Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Uw aandelenplan blijft niet langer onder de fiscale radar

Het wordt fiscaal minder interessant voor multinationals om hun werknemers in Belgische dochterbedrijven te belonen met aandelen. Door een achterpoortje in de wet werden daar doorgaans geen belastingen op betaald, maar dat is verleden tijd.
©Filip Ysenbaert

In de Angelsaksische bedrijfswereld is het een wijdverspreid gebruik om werknemers te belonen met aandelen van het bedrijf. ‘Heel wat multinationals hebben wereldwijde verloningsplannen waarbij ze hun personeel vanaf een bepaalde functie aandelen toekennen’, weet Annick De Cock van de hr-dienstverlener SD Worx.

Net als de fiscus heeft ook de RSZ de aandelenplannen in het vizier.

Een erg voordelige manier van verloning: als je als Belgische werknemer aandelen van het buitenlandse moederbedrijf kreeg zònder tussenkomst van de Belgische dochteronderneming, moesten op dat pakket geen socialezekerheidsbijdragen worden betaald of bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. Interessant voor de werkgever, omdat hem dat minder kostte, maar ook interessant voor de werknemer, omdat die netto meer overhield. ‘Met ‘tussenkomst’ bedoelde de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) dat het Belgische bedrijf als aanspreekpunt gold of instond voor het beheer van het plan’, zegt De Cock.

Oeps, vergeten

Bovendien hoefden werkgevers het aandelenpakket niet te vermelden op een fiscale fiche. Dat betekende niet dat werknemers die inkomsten niet moesten aangeven op hun belastingaangifte, maar nogal wat van hen ‘vergaten’ dat omdat er geen fysiek spoor van was.

De overheid gaat dat achterpoortje sluiten. Vorige week keurde het parlement de geamendeerde versie van een wetsontwerp erover goed. Dat verplicht de werkgever het aandelenplan op een fiscale fiche te vermelden, zodat niemand de extra inkomsten meer ‘vergeet’ aan te geven aan de fiscus. Doet de werkgever dat niet, dan riskeert hij een boete.

Voor de maanden januari en februari van dit jaar geldt alleen een ficheverplichting. Vanaf maart moet ook bedrijfsvoorheffing worden ingehouden en doorgestort aan de fiscus. ‘Dat bedrag ben je volledig verschuldigd’, weet De Cock. ‘Wat bedoel ik daarmee? Sommige bedrijven zijn (deels) vrijgesteld van het doorstorten van bedrijfsvoorheffing, maar die gunstregimes gelden niet voor de bedrijfsvoorheffing die verschuldigd is op aandelen die een werknemer van het bedrijf krijgt.’

Net als de fiscus heeft ook de RSZ de aandelenplannen in het vizier. ‘De ‘vergeten’ aangiftes gaven aanleiding tot rechtspraak’, zegt De Cock, waarna de RSZ in september vorig jaar haar administratieve instructies aanpaste. ‘Zelfs als een werkgever geen aanspreekpunt is, maar op een of andere manier - hoe gering ook - betrokken is bij de toekenning van een voordeel, kan mogelijk sprake zijn van een kwalificatie als loon.’ Dat houdt in dat het simpele feit dat u voor een Belgisch bedrijf werkt de RSZ-bijdrage kan triggeren. In sommige gevallen moet de werkgever ook vakantiegeld betalen op de verloning in aandelen.

Op die ruime zienswijze van de RSZ kwam evenwel heel wat commentaar. Het is wachten op een uitspraak van het Hof van Cassatie. ‘Die wordt pas begin 2020 verwacht.’ Daardoor is het nog niet helemaal uitgeklaard of al dan niet RSZ-bijdragen moeten worden betaald op buitenlandse aandelen die zonder tussenkomst van een Belgische werkgever worden toegekend.

U gaat er netto op achteruit en geeft opnieuw wat meer bloot van uzelf aan de fiscus.

Dat het om veel geld gaat, blijkt alvast hieruit: ‘Wij hebben een bedrijf als klant dat vanuit de VS elk jaar 10 miljoen euro naar België laat vloeien. Als daar RSZ moet worden op betaald, kost dat die werkgever 4,5 miljoen euro extra. En die factuur wordt gewoon doorgeschoven naar het Belgische filiaal.’

Voorwaarden

Wat betekent dat alles voor u als werknemer? U gaat er niet alleen netto op achteruit, maar geeft opnieuw wat meer van uzelf bloot aan de fiscus. Stel: u krijgt 1.000 euro in aandelen. Daar is in totaal 450 euro aan RSZ-bijdragen op verschuldigd. Uw persoonlijke bijdrage bedraagt 13,07 procent of 137 van die 450 euro. Ook gaat er nog 53,5 procent bedrijfsvoorheffing af. Dat wordt deels gecompenseerd omdat u doorgaans ook vakantiegeld krijgt: in dit geval gaat het om 156 euro, maar ook dat bedrag wordt belast.

Wat met aandelenpakketten die eerder al werden toegekend, maar nog niet definitief verworven zijn? Vaak krijgt u aandelen toegewezen onder opschortende voorwaarden, bijvoorbeeld dat u eerst een bepaalde doelstelling moet behalen. ‘De fiscus kijkt naar het moment waarop u finaal eigenaar wordt van het pakket. Dat heet in vakjargon het belastbaar moment’, weet De Cock. Dus ook wie enkele jaren geleden aandelen onder opschortende voorwaarden kreeg, zit met de gebakken peren.

Doorgaans gebeurt de verrekening (van de RSZ en de bedrijfsvoorheffing op het voordeel van de aandelen) via uw loon, in geld. Dat gaat soms om grote bedragen, waardoor u die maand wel eens kan schrikken van uw loonbrief: de inhouding kan het volledige nettoloon opsouperen. ‘Of uw werkgever kan dit laten verrekenen door een aantal aandelen achter te houden, maar dan mist u wel de potentiële meerwaarde en dividenden op die stukken, omdat ze niet meer in uw bezit zijn.’

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud