Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Uw belastingaangifte indienen? Zo moet het

Op papier of online? Tegen wanneer? Een praktische handleiding om uw aangifte snel en volgens de regels van de kunst in te dienen.
©Eleni Debo

Maak u geen illusies. Ook dit jaar bevat uw belastingaangifte meer codes: 25 nieuwe codes doen hun intrede, terwijl er 16 codes zijn geschrapt. Net zoals vorig jaar verschilt de belastingaangifte in de drie gewesten. U moet zich alleen een weg zien te banen in de codes die voor u relevant zijn: dat is het gewest waar u op 1 januari 2019 woonde. Maar dat neemt niet weg dat een Vlaamse belastingaangifte nog altijd 829 codes telt, een Waalse 833 en een Brusselse 814.

Het goede nieuws is dat de gemiddelde belastingplichtige minder dan een halfuur spendeert aan de jaarlijkse klus. Om exact te zijn: vorig jaar deed de Belg er gemiddeld 22,36 minuten over om zijn aangifte via Tax-on-web in te vullen.

Advertentie

Om u zo snel mogelijk door uw aangifte te loodsen: een antwoord op de meest gestelde vragen.

Wanneer moet ik mijn belastingaangifte indienen?

Een belastingaangifte op papier moet uiterlijk op 28 juni in het scanningscentrum van Gent of Namen aangekomen zijn. Per envelop mag u maar één aangifte versturen. Voor een elektronische aangifte via Tax-on-web krijgt u extra respijt: tot 11 juli. Laat u uw belastingaangifte indienen door een mandataris - een boekhouder of fiscaal consultant - dan heeft die tijd tot 24 oktober. Maar u moet hem of haar wel voor 31 augustus contacteren om een mandaat te activeren.

Hebt u een vraag over uw belastingaangifte?

Stuur ze nu door en u krijgt op 28 mei (tussen 18.00 en 21.00) gratis een antwoord van een specialist van PwC Tax Consultants via de telefoon.

Als u niet tijdig uw aangifte indient, riskeert u een administratieve boete van 50 tot 1.250 euro én een omkering van de bewijslast. Bij een geschil zal niet de fiscus, maar uzelf de nodige bewijzen moeten aanleveren.

Krijg ik een bruine enveloppe in de brievenbus?

De papieren aangifteformulieren worden tussen 7 en 24 mei verstuurd. Maar het is niet omdat u vorig jaar een papieren exemplaar kreeg, dat u er ook dit jaar een in uw brievenbus zal vinden. De fiscus zal dit jaar 330.000 minder papieren belastingaangiftes versturen. Iedereen die zijn aangifte van vorig jaar via Tax-on-web heeft ingediend, zal geen papieren belastingaangifte meer krijgen. Wie wél nog een papieren exemplaar wil, kan dat vanaf eind mei telefonisch aanvragen bij het Contactcenter (tel. 02/572.57.57). Het is niet langer nodig om bij het lokale belastingkantoor langs te gaan.

Verstuurt de fiscus ook dit jaar vooraf ingevulde aangiftes?

Ruim vier op de tien belastingplichtigen krijgen een zogenaamd voorstel van vereenvoudigde aangifte. Het document bevat alle gegevens die de fiscus kent. Op basis daarvan worden de te betalen of terug te krijgen belastingen berekend.

Nieuw!

Nieuw is dat in eerste instantie alle belastingplichtigen dat voorstel niet op papier, maar via Tax-on-web krijgen. Vorig jaar was die elektronische versie er alleen voor 417.000 belastingplichtigen die hun aangifte via Tax-on-web hadden ingevuld of expliciet vroegen om een elektronische versie.

 

De fiscus verstuurt alleen een papieren exemplaar naar wie vorig jaar een papieren exemplaar kreeg én als blijkt dat de elektronische versie in Tax-on-web niet werd geraadpleegd.

Die vooraf ingevulde aangifte was vorig jaar door 88 procent van de belastingplichtigen correct, wat betekent dat ze niets moesten doen. Maar dat aandeel zou dit jaar fors lager kunnen uitvallen. Boosdoeners zijn de effectentaks en de nieuwe vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden. Om de effectentaks correct te kunnen innen, moet iedereen die meer dan één effectenrekening heeft dat melden in zijn aangifte. Ook al moet u er geen effectentaks op betalen.

En de nieuwe vrijstelling van dividenden moet expliciet gevraagd worden. Op het antwoordformulier dat bij een voorstel van vereenvoudigde aangifte steekt, zijn aparte velden gecreëerd voor die twee aanpassingen. Deze en eventuele andere aanpassingen aan het voorstel van vereenvoudigde aangifte moet u tijdig melden aan de fiscus: uiterlijk op 28 juni voor het papieren antwoordformulier, wijzigingen via Tax-on-web kunnen tot 11 juli.

Hoe dien ik een elektronische aangifte via Tax-on-web in?

De belangrijkste troef van een onlineaangifte via Tax-on-web is dat ongeveer de helft van de codes vooraf is ingevuld. U krijgt ook uitleg bij bepaalde codes en wizards die u helpen bij het invullen van codes, zoals een terugbetaling van verplaatsingskosten, personen ten laste...

Nieuw!

Nieuw dit jaar is een tool voor wie in het buitenland werkt of er vastgoed bezit. Die zal u helpen om uw inkomsten uit Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland te bepalen en ze correct op te nemen.

 

Inloggen op Tax-on-web kan met een elektronische identiteitskaart (eID) met kaartlezer. Ook een token van de vorige jaren is nog bruikbaar, een nieuwe token aanvragen kan niet meer. U kan zich ook aanmelden met de identiteitsapp Itsme op uw smartphone. Die app kan u downloaden en activeren met uw bankkaart of eID.

Vergeet niet uw aangifte in Tax-on-web effectief te verzenden. Als u samen met uw partner een aangifte indient, moet elke partner de aangifte ondertekenen. En nog een advies van de fiscus: wacht niet tot de laatste dagen om uw elektronische aangifte in te dienen.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van mijn aangifte?

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de fiscus zitdagen over het hele land in zijn kantoren, in gemeenten en diverse shoppingcentra op 572 verschillende locaties. Die vinden plaats tussen 2 mei en 28 juni. De adressen en uren vindt u op www.fin.belgium.be. U kan er uw specifieke vragen voorleggen. Of u kan de ambtenaar van de fiscus uw aangifte laten invullen en indienen. Een dienstverlening waarop vorig jaar ruim 642.000 belastingplichtigen een beroep deden. Daarvoor moet u wel uw identiteitskaart op zak hebben. Als u langsgaat met een belastingaangifte van iemand anders moet u een kopie van uw identiteitskaart en een volmacht hebben. Een andere optie is het Contactcenter. U kan op werkdagen tussen 8 en 17 uur bellen op het nummer 02/572.57.57.

Moet ik documenten meesturen?

U bent niet verplicht documenten of attesten met uw aangifte mee te sturen, maar u moet ze wel altijd kunnen voorleggen als de fiscus erom vraagt. Om de verwerking van uw aangifte te bespoedigen, doet u er goed aan een aantal documenten spontaan mee te sturen. Zo vermijdt u bijkomende vragen. Concreet gaat het onder meer over een detail van uw werkelijke beroepskosten die u aftrekt of, voor wie in het buitenland werkt, een bewijs dat u aan de voorwaarden voor de belastingvrijstelling voldoet.

Op welke nieuwigheden moet ik letten?

De meeste nieuwe codes - negen om precies te zijn - zijn te vinden in het vak waar de belastingverminderingen worden gevraagd. Dat is een gevolg van de nieuwe belastingvoordelen voor bijdragen en premies voor een aanvullend pensioen voor zelfstandigen, de aankoop van aandelen van groeibedrijven, verlies bij de liquidatie van een privak en ten slotte adoptiekosten.

Belastinggids 2019

De complete handleiding voor uw belasting­aangifte. 

 De Belastinggids is op 18/05 verschenen.  Bekijk hier de PDF van het magazine

 

De zes nieuwe codes in het vak voor pensioenen zijn alleen van belang voor wie een ambtenarenpensioen krijgt.

Vooral beleggers moeten alert zijn. Tot 640 euro aan dividenden zijn vrijgesteld van roerende voorheffing, maar die vrijstelling moet u expliciet in uw aangifte claimen. Wie meer dan één effectenrekening heeft, moet dat voortaan melden. Zelfs al staat er minder dan 500.000 euro op die effectenrekening.

Bent u een ‘zelfstandige met winst’ (handel, nijverheid, landbouw...)? U bent niet langer verplicht om uw werkelijke beroepskosten in te brengen, maar kunt ook opteren voor een kostenforfait. Zelfstandigen die worden belast op basis van forfaitaire grondslagen hebben geen recht op het nieuwe kostenforfait.

Ten slotte is er het voordelige belastingregime dat toelaat - om binnen bepaalde grenzen - onbelast bij te verdienen.

Kan ik de status van mijn belastingaangifte opvolgen?

Nieuw!

Dat kan vanaf dit jaar via MyMinfin. Als u daar nu gaat kijken, zal u zien dat u uw aangifte nog moet indienen. Wie een voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgt, zal het document daar kunnen consulteren. Zodra u uw aangifte hebt ingediend, zal u die kunnen consulteren. Hebt u uw belastingaangifte na het verstrijken van de uiterste indieningsdatum nog niet ingediend, dan zal u de status ‘Laattijdig’ zien, een eventuele herinneringsbrief kunnen raadplegen en uw aangifte alsnog kunnen indienen.

De fiscus moet een tijdig, juist en volledig ingediende belastingaangifte uiterlijk op 30 juni 2020 verwerkt hebben. Zodra dat gebeurd is, zal u uw aanslagbiljet kunnen consulteren, uw rekeningnummer wijzigen, een vraag stellen, een afbetalingsplan vragen of een klacht indienen. Ten slotte volgt de betaling van de belasting of een eventuele terugbetaling.

Nieuw!

Een andere nieuwigheid is dat wie belastingen moet bijbetalen dat online kan doen via MyMinfin.

Wie zijn eBox (mye-box.be) - de elektronische mailbox van de overheid - activeert, krijgt via die weg zijn aanslagbiljet elektronisch. Het is niet langer mogelijk om het aanslagbiljet via Zoomit te ontvangen.

 

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.