Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wat met de kosten van een thuiskantoor?

Sinds de coronacrisis is thuiswerk goed ingeburgerd. Maar de opgelopen gas- en elektriciteitsprijzen deden de factuur van het thuiswerk oplopen. Wat kunt u daar fiscaal mee doen?
©Pieter van Eenoge
Hoe uw belastingaangifte zonder zorgen indienen?
  • Hoe worden uw elektrische auto, laadpaal en laadpas belast?
  • Wat met de thuiswerkvergoeding die uw werkgever betaalt?
  • Wat wil de belastingadministratie weten van uw beleggingen?

De Belastinggids: zaterdag 20 mei fysiek bij De Tijd en online te raadplegen op deze overzichtspagina.

Advertentie

Volgens de algemene regel in de fiscaliteit zijn de kosten voor het verwerven van uw beroepsinkomsten aftrekbaar. Dat is ook zo voor een thuiskantoor. Wat u fiscaal kunt inbrengen, hangt af van de vraag of u gebruikmaakt van het kostenforfait, dan wel uw werkelijke beroepskosten inbrengt.

Advertentie

1. Forfaitaire beroepskosten

Als u kiest voor de forfaitaire beroepskosten, zitten de kosten voor uw thuiskantoor in dat forfait vervat. Alleen een eventuele woonlening kunt u nog extra inbrengen. De betaalde intresten voor het beroepsmatige deel komen in aanmerking voor de federale gewone intrestaftrek. De kapitaalaflossingen bespreken we verder op deze pagina.

2. Werkelijke beroepskosten

De werkelijke beroepskosten die u kunt inbrengen, vallen uiteen in uw kantoorruimte en de kantoorbenodigdheden. Een overzicht vindt u hier. Let op, als uw werkgever bepaalde kosten voor thuiswerk vergoedt, moet u die aftrekken van de werkelijke beroepskosten. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de belastingvrije thuiswerkvergoeding of voor een laptop die uw werkgever ter beschikking stelt.

  • Kantoorruimte

Omdat een thuiskantoor maar een deel van uw huis of appartement inneemt, zult u de kosten moeten beperken in functie van het professioneel gebruik. Dat doet u volgens de verhouding van de oppervlakte van uw kantoorruimte tot de totale oppervlakte van uw woning.

Als uw kantoor ook gedeeltelijk voor privédoeleinden wordt gebruikt – bijvoorbeeld door uw kinderen – dan moet u het bedrag van de kosten nog eens beperken tot het beroepsgebruik. Het vaststellen van het beroepsgebruik versus het privégebruik van de kantoorruimte is vooral een feitenkwestie.

Koppels die beiden thuiswerken, kunnen de kosten voor dat thuiskantoor niet dubbel aftrekken.

Koppels die beiden thuiswerken, kunnen het bedrag van de gemaakte kantoorkosten – zoals verwarming en elektriciteit – in totaal maar één keer inbrengen. Er mag geen dubbel gebruik zijn van dezelfde kosten.

De afschrijving van het gebouw hangt af van de manier waarop de koppels hun relatie hebben vormgegeven. Wie gehuwd is met een scheiding van goederen of (wettelijk of feitelijk) samenwoont, moet de afschrijving van het gebouw beperken in functie van zijn of haar eigendomsaandeel. Als beide partners elk voor de helft eigenaar zijn van de woning en één partner 10 procent van de woning gebruikt voor zijn beroep, dan is slechts 5 procent van de woning fiscaal aftrekbaar (50 procent van 10 procent). Bij gehuwden die geen huwelijkscontract hebben (wettelijk stelsel), moet die verdeling niet en kan in het voorbeeld hierboven 10 procent van de afschrijvingen worden ingebracht.

De beperking volgens eigendomsaandeel geldt niet voor, onder meer, de kosten voor verwarming, water en elektriciteit. De aftrek daarvan wordt alleen bepaald in functie van het gebruik van het gebouw.

Als uw werkgever een thuiswerk- vergoeding betaalt, dan moet u die aftrekken van de werkelijke beroepskosten.

Weet dat ook de intresten van een eventuele lening bij de beroepskosten worden geteld.

  • Kantoorbenodigdheden

Ook kantoorbenodigdheden, zoals papier, onderhoudsproducten en internetkosten, zijn beroepskosten. Voor kantoorbenodigdheden is er geen beperking in functie van het eigendomsaandeel van de partners. Maar koppels die beiden thuiswerken, kunnen de kosten niet dubbel aftrekken. Ofwel neemt een van de partners het volledige bedrag in aanmerking, ofwel berekenen beide partners pro rata welk gedeelte van die kosten betrekking heeft op ieders beroepsactiviteit.

3. Kapitaalaflossing van een lening

Boven op de beroepskosten kunnen de betaalde kapitaalaflossingen en premies van een schuldsaldoverzekering van het professioneel deel een belastingvoordeel opleveren: doorgaans het federale langetermijnsparen. Of de aangifte effectief een voordeel oplevert, hangt af van het gewest waar u woont en van de status van uw leningen voor uw eigen woning.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.