Netto Het antwoord op al uw geldvragen

6 zaken die u moet weten voor u uw belastingaangifte invult

Moet ik zelf een aangifte invullen of krijg ik een vooraf ingevuld exemplaar? Biedt de fiscus hulp? Een overzicht van wat u moet weten om uw aangifte snel en volgens de regels van de kunst in te dienen.
©Klaas Verplancke

Maakt u zich geen illusies, uw belastingaangifte is er ook dit jaar niet eenvoudiger op geworden. De aangifte voor inwoners van het Vlaams Gewest is met 18 codes aangedikt, tot 829.

Het aangifteformulier in de andere gewesten telt 20 extra codes. Die zijn bijna allemaal gelieerd aan de tijdelijke maatregelen om de gezinnen en de bedrijven door de coronacrisis te leiden. Wat moet u weten voordat u uw belastingaangifte invult?

1. Kruis 15 juli aan in uw agenda

De elektronische belastingaangiftes zijn sinds begin mei beschikbaar via de website MyMinfin (Tax-on-web). Inloggen kan met een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer of met de identiteitsapp Itsme op uw smartphone. Een token van de vorige jaren is nog bruikbaar, een nieuwe token aanvragen kan niet meer. Een elektronische aangifte moet u tegen uiterlijk 15 juli hebben ingediend. De fiscus adviseert om niet tot de laatste dagen te wachten om uw aangifte in te vullen. Vergeet niet uw aangifte in Tax-on-web effectief te verzenden. Als u samen met uw partner een aangifte indient, moet elke partner de aangifte ondertekenen.

BELACTIE

Nog een vraag over uw belastingaangifte? Stuur ze via tijd.be/belactie naar onze redactie en u krijgt op dinsdag 1 juni tussen 18 en 21 uur gratis een antwoord van een specialist van PwC Tax Consultants.

De papieren belastingaangiftes worden in de loop van mei verstuurd. Wilt u een papieren exemplaar, maar hebt u er geen ontvangen? Pas vanaf begin juni kunt u naar uw belastingkantoor (‘centrum Particulieren) bellen om er een per post te krijgen. Voor een papieren aangifte hebt u minder tijd dan voor een elektronische: ze moet uiterlijk op 30 juni bij de fiscus aankomen. U moet ze terugsturen naar het vermelde adres. Let op, in de envelop mag maar één aangifte zitten.

Laat u uw belastingaangifte indienen door een mandataris – zoals een boekhouder of belastingadviseur – dan heeft die tijd tot 21 oktober. Maar u moet die persoon wel voor eind augustus contacteren om een mandaat te activeren.

2. Controleer grondig uw voorstel van vereenvoudigde aangifte

Dit jaar krijgen 3,75 miljoen belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA). Het document bevat alle gegevens die de fiscus kent. Op basis daarvan worden de te betalen of terug te krijgen belastingen berekend. Opvallend is dat de fiscus dit jaar niet meer, maar wel 170.000 minder VVA’s heeft verstuurd. Na de kritiek over het grote aantal VVA’s dat niet correct is – onder meer van de federale ombudsman – gaat de fiscus fijnmaziger te werk. Op het document wordt ook meer informatie gegeven over de elementen die u zeker moet controleren. Als u het voorstel klakkeloos aanvaardt, riskeert u geld mis te lopen.

Controleer of alle belastingvoordelen waarop u recht hebt, zijn opgenomen in het voorstel van vereenvoudigde aangifte.

Vooral uw gezinssituatie moet een punt van aandacht zijn. Denk maar aan een recente wijziging in uw kinderlast, de regeling van co-ouderschap, de kosten voor kinderopvang en betaalde of ontvangen onderhoudsgelden. Controleer of alle belastingvoordelen waarop u recht hebt, zijn opgenomen. Denk aan giften, dienstencheques, een nieuwe lening of een levensverzekering voor het langetermijnsparen. Ook ander vastgoed dan uw gezinswoning is een aandachtspunt, zeker bij een aankoop, verkoop of verhuizing in 2019 of 2020.

Ook beleggers moeten waakzaam zijn. Tot 800 euro aan dividenden is vrijgesteld van roerende voorheffing, maar die vrijstelling is nooit automatisch verrekend in het voorstel van vereenvoudigde aangifte. U moet ze zelf uitdrukkelijk vragen. Deze en andere aanpassingen kunt u op 2 manieren doorvoeren: via MyMinfin tegen uiterlijk 15 juli of via het papieren antwoordformulier tegen uiterlijk 30 juni. Als alles correct is, hoeft u niets te doen. U ontvangt automatisch uw belastingafrekening, officieel het aanslagbiljet.

Had u in 2020 een rekening of individuele levensverzekering in het buitenland? Uw voorstel is niet langer geldig. U moet dan zelf een aangifte indienen.

Let op als u met een mandataris zoals een boekhouder of belastingadviseur werkt. Die kan tot en met 15 juli een voorstel van vereenvoudigde aangifte wijzigen via Tax-on-web. Het is niet langer mogelijk om na die termijn nog een VVA te veranderen.

3. Alleen telefonische hulp van de fiscus

Net zoals vorig jaar zijn er door de coronacrisis geen face-to-face-invulsessies in de lokale belastingkantoren en gemeenten. Als alternatief biedt de fiscus opnieuw telefonische hulp aan na een vooraf vastgelegde afspraak. De fiscus belde van april tot half mei zelf naar belastingplichtigen van wie hij het telefoonnummer heeft om een afspraak vast te leggen. Sinds half mei tot eind juni kunt u zelf bellen naar het nummer, vermeld op de bruine envelop. Hou uw identiteitskaart bij de hand om de afspraak te maken.

Hoe meer u verdient, hoe meer belastingen u betaalt

De personenbelasting kent progressieve belastingtarieven: het tarief stijgt naarmate uw inkomen toeneemt. De belastingtarieven voor 2020 zijn:

  • Van 0,01 euro tot 13.440 euro is het tarief 25%
  • Van 13.440 euro tot 23.720 euro is het tarief 40%
  • Van 23.720 euro tot 41.060 euro is het tarief 45%
  • Vanaf 41.060 euro is het tarief 50%

Sommige inkomsten worden niet tegen deze progressieve tarieven belast, maar wel tegen een afzonderlijk tarief. Dat is bijvoorbeeld het geval voor sommige kapitalen van aanvullende pensioenen en verplicht aan te geven (buitenlandse) intresten en dividenden. Iedereen heeft recht op een belastingvrije som, een deel van het inkomen dat ontsnapt aan belastingen.

Op het afgesproken moment zal een medewerker u bellen om de aangifte samen in te vullen. Hou de nuttige documenten met betrekking tot 2020 bij de hand. Denk aan fiches van inkomsten uit 2020 of documenten van een tweede verblijf in het buitenland. Naderhand zult u een document ontvangen dat u moet ondertekenen en terugsturen om de aangifte te vervolledigen.

Als een aangifte per telefoon voor u niet kan – door bijvoorbeeld een taalprobleem, ongeletterdheid of omdat de aangifte uiterst complex is – kan een fysieke afspraak geregeld worden, en dat in samenwerking met de gemeenten en OCMW’s. De afspraken zullen in september in de belastingkantoren plaatsvinden, maar moeten vóór 30 juni zijn vastgelegd.

4 .Tal van fiscale plafonds zijn vier jaar lang bevroren

Elk jaar worden de fiscale grensbedragen voor vrijstellingen, belastingschijven en belastingverminderingen geïndexeerd, waardoor ze gelijke tred houden met de levensduurte. Van die algemene regel wordt nu afgeweken. De federale regering-De Croo heeft beslist om een aantal van die bedragen te bevriezen tot en met het inkomstenjaar 2023. Dat is een besparingsmaatregel die ertoe moet leiden dat de uitgaven gedaan in de strijd tegen Covid-19 gefinancierd kunnen blijven.

De bevriezing gebeurt eigenlijk retroactief: hoewel begin vorig jaar de geïndexeerde bedragen voor het inkomstenjaar 2020 werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, gelden voor de belastingaangifte die u nu invult heel wat fiscale plafonds uit het inkomstenjaar 2019. De eerstvolgende jaarlijkse indexering zal pas vanaf het inkomstenjaar 2024 plaatsvinden.

De bevriezing treft tal van plafonds die van belang zijn voor spaarders en beleggers. Zo blijft de vrijstelling van dividenden, spaardeposito’s en het maximumbedrag voor het langetermijnsparen vier jaar lang onveranderd. Ook een hele rist belastingverminderingen werd getroffen. Voor het pensioensparen werd een afwijkende regeling uitgewerkt: de bevriezing begint pas in 2021.

5. Stuur spontaan documenten mee

U bent niet verplicht om documenten of attesten met uw aangifte mee te sturen, maar u moet ze wel altijd kunnen voorleggen als de fiscus erom vraagt. Om de verwerking van uw aangifte te versnellen doet u er goed aan enkele documenten spontaan mee te sturen. Zo vermijdt u bijkomende vragen. Het gaat onder meer over een detail van de werkelijke beroepskosten die u aftrekt. Ook als u inkomsten van buitenlandse oorsprong hebt – die al dan niet zijn vrijgesteld van Belgische belastingen – doet u er goed aan een detail mee te sturen van de belastbare inkomsten en van eventuele al afgetrokken buitenlandse belastingen.

6. Controleer uw rekeningnummer

Zeker als u een terugbetaling van de fiscus verwacht, doet u er goed aan uw rekeningnummer te controleren. Dat staat vermeld op uw belastingaangifte. Als dat nodig is, moet u uw rekeningnummer toevoegen of wijzigen. Dat kan ook nog als u uw belastingafrekening – officieel het aanslagbiljet – ontvangt, maar dat is dan een stuk omslachtiger.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud