Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Stakingsvergoeding loopt op naarmate u langer staakt

Ongeacht of u werkt in de private sector of bij de overheid: als u staakt en lid bent van een vakbond, hebt u geen recht op loon maar op een stakingsvergoeding van 150 euro per week. Die vergoeding loopt op naarmate u langer staakt.
Binnen bepaalde perken kan een werkgever aan een werknemer vragen om op een andere plek dan de gebruikelijke aan de slag te gaan, zoals dat nu gebeurt bij Lidl. ©Photo News

Bij Lidl protesteert het personeel tegen de hoge werkdruk en zet het zijn acties vandaag, maandag, verder. Ook bij de federale overheid leggen de ambtenaren het werk aan de vooravond van 1 mei neer. Daarmee reageren ze tegen de plannen van de federale minister van Ambtenarenzaken, Steven Vandeput ( N-VA), om de vaste benoemingen af te bouwen, te beknibbelen op de verlofregeling en om uitzendarbeid in te voeren. In Limburg zijn er vandaag problemen met het ophalen van het huisvuil, ook al door een staking.

Nochtans moeten de stakers rondkomen met 30 euro per dag. Althans als de staker is aangesloten bij een vakbond én de vakbond de staking erkent. Het maakt niet uit of u een werknemer bent of een ambtenaar. ‘Ook stakende ambtenaren krijgen een vergoeding van 30 euro per dag’, zegt ACV-secretaris Marc Saenen.

Stakers die minder dan drie maanden zijn aangesloten bij een vakbond, krijgen maar de helft.

Langdurige stakingen

Langdurige stakingen zijn zeldzaam. Toch even aanstippen dat het stakingsgeld verhoogt, naarmate de staking langer duurt. ‘Vanaf de tweede week verhoogt de stakingsvergoeding van 150 naar 175 euro per week. Vanaf de vijfde naar 207,50 euro per week en vanaf de negende naar 227,50 euro per week’, zegt advocaat Kris De Schutter ( Loyens&Loeff).

Het stakingsgeld is vrij van belasting, maar betekent wel een achteruitgang tegenover het gewone loon. De stakingsvergoeding wordt gefinancierd vanuit de stakingskas van de vakbonden.

Werkwilligen

Ook aan de werkwillige werknemers moet de werkgever geen loon betalen als er in zijn bedrijf wordt gestaakt. Het gaat dan om werknemers die hun job niet kunnen aanvatten omwille van de staking hoewel ze zich normaal naar de plaats van het werk begeven. Denk aan werknemers die niet binnenraken door een blokkade van de toegangspoorten tot het bedrijf.

'Ook aan de werkwilligen, moet de werkgever in principe geen loon betalen als er in zijn bedrijf wordt gestaakt.'

‘Die regel is ingevoerd om misbruiken te vermijden door werknemers die zich als werkwillig opgeven, maar in feite deelnemen aan de staking’, verklaart De Schutter. Onder bepaalde voorwaarden, kunnen deze werkwilligen wel een vergoeding krijgen van de RVA.

Anders is de situatie als u niet of niet tijdig op het werk geraakt door een staking bij een ander bedrijf of bij de overheid. Denk bijvoorbeeld aan een treinstaking. ‘Wanneer de werknemer normaal gezien met het openbaar vervoer naar het werk komt en over geen andere vervoersmiddelen beschikt, zal hij bij een staking van De Lijn of de NMBS in principe zijn loon behouden’, zegt advocaat Eline De Ryck ( Loyens&Loeff). ‘Belangrijk is wel dat de staking onvoorzien moet zijn. De staking mag dus niet -al te lang- op voorhand aangekondigd zijn. In het algemeen is er geen recht op gewaarborgd loon meer voor de daaropvolgende dagen van de staking’, aldus nog De Ryck.

Als de staking wel is aangekondigd, dan moet u de nodige maatregelen nemen om toch op het werk te geraken.

Lidl

Kan een werkgever bij een staking, zoals nu bij Lidl, aan een werknemer vragen om in een andere dan in de gebruikelijke winkel aan de slag te gaan, zodat er voldoende verkooppunten open kunnen blijven?

‘Dat kan zolang de werkgever niet aanzienlijk raakt aan een essentieel element van de arbeidsovereenkomst’, aldus De Schutter. ‘Aan een winkelbediende in Gent, zou de werkgever kunnen vragen om in een andere winkel in het Gentse aan de slag te gaan. Niet alleen bij een staking, maar bijvoorbeeld ook als er een winkel wordt gerestyled en daardoor tijdelijk de deuren sluit. Maar de werkgever kan van de winkelbediende niet verwachten dat hij in plaats van in Roeselare, morgen in Mol begint te werken.’

'Een werkgever kan van een werknemer niet verwachten dat die morgen in plaats van in Roeselare in Mol begint te werken.'
advocaat Kris De Schutter

Zo mag de werkgever ook niet raken aan het loon. Of de werknemer van de ene op de andere dag een totaal andere functie toebedelen. Ook dat zijn essentiële elementen van de arbeidsovereenkomst.

Syndicale premie

Tussen haakjes: Om een stakingsvergoeding te ontvangen, moet u dus lid zijn van een vakbond. Nogal wat werkgevers betalen dat lidgeld terug tot 135 euro per jaar. De sociale partners willen dat bedrag optrekken tot 145 euro. Maar de N-VA wil die syndicale premie, die tot nu vrij is van belastingen, voortaan belasten.

Ook de ambtenaren bij de federale overheid krijgen een syndicale premie. Volgens ACV-secretaris Marc Saenen bedraagt die nu maximaal 90 euro per jaar. Ook wie in Vlaanderen aangesloten is bij een onderwijsvakbond, kan rekenen op een premie van maximaal 90 euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud