netto

Nu ook ombudsman voor de gerechtsdeurwaarders

Ere-rechter Arnout De Vidts is vanaf vandaag de ombudsman waar u met klachten over gerechtsdeurwaarders terecht kunt via www.ombudsgdw.be. ©BELGA

Niet alleen opdrachtgevers, maar ook gezinnen die een gerechtsdeurwaarder aan de deur krijgen, kunnen voortaan terecht bij een ombudsman.

De oprichting van de ombudsdienst voor de gerechtsdeurwaarders had wat voeten in de aarde.

Vorig jaar al kondigde de minister van Justitie, Koen Geens (CD&V) de oprichting van een ombudsman voor deze beroepsgroep aan. Maar het duurde nog tot nu vooraleer de nieuwe ombudsdienst uit de startblokken kon schieten. En dat terwijl andere vrije beroepen zoals advocaten en notarissen al langer een eigen ombudsdienst hebben. 

Te veel kosten

De jongste jaren zijn er regelmatig terugkerende klachten over gerechtsdeurwaarders die bij de uitvoering van een vonnis of van een betalingsbevel te veel kosten aanrekenen. De structuur van de aangerekende kosten is bovendien vaak niet transparant en al zeker niet voor gezinnen die bijvoorbeeld de energiefactuur, de ziekenhuiskosten of een belastingschuld niet meer kunnen betalen.

Daarom is beslist dat de nieuwe ombudsman voor de gerechtsdeurwaarder ook openstaat voor de schuldenaars, dus voor personen die een deurwaarder over de vloer krijgen, omdat ze de openstaande schulden niet betalen. 

Uiteraard staat de ombudsdienst ook open voor de eigenlijke klanten van de gerechtsdeurwaarder, zeg maar de opdrachtgevers zoals nutsbedrijven, ziekenhuizen, energieleveranciers, overheden enzovoort..

'Als de schuldenaar de kosten van de gerechtsdeurwaarder uiteindelijk toch niet kan betalen, krijgen de opdrachtgevers de rekening gepresenteerd. Ook zij hebben er dus alle belang bij dat de deurwaarder zijn kosten correct berekent.'

Immers, als de schuldenaar de deurwaardersrekening uiteindelijk toch niet kan betalen, zijn het de klanten/opdrachtgevers die de rekening gepresenteerd krijgen. Ook zij hebben er dus alle belang bij dat de deurwaarder zijn kosten correct aanrekent. 

Voorwaarde 

Wie klachten heeft over een gerechtsdeurwaarder, moet zich eerst richten tot de gerechtsdeurwaarder in kwestie.

Gebeurt dat niet, dan is de klacht bij de Ombudsman voor de gerechtsdeurwaarder niet ontvankelijk. De ombudsdienst zal de klacht dan niet behandelen. 'Klachten spruiten soms voort uit een misverstand of een gebrek aan informatie', meldt Geens. Het is maar als er geen oplossing wordt gevonden, dat u zich tot de nieuwe ombudsman kunt wenden.' 

De ombudsman zal dan proberen om via bemiddeling tot een oplossing te komen. 

Hoe? 

Een dossier indienen kan eenvoudig per brief, e-mail of online via www.ombudsgdw.be.

De behandeling van het dossier is gratis en wordt binnen de 90 dagen afgerond op voorwaarde dat het ontvankelijk en volledig is. 

Onafhankelijk

De ombudsman is zelf geen gerechtsdeurwaarder maar Arnoudt De Vidts, die eerder beslagrechter was en veel ervaring heeft in de minnelijke regeling van geschillen in het beslagrecht en familierecht. De benoeming van een ere-rechter moet de burger voldoende garanties bieden voor diens onpartijdigheid en onafhankelijkheid

De ombudsman zal niet alleen de klachten behandelen die bij hem binnenkomen, maar ook algemene aanbevelingen formuleren voor de beroepsgroep van de gerechtsdeurwaarders. Bedoeling is dat 'de dienstverlening en de werking van de gerechtsdeurwaarderskantoren verder kan geoptimaliseerd worden'. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect