Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoeveel registratiebelasting betaal ik bij de aankoop van een bestaande woning?

Als u een bestaand huis of appartement koopt, dan wil ook de fiscus zijn deel. Boven op de aankoopprijs betaalt u registratiebelasting.
©Filip Ysenbaert

De aankoop van vastgoed wordt belast. Het tarief van die zogenaamde registratiebelasting verschilt van gewest tot gewest.

VLAAMS GEWEST 

In Vlaanderen bedraagt het standaardtarief van de registratiebelasting 10 procent. Maar dat tarief kan lager uitvallen voor wie een huis of appartement koopt om er zelf te gaan wonen:

6 procent voor de enige gezinswoning

Sinds begin 2020 moet op de aankoop van de enige gezinswoning maar 6 procent registratiebelasting betaald worden, in plaats van de vroegere 7 procent.

Aan dat gunstregime zijn wel voorwaarden gekoppeld. Zo mag u geen volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. Hebt u wel ander vastgoed, dan krijgt u het gunsttarief wel als u er zich in de koopakte toe verbindt om het andere vastgoed binnen het jaar te verkopen. Bovendien moet u een huis of appartement kopen dat vooral dient om er zelf te wonen. Bouwgronden, tweede verblijven of investeringsvastgoed zijn uitgesloten. Voorts moet u kopen als privépersoon: aankopen via een vennootschap zijn uitgesloten. U moet de volle eigendom kopen, alleen de blote eigendom of het vruchtgebruik volstaat niet.

5 procent voor gezinswoning met energetische renovatie

Nog voordeliger is het om een gezinswoning te kopen en het engagement aan te gaan die binnen vijf jaar energiezuiniger te maken. Het tarief is sinds begin 2020 verlaagd van 6 naar 5 procent. Boven op de voorwaarden voor het verlaagd tarief voor een gezinswoning moet uw renovatie aan voorwaarden voldoen.

Extra korting voor kernsteden

Koopt u een gezinswoning van minder dan 200.000 euro? Dan krijgt u een extra korting. Voor de kernsteden en de Vlaamse Rand rond Brussel ligt de grens op 220.000 euro. De kernsteden zijn Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde. De korting bedraagt 5.600 euro voor wie 6 procent registratiebelasting betaalt en 4.800 euro voor een gezinswoning met energetische renovatie en dus 5 procent registratiebelasting.

5 procent voor gezinswoning die u sloopt

De Vlaamse regering heeft aangekondigd dat vanaf 2021 de registratiebelasting eveneens naar 5 procent zal worden verlaagd voor wie een gezinswoning koopt en die daarna sloopt. Dat moet mensen over de streep trekken om een woning af te breken en een energiezuinige nieuwbouw op te trekken.

Bereken hier hoeveel registratiebelasting u in Vlaanderen betaalt.

 

BRUSSELS GEWEST

Het standaardtarief van de registratiebelasting bedraagt in het Brussels Gewest 12,5 procent.

Wel is er een zogenaamd abattement - of korting op de registratiebelasting - voor wie een huis of appartement koopt om er zelf te gaan wonen. Op de eerste 175.000 euro moet u geen registratiebelasting betalen, wat een onmiddellijk voordeel oplevert van 21.875 euro. Het voordeel valt wel volledig weg voor aankopen van meer dan 500.000 euro.

Aan het abattement zijn voorwaarden gekoppeld. Zo mag u geen eigenaar zijn van een andere woning, moet u er binnen 2 jaar uw hoofdverblijfplaats vestigen (3 jaar voor een appartement op plan of in aanbouw) en er minstens 5 jaar blijven wonen.

 

WAALS GEWEST

Ook in het Waals Gewest bedraagt het standaardtarief 12,5 procent.

Er is een abattement voor wie een huis of appartement koopt om er zelf te gaan wonen, al is dat lager dan in Brussel. Er moet geen registratiebelasting betaald worden op een schijf van 20.000 euro, wat een fiscaal voordeel oplevert van 2.500 euro.

Bovendien kent het Waals Gewest een verlaagd tarief van 6 procent toe voor een bescheiden woning (kadastraal inkomen van maximaal 745 euro). Dat lagere tarief wordt toegepast op een eerste schijf van 174.000,61 euro of 163.125,56 euro, naargelang de woning wel of niet gelegen is in een zone met vastgoeddruk.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud