Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe wordt tijdelijke werkloosheid belast?

De coronacrisis leidde tot veel tijdelijke werkloosheid. Zeker als u maar een korte tijd zonder baan zat, zult u extra belastingen moeten betalen op de ontvangen werkloosheidsuitkering.
©Klaas Verplanke

Werd u door de coronacrisis tijdelijk werkloos? In plaats van uw gebruikelijke loon kreeg u een uitkering van de RVA. Die stemde in 2020 overeen met 70 procent van uw gemiddelde maandloon, al was het bedrag wel geplafonneerd op 2.754,76 euro. Per werkloosheidsdag kreeg u ook een toeslag van minstens 5,63 euro (in een zesdagenstelsel). Mogelijk kwam daar nog een bijkomende vergoeding bovenop van uw werkgever of van de sector.

15
procent
Het gebruikelijke tarief van de bedrijfsvoorheffing bedraagt 26,75 procent, maar voor werkloosheidsuitkeringen die de RVA vanaf 1 mei tot en met eind 2020 betaalde, werd dat tarief naar 15 procent verlaagd.

Bij de uitbetaling van de werkloosheidsuitkering en eventueel van aanvullende vergoedingen werd bedrijfsvoorheffing ingehouden – socialezekerheidsbijdragen moeten niet worden betaald. Het gebruikelijke tarief van de bedrijfsvoorheffing bedraagt 26,75 procent, maar voor werkloosheidsuitkeringen die de RVA vanaf 1 mei tot eind 2020 betaalde, werd dat tarief naar 15 procent verlaagd. Bedoeling was om de begunstigden tijdens de coronacrisis maandelijks meer netto-inkomsten te laten overhouden. Die tijdelijke verlaging van de bedrijfsvoorheffing was er niet als er bijkomende vergoedingen werden uitgekeerd door uw werkgever of een fonds.

De ingehouden bedrijfsvoorheffing is niet meer dan een voorschot op de verschuldigde belasting. De definitieve belastingafrekening verloopt via de belastingaangifte die u nu moet indienen. Daarbij zal rekening worden gehouden met uw andere inkomsten, uw gezinssituatie en eventuele belastingvoordelen.

Belastingvermindering van maximaal 1.828,41 euro

Net zoals uw loon wordt een werkloosheidsuitkering belast tegen de gebruikelijke, progressieve tarieven (van 25 tot 50 procent, exclusief gemeentebelastingen). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen coronawerkloosheid, gewone werkloosheid of tijdelijke werkloosheid.

Voor vervangingsinkomens – en dus werkloosheidsuitkeringen – kan er een specifieke belastingvermindering zijn. De berekening van de belastingvermindering is technisch complex en hangt af van een hele rist factoren.

Als u tijdens de pandemie maar één of twee maanden tijdelijk werkloos was, zult u via de jaarlijkse belastingaangifte bijkomend worden belast op die werkloosheids- uitkering.

De belastingvermindering bestaat uit twee delen: een basisvermindering en eventueel een bijkomende vermindering. Als u begin 2020 aan de slag was en door de coronacrisis tijdelijk werkloos werd, kunt u alleen aanspraak maken op de basisvermindering. Die bedraagt maximaal 1.828,41 euro, maar wordt afgebouwd in functie van uw andere inkomsten. Als uw werkloosheidsuitkering en uw aanvullende vergoeding slechts een klein deel uitmaken van uw totale belastbare inkomen, zal de belastingvermindering slechts zeer beperkt of zelfs nul zijn. Er is geen belastingvermindering meer zodra u in 2020 een belastbaar inkomen van minstens 29.600 euro had. Weet dat daarbij niet alleen rekening wordt gehouden met uw beroepsinkomen, maar ook met alle andere belastbare inkomsten uit bijvoorbeeld vastgoed en beleggingen.

De bijkomende vermindering is voorbehouden voor wie geen ander inkomen heeft dan werkloosheidsuitkeringen, eventueel aangevuld met pensioenen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en/of andere vervangingsinkomsten. Ze bedraagt 376,18 euro.

Trek vakbondsbijdrage af

Laat u uw werkloosheidsuitkering uitbetalen door de vakbond? U mag de betaalde vakbondsbijdrage aftrekken van de ontvangen uitkering, op voorwaarde dat de bijdrage verwijst naar een periode van werkloosheid. Was u niet het hele jaar werkloos, dan mag alleen het gedeelte dat betrekking heeft op de periode van werkloosheid in mindering worden gebracht. Doorgaans vermeldt de vakbond dat bedrag op een attest. U doet er goed aan dat attest bij uw aangifte te voegen, omdat de aangegeven uitkering afwijkt van wat er op de fiche vermeld staat.

Extra belastingen

Zeker voor wie maar één of twee maanden tijdelijk werkloos was, zal de 15 procent ingehouden bedrijfsvoorheffing niet volstaan. Via de jaarlijkse belastingaangifte zult u bijkomend belast worden op de ontvangen werkloosheidsuitkering. Kreeg u de vorige jaren geld terugbetaald van de fiscus, dan kan dat dit jaar een stuk lager uitvallen. Misschien moet u zelfs belastingen bijbetalen. Wie de voorgaande jaren al belastingen moest bijbetalen, zal mogelijk een nóg hogere belastingfactuur krijgen.

Aangezien de verlaagde bedrijfsvoorheffing bij tijdelijke werkloosheid tot en met juni 2021 verlengd is, kan dit alles ook gelden voor uw belastingaangifte van volgend jaar.

De juiste codes

U ontvangt een fiche 281.13 van de RVA om uw aangifte correct in te vullen. De werkloosheidsuitkering en de aanvullende vergoedingen moet u aangeven in vak IV, rubriek B. Een werkloosheidsuitkering zonder anciënniteitstoeslag (meest voorkomend) moet u aangeven bij de code 1260/2260. Andere werkloosheidsvergoedingen kunt u ook vermelden in rubriek B.
Een betaalde vakbondsbijdrage tijdens een periode van werkloosheid mag u aftrekken van de ontvangen werkloosheidsuitkeringen (bijvoorbeeld code 1260/2260). U moet dat zelf aanpassen in de al ingevulde gegevens van Tax-on-web. De fiscus doet dat niet voor u.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud