Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Levert een nieuwe lening voor uw gezinswoning een belastingvoordeel op?

Leent u in 2020 voor een huis of appartement om er zelf te wonen? Alleen inwoners van het Waals Gewest krijgen nog een voordeel via de jaarlijkse belastingaangifte.
©Filip Ysenbaert

Het is een klassieker op de belastingaangifte: de lening voor een eigen huis of appartement waar u woont. De gewesten kunnen al vijf jaar het belastingvoordeel voor de gezinswoning zelf bepalen. En die bevoegdheid hebben ze intussen ook aangegrepen. Het resultaat: lang niet alle Belgen kunnen hetzelfde belastingvoordeel claimen. Welk gewestelijk belastingvoordeel u krijgt, hangt af van uw woonplaats. 

Brussels Gewest

Het Brussels Gewest heeft sinds 2017 het voordeel van de woonbonus via de jaarlijkse belastingaangifte afgeschaft en vervangen door een korting op de registratiebelasting die bij de aankoop moeten worden betaald.

Vlaams Gewest

Naar Brussels voorbeeld heeft ook Vlaanderen beslist om het belastingvoordeel van de geïntegreerde woonbonus vanaf 2020 af te schaffen, in ruil voor een korting op de registratiebelasting.

Waals Gewest

Inwoners van het Waals Gewest kunnen sinds 2016 de ‘chèque habitat’ of wooncheque claimen voor de betaalde intresten, kapitaalaflossingen en premies voor de schuldsaldoverzekering. Het belastingvoordeel hangt af van het netto belastbaar inkomen (NBI) en het aantal kinderen ten laste, wat betekent dat het van jaar tot jaar kan verschillen.

Hoeveel levert de wooncheque op?

Het maximumvoordeel van 1.520 euro is er voor wie minder dan 22.380 euro (inkomstenjaar 2020) verdient. Naarmate het inkomen stijgt, daalt het belastingvoordeel. Het wordt berekend volgens de formule: 1.520 euro - (NBI- 22.380) x 1,275 %. Wie meer dan 86.332 euro verdient, krijgt geen enkel belastingvoordeel. Het belastingvoordeel kan nooit meer bedragen dan de effectief betaalde aflossingen en interesten.

1.520
euro
De Waalse wooncheque levert een belastingvoordeel van maximaal 1.520 euro op.

Voor elk kind op 1 januari 2020 is er een toeslag van 125 euro. Die toeslag is er voor beide ouders samen en moet dus verdeeld worden. Bij een fiscaal co-ouderschap krijgt elke ouder de helft. Vullen ouders een gezamenlijke aangifte in en heeft er maar één recht op de wooncheque, dan krijgt die ouder de volledige toeslag van 125 euro. Dat geldt ook als maar een van de partners een belastbaar inkomen heeft dat kleiner is dan of gelijk is aan 86.332 euro.

De wooncheque kan nooit langer toegekend worden dan de looptijd van de lening en is sowieso beperkt tot 20 jaar, zelfs al gaat u na de twintigjarige termijn nog een lening aan. Na tien jaar halveert de waarde van de wooncheque automatisch. Ook als u in de loop van de lening ander vastgoed koopt, halveert de wooncheque. De halvering komt er vanaf het jaar waarin u volle eigenaar, blote eigenaar, bezitter, vruchtgebruiker of erfpachter wordt van een tweede woning. Als de wooncheque al gehalveerd is in de loop van de eerste tien jaar, dan is er geen automatische halvering meer vanaf het elfde jaar.

Gehuwden en wettelijk samenwonenden die een gezamenlijke belastingaangifte invullen en samen leenden, moeten de betaalde intresten en kapitaalaflossingen verdelen volgens hun eigendomspercentage in het gefinancierde pand.

Het belastingvoordeel is er ook voor wie weinig of geen belastingen betaalt. Dat komt, omdat de wooncheque een zogenaamd belastingkrediet is. Als er minder belastingen moeten worden betaald dan het voordeel van de wooncheque, wordt het saldo terugbetaald. Wie beroepsinkomsten geniet die bij verdrag zijn vrijgesteld zonder progressievoorbehoud - zoals Europese ambtenaren - kan niet gebruikmaken van deze regeling.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud