een vermindering van 40 procent tot en met aanslagjaar 2025.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.