Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe wordt een spaarverzekering belast?

Hoe een spaarverzekering of een tak 21-product belast wordt, hangt onder meer af van het feit of u er een fiscaal voordeel voor krijgt of niet.
©Filip Ysenbaert

Een spaarverzekering is een levensverzekeringscontract met een gegarandeerde rente, eventueel aangevuld met een winstdeelname, die afhangt van de resultaten van uw verzekeraar. In sommige gevallen genieten uw stortingen een fiscaal voordeel. Dan wordt bij de uitbetaling het kapitaal belast. Kreeg u geen fiscaal voordeel dan worden enkel de intresten belast. En dan is er ook nog de premietaks van 2 procent.

2
procent
Op stortingen in een klassieke spaarverzekering betaalt u een premietaks van 2 procent.

Bij een klassieke spaarverzekering, waarvoor u geen fiscaal voordeel krijgt, betaalt u een premietaks van 2 procent op elke storting die u doet. Daarnaast worden ook de intresten belast, maar enkel als u binnen de 8 jaar geld van uw spaarverzekeringsrekening haalt. Vraag u na die termijn van 8 jaar geld op, dan is geen roerende voorheffing van 30 procent verschuldigd. Ook wanneer uw levensverzekering voorziet in een overlijdensdekking van 130 procent van de gestorte premies, is geen roerende voorheffing verschuldigd.

Let wel: de roerende voorheffing wordt niet berekend op de reële intresten, maar op een fictieve opbrengst, alsof uw contract een rendement van 4,75 procent zou hebben behaald vanaf de storting tot op het moment van de afkoop, legt Ludovic Lefevre van verzekeraar AG Insurance uit. In de huidige marktomstandigheden overstijgt die fictieve rente het werkelijk rendement.

Fiscaal voordeel

In bepaalde gevallen kan u de stortingen die u in uw spaarverzekering doet fiscaal inbrengen. Dat is zo als u uw tak 21-verzekering gebruikt om aan pensioensparen of om aan langetermijnsparen te doen. Stortingen leveren een fiscaal voordeel van 30 procent.

  • U stort in een pensioenspaarverzekering:

Normaal gezien betaalt u op elke storting in een levensverzekeringscontract een premietaks van 2 procent. Maar die betaalt u niet op stortingen in een pensioenspaarverzekering. Dat betekent evenwel niet dat u helemaal niet belast wordt op uw appeltje voor de dorst. Dat gebeurt op het einde van de rit (zie verder). U wordt belast op het spaarpotje dat u heeft opgebouwd via stortingen aan een gegarandeerde rente, niet op het deel dat via winstdeelname werd opgebouwd.

Als u uw pensioenspaarverzekeringscontract hebt afgesloten voor uw 55ste verjaardag dan betaalt u op uw 60ste verjaardag een eenmalige eindbelasting van 8 procent.

Als u uw contract hebt afgesloten voor uw 55ste verjaardag dan betaalt u op uw 60ste verjaardag een eenmalige eindbelasting van 8 procent. Voor contracten die voor 2015 zijn afgesloten, werd tussen 2015 en 2019 telkens 1 procent eindbelasting vervroegd geïnd. Die voorafnames worden afgetrokken van de 8 procent eindbelasting op uw 60ste verjaardag. De premies die betaald werden na de voorafnames worden belast aan 8 procent. Voor nieuwe contracten is er geen voorafname.

Als u uw contract hebt afgesloten op of na uw 55ste verjaardag, dan wordt de eindbelasting 10 jaar na de start van het contract afgehouden.

  • U doet aan langetermijnsparen:

U betaalt een premietaks van 2 procent op elke storting die u doet. Op uw 60ste verjaardag wordt de eindbelasting van 10 procent op het kapitaal geïnd.

Afkopen

Wat als u in het kader van pensioensparen of langetermijnsparen toch voor uw 60ste (een deel van) uw contract wil afkopen? Dat wordt niet aangeraden, omdat u dan ‘gestraft’ wordt met een belasting van 33 procent.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud