Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Regering beknibbelt niet op woonbonus

‘De woonbonus blijft ongewijzigd.’ Dat laat de woordvoerder van minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) weten aan De Tijd. Voor de gezinnen met midden- en hogere inkomens is dat goed nieuws, voor de lagere inkomens niet. Midden- en hoge inkomensgezinnen 'besparen' zo tot 300 euro per jaar
©Piet den Blanken / Hollandse ...

In het regeerakkoord was afgesproken dat de hypothecaire aftrek - de zogenaamde woonbonus - zou worden teruggebracht tot een uniforme belastingvermindering van 45 procent. Er lagen plannen op tafel om daar in het aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) mee te beginnen. De ingreep zou neerkomen op ruim 50 miljoen euro extra inkomsten voor de staat in 2013.

Maar in de regering-Di Rupo werd geen overeenstemming bereikt. De coalitiepartners raakten het maar niet eens voor welke contracten het nieuwe systeem zou gelden. Alleen voor nieuwe leningovereenkomsten of ook voor bestaande? De liberalen wilden niet dat de nieuwe regels zouden gelden voor bestaande contracten, omdat dan ‘onnodig rechtsonzekerheid’ werd gecreëerd. Bovendien worden vanaf 2014 de deelstaten bevoegd voor de fiscale aftrek voor hypothecaire kredieten.

Dat de woonbonus ongewijzigd blijft, is goed nieuws voor de midden- en hogere inkomens, met een belastbaar inkomen boven 36.300 euro. Op hun hypothecaire lening blijven ze een belastingbesparing van 50 procent genieten. Een uniforme belastingvermindering van 45 procent zou hen tot 300 euro hebben gekost. Wie een belastbaar inkomen heeft dat lager ligt dan 19.810 euro, was wel beter af geweest met het nu afgevoerde syteem.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud