Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe ziet het belastingvoordeel voor mantelzorgers er in de toekomst uit?

Wie ouders of andere familieleden in huis neemt, kan een belastingvoordeel krijgen. De aangekondigde verhoging voor mantelzorgers komt er pas met de volgende belastingaangifte.
©Klaas Verplanke

Doorgaan zijn kinderen fiscaal ten laste van hun ouders (zie blz. 18). Maar het kan ook omgekeerd. Jongvolwassenen die een job hebben, kunnen hun inwonende ouders of andere familieleden fiscaal ten laste nemen. Zelfs al wonen ze in het huis van de ouders of het familielid en dragen ze niet bij tot de kosten.

De essentie

Voor u? Als u inwonende ouders of familieleden hebt.
Wat onthouden? De inwonende ouder of inwonende familieleden mogen maar beperkte inkomsten hebben. Het brutopensioen mag niet meer bedragen dan 31.455 euro.
Hoe belastingen besparen? Jongvolwassenen die een eerste job hebben en nog bij hun ouders wonen, kunnen hun ouders fiscaal ten laste nemen.

Wat zijn de voorwaarden om iemand fiscaal ten laste te nemen?

Een eerste voorwaarde is dat u op 1 januari 2021 onder hetzelfde dak woont. Bovendien mag de persoon ten laste niet meer dan 3.380 euro nettobestaansmiddelen hebben. Dat lijkt bijzonder weinig, maar weet dat voor 65-plussers de eerste schijf van 27.230 euro pensioen niet wordt meegeteld. Als u rekening houdt met de forfaitaire kostenaftrek van 20 procent kan een gepensioneerde 65-plusser met een brutopensioen tot 31.455 euro fiscaal ten laste zijn.

Behalve (groot)ouders kunnen ook inwonende schoon- of grootouders, (half)broers en (half)zussen en zorgouders (die u als kind ten laste hadden) fiscaal ten laste zijn.

Hoeveel belastingvoordeel is er?

Behalve (groot)ouders kunnen ook inwonende schoon- of grootouders, (half)broers en (half)zussen en zorgouders (die u als kind ten laste hadden) fiscaal ten laste zijn.

De toeslag op de belastingvrije som hangt af van de familieband en de leeftijd. Voor (groot)ouders, broers en zussen ouder dan 65 jaar krijgt u een verhoging van de belastingvrije som met 3.270 euro, goed voor een extra belastingvoordeel van minstens 958 euro (exclusief gemeentebelastingen). Voor een gehandicapte ouder ten laste wordt de toeslag op de belastingvrije som verdubbeld tot 6.540 euro. De handicap moet dan wel bewezen zijn voor de leeftijd van 65 jaar.

Voor ‘alle andere personen’ is het belastingvoordeel maar half zo groot: een toeslag van 1.630 euro per persoon, goed voor een extra voordeel van minstens 466 euro (exclusief gemeentebelastingen) per persoon.

Wat verandert er vanaf volgend jaar?

De regering-De Croo heeft beslist om vanaf het aanslagjaar 2022 – de belastingaangifte die u volgend jaar indient – de toeslag voor een (groot)ouder, broer of zus van minstens 65 jaar met de helft te verhogen: van 3.270 euro naar 4.900 euro. Dat levert een extra belastingbesparing op van 534 euro (exclusief gemeentebelastingen). De verdubbeling voor een gehandicapte persoon verdwijnt.

Aan het hogere belastingvoordeel is wel een strengere voorwaarde gekoppeld: de persoon ten laste moet zorgbehoevend zijn. Er moet een verminderde graad van zelfredzaamheid van ten minste 9 punten zijn. Dat wordt beoordeeld op basis van de mogelijkheid om zich te verplaatsen, zelfstandig te eten of te koken, zelf in te staan voor de persoonlijke hygiëne en zich te kleden, om de woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten, om te leven zonder toezicht en zich bewust te zijn van gevaar en de mogelijkheid om te communiceren. De leeftijdsvoorwaarde wordt de komende jaren opgetrokken: naar 66 jaar vanaf 2025 en naar 67 jaar vanaf 2030.

Voor de mensen die tot nog toe het belastingvoordeel voor een persoon ten laste genoten en vanaf volgend jaar niet langer aan de strengere voorwaarde voldoen, is er een overgangsregeling. Wie in de belastingaangifte van 2021 recht had op de toeslag, komt ook voor de aanslagjaren 2022 tot 2025 in aanmerking voor de oude regeling, tenzij de nieuwe regeling voordeliger zou zijn.

Wie vanaf volgend jaar een (groot)ouder, (schoon)broer en (schoon)zus ten laste neemt en niet aan de strengere voorwaarde voldoet, valt terug op het lagere belastingvoordeel voor ‘andere personen ten laste’. Maar voor dat belastingvoordeel wordt de inkomensvoorwaarde aangescherpt. Terwijl in de regeling van vandaag geen rekening wordt gehouden met 27.230 euro aan pensioenen, is dat voordeel er in de nieuwe regeling alleen nog voor zorgbehoevende personen ten laste.

De juiste codes

Personen ten laste geeft u aan in vak II onder de titel ‘B. Gezinslasten’. Het aantal ouders, grootouders, overgrootouders, (half)broers en (half)zussen van 65 jaar of ouder vult u in bij de code 1043, andere personen ten laste bij de code 1032.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud