Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Maak optimaal gebruik van de meeste benutte belastingverminderingen

Belastingen besparen door geld uit te geven. Dat kan dankzij een hele waaier aan belastingverminderingen. Door de coronacrisis en het aantreden van de regering-De Croo zijn er heel wat nieuwigheden.
©Klaas Verplancke

Pensioensparen, dienstencheques en giften. Het zijn wellicht de drie bekendste belastingverminderingen. Met een ‘belastingvermindering’ wordt een bepaald bedrag afgetrokken van de verschuldigde belasting. U recupereert met andere woorden een deel van uw uitgaven of investeringen via uw belastingaangifte. De voorwaarde is dat u effectief in 2020 hebt betaald: de betaaldatum telt, de factuurdatum heeft geen belang. Deed u bijvoorbeeld eind december een gift, dan kunt u die in deze belastingaangifte opnemen. Kwam u pas na Nieuwjaar met uw centen over de brug, dan kunt u de gift pas in uw belastingaangifte van volgend jaar aangeven.

Voor giften gedaan in 2020 is de belastingvermindering verhoogd: ​​​​​​​60 procent in plaats van 45 procent.

Sommige belastingvoordelen worden toegekend door de federale overheid en zijn er dus voor alle belastingplichtigen. De regering-De Croo heeft het belastingvoordeel voor giften en kinderoppas uitgebreid, maar ook tal van fiscale plafonds vier jaar lang bevroren. Andere belastingverminderingen worden door de gewesten gegeven. Op uw belastingaangifte vindt u alleen de gewestelijke belastingvoordelen die voor uw gewest gelden, wat maakt dat de belastingaangifte er in de drie gewesten anders uitziet.

Het is belangrijk om alle fiscale attesten en betalingsbewijzen bij te houden. U moet die niet verplicht bij uw aangifte voegen, maar u moet ze wel kunnen voorleggen als de fiscus erom vraagt. Goed nieuws voor sloddervossen: de meeste attesten kunt u via MyMinfin.be raadplegen

1. Belastingvoordeel voor Vlaamse dienstencheques verlaagd

Met dienstencheques kunt u in alle gewesten huishoudelijke hulp betalen. Enkele uren per week klusjes door langdurig werklozen kunnen in het Vlaams Gewest met wijk-werkcheques worden betaald, elders met PWA-cheques. Er is een belastingvoordeel voor een totaalbedrag van 1.520 euro aan dienstencheques én wijk-werkcheques of PWA-cheques samen. De hoogte van het belastingvoordeel verschilt van gewest tot gewest.

De belasting-vermindering voor diensten- en wijk-werkcheques in Vlaanderen is teruggebracht tot 20 procent.

  • Vlaams Gewest

Jarenlang was er in het Vlaams Gewest een belastingvermindering van 30 procent voor diensten- en wijk-werkcheques, maar voor cheques gekocht sinds begin 2020 is het voordeel teruggebracht tot 20 procent. Dat brengt de werkelijke kostprijs van een dienstencheque van 9 euro na belastingvoordeel op 7,20 euro. Het belastingvoordeel voor alle cheques samen kan tot maximaal 304,2 euro (exclusief gemeentebelastingen) oplopen.

  • Brussels Gewest

In Brussel is er een belastingvermindering van 15 procent van de aankoopprijs van diensten- en PWA-cheques. Dat brengt de kostprijs van een dienstencheque van 9 euro na belastingvoordeel op 7,65 euro. Het maximale belastingvoordeel bedraagt 228 euro (exclusief gemeentebelastingen).

  • Waals Gewest

Er is een belastingvoordeel van 0,9 euro voor de eerste 150 dienstencheques, wat de kostprijs van een dienstencheque van 9 euro na belastingvermindering op 8,10 euro brengt. De betalingen voor PWA-cheques leveren een belastingvermindering van 30 procent op, wat het maximale voordeel op 456 euro brengt (exclusief gemeentebelastingen).

TIP!

Elke partner van een koppel kan het maximumbedrag aan cheques van 1.520 euro inbrengen. De voorwaarde is dat elke partner een contract heeft gesloten met de dienstenchequeonderneming en de cheques op zijn eigen naam koopt.

2. Giften tot 60 procent terugbetaald

Giften van minstens 40 euro – al dan niet in één betaling – aan een erkende instelling zoals het Rode Kruis, de Koning Boudewijnstichting, Kom op tegen Kanker en de Koninklijke Muntschouwburg worden al jaren met een belastingvermindering gestimuleerd. Voor giften gedaan in 2020 is de belastingvermindering hoger: 60 procent in plaats van de gebruikelijke 45 procent. Van een minimumgift van 40 euro krijgt u via uw belastingaangifte 24 euro (exclusief gemeentebelasting) terug. Het belastingvoordeel is er ook voor onlinegiften, zoals via PayPal of Mobile.

Het maximumbedrag van uw inkomen dat u aan giften kunt spenderen, is opgetrokken: van 10 naar 20 procent van uw netto belastbaar inkomen, met een absolute bovengrens van 392.200 euro.

Ook het maximumbedrag van uw inkomen dat u aan giften kunt spenderen, is opgetrokken: van 10 naar 20 procent van uw netto belastbaar inkomen, met een absolute bovengrens van 392.200 euro. Dat laatste bedrag is gedurende vier jaar bevroren.

Door de coronapandemie is de belastingvermindering er tijdelijk ook voor giften in natura. Het kan gaan om medisch materieel of producten die nuttig zijn in de strijd tegen het coronavirus, zoals mondmaskers, ontsmettingsmiddelen, testsets, beademingstoestellen, beschermende kleding, veiligheidsbrillen en waterdichte poncho’s. De giften moeten zijn gedaan tussen 1 maart en 30 juni 2020 aan universitaire ziekenhuizen, OCMW’s, het Rode Kruis en de instellingen die mensen met een handicap, bejaarden en beschermde minderjarigen bijstaan. Om het afstandsonderwijs te ondersteunen is het belastingvoordeel er ook voor computers die tussen 1 maart en 31 december 2020 werden geschonken aan Belgische scholen.

3. Langer en hoger belastingvoordeel voor kinderoppas

Een deel van de opvangkosten voor uw kinderen kunt u via uw belastingaangifte recupereren. Het gaat bijvoorbeeld om de opvangkosten aangerekend door de crèche, een onthaalouder, voor- en naschoolse opvang, een zomerkamp met de jeugdbeweging en speelpleinwerking. Bijkomende kosten, zoals maaltijden of het lidgeld van de jeugdbeweging, kunt u niet fiscaal inbrengen.

BELACTIE

Nog een vraag over uw belastingaangifte? Stuur ze via tijd.be/belactie naar onze redactie en u krijgt op dinsdag 1 juni tussen 18 en 21 uur gratis een antwoord van een specialist van PwC Tax Consultants.

De leeftijdsgrens is vanaf deze belastingaangifte met twee jaar opgetrokken. Het belastingvoordeel is er voor kinderen tot 14 jaar (21 jaar voor kinderen met een zware handicap). De leeftijd op het moment van de opvang telt. Als uw zoon op 30 juni vorig jaar 14 jaar is geworden, kunt u zijn zomerkampen niet langer inbrengen. Het is overigens niet nodig dat u zelf de opvangkosten hebt betaald. Een betalingsbewijs wordt niet gevraagd, wel moet u het fiscaal attest op uw naam kunnen voorleggen aan de fiscus.

Ook het bedrag dat u fiscaal kunt inbrengen, is opgetrokken: van 11,2 euro naar 13 euro per opvangdag. Die beperking moet u zelf in uw belastingaangifte maken. U telt voor de dagen dat u meer dan het plafond betaalde 13 euro per dag. Voor de dagen dat u onder het plafond bleef, mag u alleen het werkelijk betaalde bedrag in rekening nemen. Vanaf het inkomstenjaar 2021 wordt het maximale bedrag verder opgetrokken tot 13,70 euro. Een andere nieuwigheid is dat u ook uitgaven voor professionele thuisopvang van zieke kinderen zult kunnen inbrengen.

De belastingvermindering hangt af van het inkomen van de ouders en bedraagt minstens 45 procent. Voor een opvangdag waarvoor u 13 euro of meer hebt betaald, krijgt u via uw belastingaangifte 5,85 euro terugbetaald (exclusief gemeentebelastingen). Alleenstaande ouders met een beperkt inkomen krijgen een extra ondersteuning, op voorwaarde dat ze een netto-beroepsinkomen van minimaal 3.380 euro hebben. Voor wie minder dan 15.860 euro verdient, bedraagt de belastingvermindering 75 procent. Voor inkomens tussen 15.860 en 20.090 euro daalt het percentage met het inkomen. Het extra voordeel is een belastingkrediet, wat betekent dat als er onvoldoende belastingen moeten worden betaald om het voordeel te verrekenen, de fiscus het dan terugbetaalt.

Had u opvangactiviteiten gepland in de periode van 14 maart tot en met 31 december en hebt u die ook betaald terwijl de opvang wegens de coronamaatregelen werd geannuleerd? Op voorwaarde dat u geen (gedeeltelijke) terugbetaling hebt gevraagd, mag u de kosten toch opnemen in uw belastingaangifte. Daarmee wordt er afgeweken van de regel dat er effectief opvang moet zijn geweest.

Let op, bij feitelijk samenwonende ouders kan alleen de ouder die de kinderen fiscaal ten laste heeft het belastingvoordeel claimen. Dat is de ouder die aan het hoofd staat van het gezin – iets wat u vrij kunt kiezen. Gescheiden ouders kunnen elk de uitgaven aangeven die ze effectief hebben betaald, maar het belastingvoordeel voor kinderopvang kan niet worden gecombineerd met de aftrek van betaalde onderhoudsgelden.

TIP!

Hebt u weinig of geen opvangkosten voor een kind jonger dan drie jaar? Het kan voordeliger zijn om een verhoging van de belastingvrije som voor een kind jonger dan drie jaar te vragen.

4. Pensioensparen ontsnapt een jaar aan bevriezing

Pensioensparen is dé klassieker onder de belastingvoordelen: met stortingen op een pensioenspaarrekening of –verzekering bouwt u fiscaal voordelig een pensioenkapitaal op. Het is een van de belastingverminderingen waarvan het plafond vier jaar lang bevroren is. Maar alleen voor pensioensparen is één jaar lang een uitzondering gemaakt en is het maximumbedrag voor stortingen in 2020 wel geïndexeerd. De volgende drie jaren blijft het plafond onveranderd.

U mag de belastingvermindering voor pensioensparen nooit combineren met die voor nieuwe aandelen in de vennootschap van uw werkgever of een moederonderneming.

Stortingen tot 990 euro leveren een belastingvoordeel op van 30 procent, wat betekent dat u 297 euro (exclusief gemeentebelasting) via uw belastingaangifte recupereert. U kunt ook meer sparen: tot 1.270 euro, zij het tegen een belastingvoordeel van 25 procent of een maximaal voordeel van 317,5 euro (exclusief gemeentebelastingen). Dat lagere percentage wordt op de hele storting toegepast. Ook bij stortingen tussen 990 en 1.270 euro wordt het lagere percentage gebruikt. Hebt u meer dan 990 euro gestort, dan is het niet toegelaten om in uw belastingaangifte toch maar 990 euro aan te geven om alsnog een belastingvoordeel van 30 procent te krijgen.

Let op: u mag de belastingvermindering voor pensioensparen niet combineren met die voor nieuwe aandelen in de vennootschap van uw werkgever of een moederonderneming. Partners die samen een belastingaangifte indienen, kunnen elk een eigen keuze maken. Er is een belastingvermindering van 30 procent voor een aankoop van maximaal 780 euro aan werkgeversaandelen, of een maximaal voordeel van 234 euro (exclusief gemeentebelasting). Dat grensbedrag is, in tegenstelling tot pensioensparen, al vanaf deze belastingaangifte bevroren.

U moet de werkgeversaandelen minstens vijf jaar bijhouden. Verkoopt u ze eerder, dan moet u het belastingvoordeel dat betrekking heeft op de resterende periode teruggeven. Dat berekent u volgens de formule: 1/60 van de verkregen vermindering x het aantal volle maanden dat nog overblijft tot het einde van de 60 maanden.

Kwijtschelding van huur

Door de coronacrisis moesten veel winkels de deuren sluiten. Dat was de aanleiding voor een nieuwe federale belastingvermindering. Die bedraagt 30 procent van de huur die verhuurders kwijtschelden aan huurders die hun zaak verplicht moeten sluiten wegens de coronamaatregelen. Het belastingvoordeel is er voor de huur van de maanden maart, april en mei 2021. Per huurovereenkomst kan maximaal 5.000 euro per maand in aanmerking komen voor de belastingvermindering en per verhuurder maximaal 45.000 euro.

5. Uitzonderlijke taxshelter voor bedrijven getroffen door de coronacrisis

Er bestaat al langer een belastingvoordeel voor startende en groeiende ondernemingen, beter bekend als de taxshelter (lees meer op netto.be/overigebelastingverminderingen). In deze belastingaangifte is er tijdelijk ook een taxshelter voor investeringen in kmo’s die door de coronacrisis hun omzet zagen dalen. Concreet moet er tussen 14 maart en 30 april 2020 een omzetdaling met minstens 30 procent zijn geweest.

Het tijdelijke belastingvoordeel is er voor particulieren die inschrijven op nieuwe aandelen op naam bij een kapitaalverhoging tot maximaal 250.000 euro tussen 14 maart en 31 december 2020. Met een betaling en volstorting van de aandelen in dezelfde periode is er een belastingvermindering van 20 procent voor een investering tot 100.000 euro, wat het maximale belastingvoordeel op 20.000 euro brengt. In tegenstelling tot de andere taxshelterregimes is het belastingvoordeel er ook voor bedrijfsleiders die investeren in hun eigen vennootschap met omzetverlies door de coronapandemie. De kmo heeft een balanstotaal van maximaal 4,5 miljoen euro, een jaaromzet (exclusief btw) van maximaal 9 miljoen euro en een gemiddeld aantal werknemers van niet meer dan 50 op jaarbasis.

De aandelen moeten minstens 5 jaar worden bijgehouden, tenzij het gaat om een overlijden of faillissement. Worden de aandelen vroegtijdig van de hand gedaan, dan moet het belastingvoordeel via de volgende belastingaangifte deels worden terugbetaald (1/60 van de verkregen vermindering x het aantal volle maanden dat nog overblijft tot het einde van de 60 maanden).

Betaalt u te weinig belastingen om het voordeel te verrekenen? Het deel dat niet kan worden verrekend, gaat niet verloren, maar wordt overgedragen naar een van de volgende drie belastbare tijdperken. De belastingvermindering wordt echter niet overgedragen naar het belastbare tijdperk waarvoor een terugname van de belastingvermindering moet gebeuren.

De maatregel is intussen al verlengd, een gevolg van de tweede coronagolf in het najaar. Kmo’s die hun omzet tussen 2 november en 31 december 2020 met minstens 30 procent zagen terugvallen, kunnen opnieuw nieuwe aandelen uitgeven met een fiscaal voordeel. De kapitaalverhoging moet tussen 1 januari en 31 augustus 2021 worden doorgevoerd.

De juiste codes

De belastingverminderingen vindt u terug in vak X, met eerst de gewestelijke en daarna de federale belastingverminderingen.

Wijk-werk- en PWA-cheques

Inwoners van het Vlaams Gewest vermelden het totaalbedrag van de cheques bij de code 3363/4363. De Waalse en Brusselse cheques geeft u aan bij de code 3365/4365.

Dienstencheques

Inwoners van het Vlaams en Brussels Gewest geven het totaalbedrag van de gekochte dienstencheques aan bij de code 3364/4364. In het Waals Gewest geeft u bij de code 3366/4366 het aantal gekochte cheques aan.

Giften

U geeft het totaalbedrag van alle giften aan alle instellingen aan bij de code 1394.

Kinderoppas

Vul het beperkte totaalbedrag aan opvangkosten in bij de code 1384. Alleenstaande ouders met een beperkt inkomen moeten in vak II de code 1101 aankruisen om het extra belastingvoordeel te genieten.

Pensioensparen

U vermeldt het bedrag van uw storting bij de code 1361/2361.

Werkgeversaandelen

Bij de code 1362/2362 geeft u het bedrag van de gekochte werkgeversaandelen aan. Hebt u de aandelen binnen de vijf jaar verkocht, dan vult u het belastingvoordeel dat betrekking heeft op de resterende periode aan bij de code 1366/2366.

Taxshelter voor bedrijven getroffen door de coronacrisis

U geeft het investeringsbedrag aan bij de nieuwe codes 1345/2345. De fiscus berekent het belastingvoordeel.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud