Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Strikte regels voor wie huur als beroepskost aangeeft

Huurders die een woning (deels) professioneel gebruiken en de huur als beroepskosten willen inbrengen, moeten vanaf dit jaar verplicht een bijlage toevoegen aan hun belastingaangifte. De fiscus stelde daarvoor een standaarddocument op.
©Filip Ysenbaert

Niet uw hele beroepsinkomen wordt belast. U mag de kosten aftrekken die zijn gemaakt om een inkomen te verwerven of te behouden. U hebt de keuze tussen een forfait of de werkelijke beroepskosten.

Lees ons volledige belastingdossier

Niet gevonden wat u zocht? Hier vindt u nog meer informatie over uw belastingaangifte.

Lees zeker ook onze interviews:

Advertentie
Advertentie

Een van de werkelijke beroepsuitgaven kan de huur zijn voor een woning die u (deels) professioneel gebruikt. Vanaf dit jaar geldt er een dubbele verplichting voor huurders die de huur als beroepskosten willen aftrekken: ze moeten een nieuwe code op de aangifte aankruisen én een bijlage met extra informatie toevoegen.

Daarmee wil de fiscus gemakkelijker de link leggen tussen de huurder (die de huur aftrekt) en de verhuurder (die op de huur wordt belast). Dat heeft alles te maken met het verschillende belastingregime naargelang het gebruik door de huurder.

Vanaf dit jaar geldt er een dubbele verplichting voor huurders die de huur als beroepskosten willen aftrekken: ze moeten een nieuwe code op de aangifte aankruisen én een bijlage met extra informatie toevoegen.

Wie moet aangifte doen?

Deze nieuwe verplichting geldt in de eerste plaats voor huurders. Maar ook voor personen met een ander zakelijk recht op vastgoed, zoals een recht van opstal, erfpacht, erfdienstbaarheid of vruchtgebruik, is aangifte vereist.

Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen particulieren en vennootschappen.

  • Particulieren

Natuurlijke personen, zoals particulieren, moeten de nieuwe bijlage verplicht toevoegen aan de aangifte als ze de huur (of andere vergoedingen voor zakelijk gebruik van het goed) als werkelijke beroepskosten inbrengen.

Echtgenoten en wettelijk samenwonenden die samen een belastingaangifte indienen en beiden (huur)vergoedingen voor hetzelfde goed als beroepskosten inbrengen, moeten elk een bijlage bij de aangifte voegen.

Wordt de huur niet als beroepskosten aangegeven, dan hoeft de bijlage niet te worden ingevuld.

  • Vennootschappen

Rechtspersonen (vzw’s, vennootschappen…) die huren of een zakelijk gebruiksrecht hebben op een onroerend goed, moeten altijd de nieuwe bijlage invullen, zelfs als ze de (huur)vergoeding niet als beroepskosten aftrekken.

Hoe moet de aangifte gedaan worden?

U moet enerzijds een nieuwe code invullen in uw belastingaangifte en anderzijds een bijlage aan uw aangifte toevoegen.

Op de belastingaangifte is er een uitgebreide nieuwe rubriek E in het vak XIII. Huurders die de huur als beroepskosten aftrekken, moeten dat bevestigen naast de code 1072/2072.

Voor de bijlage heeft de fiscus een modelformulier (formulier 270 MLH) gemaakt. Voor elk eigendom waarvoor u een (huur)vergoeding betaalt, moet u een aparte bijlage toevoegen aan uw belastingaangifte. Als u vijf onroerende goederen huurt, moet u dus vijf afzonderlijke bijlagen toevoegen aan de aangifte. De (huur)vergoeding omvat naast de basishuurprijs ook eventuele huurvoordelen.

Als u voor verschillende percelen grond één allesomvattende vergoeding betaalt, volstaat het om deze op één bijlage te vermelden.

Welke gegevens moeten worden vermeld?

Dat zijn de identificatiegegevens van de huurder, de verhuurder en het onroerend goed:

  • De huurder

De naam, voornaam en het nationaal nummer voor een particuliere huurder. Voor een vennootschap of vzw is dat de benaming en het identificatienummer van het wachtregister of van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

  • De verhuurder

Behalve de identificatiegegevens moet ook het adres van de verhuurder worden vermeld. Op het formulier kunnen de identificatiegegevens van maximaal twee verhuurders worden vermeld. Als er meer dan twee verhuurders zijn, bijvoorbeeld bij een eigendom in onverdeeldheid, moet u vanaf de derde verhuurder een bijlage toevoegen bij het formulier 270 MLH.

Kent u als huurder alleen de gegevens van de persoon aan wie u de (huur)vergoeding betaalt, en niet van de andere verhuurders? In dat geval volstaan de gegevens van de persoon of vennootschap aan wie u betaalt.

  • Het onroerend goed

Behalve het adres van het onroerend goed moet ook het bedrag van de betaalde (huur)vergoedingen worden vermeld, net zoals het deel dat als werkelijke beroepskosten is ingebracht.

Echtgenoten en wettelijk samenwonenden die beiden hetzelfde vastgoed als beroepskosten inbrengen, vullen elk een aparte bijlage in. Maar ze vermelden daarin wel het totaalbedrag van de (huur)vergoedingen die ze beiden hebben betaald.

Wat als de bijlage niet wordt ingediend?

Het formulier moet verplicht als bijlage bij de belastingaangifte worden gevoegd. Het is niet voldoende om het ter beschikking te houden van de fiscus.

Als de bijlage ontbreekt, is de huur niet aftrekbaar als beroepskost. Vzw’s lopen het risico op een administratieve boete.

Zijn er vrijstellingen?

Deze nieuwe aangifteplicht geldt niet als de huur deel uitmaakt van de levering van goederen of diensten waarvoor een factuur wordt opgesteld. Als de huur wordt gefactureerd, is er dus geen aangifteplicht.

Tegelijk is er een vrijstelling als de verhuur gebeurt volgens de pachtwetgeving. De achterliggende redenering is dat veel boeren gronden pachten van verschillende verpachters, waarvan ze niet (meer) de gegevens hebben. Vaak zijn pachtovereenkomsten ook nog eens mondeling.

Kan iedereen huur inbrengen als beroepskosten?

De meeste woninghuurcontracten verbieden het gebruik van een woning voor beroepsdoeleinden. Als de huurovereenkomst kosteloos is geregistreerd, kan de huur van een woning of een thuiskantoor niet fiscaal worden ingebracht. De wet verbiedt dat voortaan. Het gaat dan om een contract uitsluitend voor privébewoning.

Is de huurovereenkomst niet geregistreerd of was die registratie niet kosteloos, dan kan de huurder in principe wel de huur inbrengen als beroepskosten. Maar dat is wellicht niet verstandig, omdat de verhuurder de extra belasting die hij moet betalen op de huurder kan verhalen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.