Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe worden beleggingsproducten belast?

Wie belegt in aandelen, obligaties of fondsen spijst ook de staatskas, onder meer via de taks op beursverrichtingen en de roerende voorheffing op intresten of dividenden.
©Filip Ysenbaert

Ook beleggers ontsnappen niet aan belastingen. Dat begint al wanneer u effecten koopt of verkoopt op de beurs. Dan zal uw bank of beursvennootschap de beurstaks of de taks op beursverrichtingen (TOB) aanrekenen. Let wel: u betaalt die taks enkel wanneer u effecten koopt of verkoopt, niet wanneer aandelen of obligaties voor het eerst worden uitgegeven en u bijvoorbeeld intekent op een beursgang. Het maakt voor de taks niet uit of u verkoopt met winst of verlies.

Hoeveel bedraagt de beurstaks? Dat hangt van het soort belegging. Voor obligaties geldt een ander tarief dan voor aandelen bijvoorbeeld. Het gaat wel altijd om een percentage van de prijs. Concreet zijn er drie tarieven:

  • 0,12 procent (met een maximum van 1.300 euro)
  • 0,35 procent (met een maximum van 1.600 euro)
  • 1,32 procent (met een maximum van 4.000 euro)

Het hoogste tarief (1,32%) is er voor fondsenbeleggers. Maar ook daar hangt het ervan af in welk soort fonds u belegt: een kapitalisatiefonds, waarbij geen dividend wordt uitgekeerd maar de opbrengst opnieuw wordt geherinvesteerd in het fonds, of een distributiefonds, dat jaarlijks wel een dividend uitkeert. De taks op beursverrichtingen wordt enkel aangerekend bij de verkoop van een kapitalisatiefonds. Koopt of verkoopt u een distributiefonds dan is geen TOB verschuldigd. Let wel: bij trackers betaalt u wel beurstaks op de distributievariant (0,12%). Het tarief hangt hier af van een aantal factoren, onder meer of de tracker in ons land geregistreerd is.

Het laagste tarief (0,12%) betaalt u op de aan- en verkoop van obligaties op de secundaire markt. Ook wanneer u handelt in aandelen van gereglementeerde vastgoedvennootschappen, zoals bijvoorbeeld Cofinimmo of Montea, is 0,12% beurstaks verschuldigd. Voor aandelen en vastgoedcertificaten wordt 0,35 % TOB aangerekend.

Behalve de taks op beursverrichtingen zal u ook rekening moeten houden met de roerende voorheffing (30%), wanneer u belegt. Die betaalt u op de coupon van uw obligaties en de dividenden van uw aandelen. Voor fondsen hangt het ervan af. Enkel op de dividenden van distributiefondsen wordt roerende voorheffing aangerekend.

Weet dat u de betaalde roerende voorheffing op dividenden kan terugvorderen.

Meerwaardebelasting?

Moet u rekening houden met een meerwaardebelasting? De winst op beursgenoteerde aandelen of obligaties wordt niet belast. Hou wel rekening met een meerwaardebelasting bij de verkoop van fondsen met minstens 10 procent vastrentende effecten (zoals obligaties) in de beleggingsportefeuille. De belasting bedraagt 30 procent op de meerwaarde uit het obligatiegedeelte.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud