Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Vlaamse rulingdienst operationeel

Sinds 14 augustus is het mogelijk om bij de Vlaamse Belastingdienst een aanvraag tot een voorafgaande beslissing – een ruling - in te dienen. Daarmee kunt u zekerheid krijgen over hoe de Vlaamse belastingadministratie een concreet dossier fiscaal zal behandelen.

Wilt u een successieplanning uitwerken en wilt u absoluut zeker zijn dat die later niet zal aangevochten worden door de fiscus? Sinds vrijdag 14 augustus kunt u daartoe een voorafgaande beslissing – in het vakjargon een ruling - vragen bij de Vlaamse Belastingdienst.

Dat ook de Vlaamse Belastingdienst rulings gaat afleveren, is een gevolg van de zesde staatshervorming. Een aantal fiscale bevoegdheden – zoals de erf- en schenkbelasting – zijn daarbij overgeheveld van de federale naar de Vlaamse overheid. De bestaande federale Rulingdienst (officieel de dienst Voorafgaande Beslissingen) kon daardoor geen rulings meer afleveren voor over die aangelegenheden.

De Vlaamse belastingdienst buigt zich over de voorafgaande beslissingen die uitsluitend verband houden met de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). Er wordt beslist hoe een specifieke situatie of verrichting fiscaal behandeld zal worden. Deze beslissing geeft u rechtszekerheid, omdat de Vlaamse Belastingdienst zich ertoe verbindt de beslissing na te leven.

Hoe?

Een aanvraag van een voorafgaande beslissing moet altijd schriftelijk gebeuren. U stuurt een brief naar het volgende adres: Vlaamse Belastingdienst, Vaartstraat 16 te 9300 Aalst. Binnenkort komt er ook een specifiek mailadres, langs waar u een aanvraag kan doen.

Termijn?

De Vlaamse Belastingdienst heeft maximum drie maanden de tijd om u de voorafgaande beslissing mee te delen. Uiterlijk binnen vijftien werkdagen na uw aanvraag wordt u ingelicht over de antwoordtermijn.

Inhoud?

U moet uw aanvraag van een voorafgaande beslissing motiveren. De volgende gegevens moet u verplicht opnemen:

  1. de identiteit van de aanvrager en die van eventueel betrokken partijen en derden;
  2. een volledige beschrijving van de bijzondere situatie of verrichting;
  3. de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waarop de beslissing moet slaan.

Hebt u al een ruling voor hetzelfde onderwerp gevraagd bij de fiscus van andere lidstaten van de Europese Unie of van landen waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten? U moet een volledige kopie van die aanvraag en de beslissing van de betreffende fiscus toevoegen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud