Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe wordt uw eigen woning belast?

Eigenaars van een eigen huis of appartement krijgen elk jaar een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing - in de volksmond ‘grondlasten’ genoemd - in de bus. Daarmee hebt u met de fiscus afgerekend: uw gezinswoning hoeft u niet op te nemen in uw jaarlijkse belastingaangifte.
©Filip Ysenbaert

Hoe wordt de onroerende voorheffing berekend?

De onroerende voorheffing is gebaseerd op het geïndexeerde kadastraal inkomen (ki) van uw woning. De tarieven van die belasting verschillen van gewest tot gewest:

o   Vlaams Gewest

De Vlaamse onroerende voorheffing is een optelsom van drie delen: een basisheffing voor het Vlaams Gewest, een deel opcentiemen voor de provincies en een deel opcentiemen voor de gemeenten. De basisheffing wordt berekend door het basistarief (3,97% voor gebouwen) te vermenigvuldigen met het geïndexeerde kadastraal inkomen. De provincies en gemeenten bepalen de hoogte van de opcentiemen, waardoor het belastingtarief van plaats tot plaats verschilt.

o   Brussels en Waals Gewest

In het Brussels en Waals Gewest is er een basisheffing van 1,25 procent voor de gewesten. Daarbovenop komen opcentiemen voor de provincie en gemeente.

Zijn er verminderingen mogelijk?

Afhankelijk van de aard van uw woning of uw gezinssituatie is een vermindering van de onroerende voorheffing mogelijk. Soms is er een tijdelijke vrijstelling. De belangrijkste kortingen op de onroerende voorheffing voor uw gezinswoning zijn:

o   Bescheiden woning

In de drie gewesten is er een vermindering van 25 procent van de onroerende voorheffing voor een bescheiden woning, met een kadastraal inkomen van maximaal 745 euro. Voor nieuwbouw kan de korting vijf jaar lang verhoogd worden tot 50 procent. 

o   Energiezuinige woning

In het Vlaams Gewest is er een vermindering van de onroerende voorheffing voor een energiezuinige nieuwbouw of na een ingrijpende energetische renovatie.

In het Vlaams Gewest is er een vermindering voor een energiezuinige nieuwbouw of na een ingrijpende energetische renovatie. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. De grootte van de vermindering hangt af van het ogenblik waarop de stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd.

o   Kinderlast

In alle gewesten is er een vermindering voor wie minstens twee kinderenbijslaggerechtigde kinderen heeft. In Vlaanderen stijgt de korting met het aantal kinderen. In Brussel bedraagt de korting 10 procent per kind, in Wallonië is er een forfaitaire korting van 125 euro per kind.

o   Gehandicapt persoon

Als een van de bewoners een handicap heeft, is er een korting. In Vlaanderen stemt die overeen met een korting voor twee kinderen ten laste. In Brussel bedraagt de korting 20 procent. In Wallonië verschilt de vermindering: 125 euro voor een alleenstaande, 250 euro voor gehuwden en samenwoners van wie één partner gehandicapt is, en 375 euro als de beide partners gehandicapt zijn. Voor andere personen ten laste is dat 250 euro.

o   Premie Be Home

De Brusselse premie Be Home is een forfaitaire premie van 130 euro die de financiële druk van de onroerende voorheffing moet compenseren voor Brusselse huiseigenaars.

o   Vlaamse vrijstelling

In het Vlaams Gewest is er vijf jaar lang een vrijstelling van onroerende voorheffing voor wie een handelspand in een winkelarm gebied verbouwt tot woning of voor wie een ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning sloopt en vervangt door een of meerdere nieuwe woningen.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud