Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Wat als het belastingvoordeel voor een tweede verblijf verdwijnt?

Bij de komende begrotingsgesprekken zal een mogelijke afschaffing van het belastingvoordeel voor een tweede verblijf en investeringsvastgoed op tafel liggen. Een overzicht van de mogelijke gevolgen.
Zowel de intresten als de kapitaalaflossing op een lening voor een tweede verblijf kunnen vandaag een belastingvoordeel opleveren. ©Clemens Rikken/Hollandse Hoogte

De groenen, socialisten en CD&V pleiten voor de afschaffing van het federale belastingvoordeel voor vastgoedleningen. Daarover bericht De Standaard donderdag.

Wie dreigt getroffen te worden?

Dat zijn de investeerders in vastgoed en voor die aankoop een lening aangaan. Het gaat enerzijds om de kopers van een tweede verblijf - al dan niet in het buitenland - en anderzijds die van bijvoorbeeld een huis of appartement om te verhuren. Het gaat niet om mensen die lenen voor een huis of appartement om er zelf te wonen.

Als het tot een afschaffing van het belastingvoordeel komt, worden alleen nieuwe leningen getroffen. Aan lopende contracten zou niet geraakt worden.

Waarom staat het belastingvoordeel ter discussie?

Wie leent voor een tweede verblijf of een pand om te verhuren, kan altijd een belastingvoordeel vragen via de jaarlijkse belastingaangifte. Dat staat in schril contrast tot wie een lening aangaat om een gezinswoning te kopen. Vlamingen en Brusselaars die lenen voor een eigen stek krijgen geen belastingvoordeel meer via de belastingaangifte.

De verschillende belastingregimes voor de gezinswoning en ander vastgoed zijn een gevolg van de bevoegdheidsverdeling. Sinds de zesde staatshervorming van 2014 zijn de gewesten bevoegd voor het belastingvoordeel voor de gezinswoning.

Elk gewest heeft zijn eigen invulling gegeven. In het Brussels Gewest werd al in 2017 het voordeel via de jaarlijkse belastingaangifte vervangen door een korting op de registratiebelasting bij de aankoop van vastgoed. Het Vlaams Gewest volgde dat voorbeeld voor leningen afgesloten vanaf 2020. In het Waals Gewest werd het belastingvoordeel hervormd naar de ‘chèque habitat’.

Ander vastgoed dan de gezinswoning is een bevoegdheid van de federale overheid.

Wat levert het belastingvoordeel voor een tweede verblijf of investeringspand op?

Daarbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de betaalde intresten en kapitaalaflossingen.

De betaalde intresten leveren altijd een belastingvoordeel op. De lening hoeft aan geen specifieke voorwaarden te voldoen. Door de betaalde intresten kan uw tweede verblijf of investeringspand niet of maar gedeeltelijk worden belast in de personenbelasting. Dat zit zo. Ander vastgoed dan uw gezinswoning moet u altijd aangeven in uw belastingaangifte: u geeft, afhankelijk van het geval, het kadastraal inkomen of de huurinkomsten aan. Op basis daarvan wordt het netto belastbaar onroerend inkomen berekend.

De impact zal minimaal zijn. Investeerders kopen geen tweede verblijf omdat er een fiscaal voordeel is.
Frédéric Vandenhende
Investr

De intresten betaald op een lening kunnen dat belastbaar inkomen drukken of zelfs volledig neutraliseren. Die aftrek blijft niet beperkt tot het onroerend inkomen van het gefinancierde vastgoed. De intresten kunnen ook worden afgetrokken van het netto belastbaar onroerend inkomen van ander vastgoed waarvan u eigenaar bent.

De kapitaalaflossingen en de schuldsaldoverzekering kunnen pas fiscaal ingebracht worden als de lening aan enkele voorwaarden voldoet. Ze moet minstens tien jaar lopen en gewaarborgd zijn met een hypothecaire inschrijving. Of en hoeveel belastingvoordeel de kapitaalaflossingen en premies van een eventuele schuldsaldoverzekering opleveren, hangt af van het feit of u nog een lening hebt voor uw gezinswoning, wanneer u die sloot en in welk gewest u woont.

De betaalde kapitaalaflossingen en de eventuele premie voor een schuldsaldoverzekering kunnen recht geven op de federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen. Tot 2.350 euro aan betalingen kunnen recht geven op een belastingvermindering van 30 procent, wat de maximale belastingbesparing op 705 euro (exclusief gemeentebelastingen) brengt.

Kunnen er gevolgen zijn voor de vastgoedmarkt?

‘De impact zal minimaal zijn. Investeerders kopen geen tweede verblijf omdat er een fiscaal voordeel is’, zegt Frédéric Vandenhende van Investr, een platform voor vastgoedinvesteerders.

Johan Van Gompel, econoom bij KBC, gelooft dat als er al een impact is, die beperkt zal zijn. ‘De korf voor het belastingvoordeel voor het langetermijnsparen is voor veel gezinnen al gevuld.’ Naast een lopende lening voor de gezinswoning kan het gaan om stortingen in een levensverzekering om extra pensioenkapitaal op te bouwen. ‘Daarnaast zijn kopers van een tweede verblijf meestal gezinnen die behoorlijk vermogend zijn en dus niet hoeven te lenen’, zegt Van Gompel. ‘Ook de lage rente op de spaarboekjes speelt. Een tweede verblijf kan een belegging zijn voor wie bijvoorbeeld niet dynamisch in aandelen wil beleggen. En de coronacrisis maakte tweede verblijven populairder. Vaak speelt niet zozeer het financiële rendement, maar is er een emotioneel rendement: het genot van een tweede verblijf.’

'Aangezien er steeds meer over gesproken wordt, kan het wel zijn dat sommigen nog snel iets willen kopen in 2021. Mensen die eraan dachten, kunnen sneller dan normaal in actie komen', zegt Steven Trypsteen, economist bij ING. 'We zouden dan een iets verhoogde activiteit moeten zien met nog wat meer druk op de prijzen in de tweede jaarhelft. In 2022 zou de omgekeerde beweging zich dan voordoen. Een beetje verglijkbaar met de afschaffing van de woonbonus, maar dan op kleinere schaal.'

Hangen er nog donkere wolken boven het hoofd van vastgoedeigenaars?

Naast het belastingvoordeel voor de leningen stond ook het belastingregime voor de huurinkomsten al vaker ter discussie. Dat heeft te maken met het voordelige belastingregime voor wie verhuurt aan iemand die het pand alleen privé gebruikt. Niet de werkelijk ontvangen huurinkomsten worden belast, wel het geïndexeerde kadastraal inkomen verhoogd met 40 procent.

Vanaf volgend jaar zal ook buitenlands vastgoed op basis van het kadastraal inkomen belast worden. De fiscus is bezig met het verzamelen van de nodige informatie om het kadastraal inkomen van buitenlands vastgoed te bepalen.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud