netto

Volgend jaar tot 980 of 1.260 euro pensioensparen

Een hoger bedrag aan dividenden en intresten op een spaarboekje worden vrijgesteld. ©Photo News

De bedragen stijgen door de jaarlijkse aanpassing van de fiscale plafonds aan de levensduurte.

Op basis van het gemiddelde indexcijfer voor 2018 kunnen de fiscale plafonds voor volgend jaar berekend worden. Die zijn van belang voor uw inkomsten en uitgaven gedaan in 2019, die u zal aangeven in uw belastingaangifte van 2020. Voor de officiële cijfers is het wachten op de publicatie in het Staatsblad in januari.

Door de indexering stijgt het maximumbedrag voor het klassieke pensioensparen (met een belastingvoordeel van 30 procent) van 960 naar 980 euro. Sinds vorig jaar is het mogelijk om meer te sparen, zij het met een lagere belastingvermindering van 25 procent. Het plafond voor die laatste formule gaat van 1.230 naar 1.260 euro.

Spaarders en beleggers

Spaarders kunnen meer geld op een spaarboekje zetten zonder daarop roerende voorheffing te moeten betalen: het vrijgestelde bedrag stijgt met 20 euro tot 980 euro. 

Vorige zomer was al voorzien dat het vrijgestelde bedrag aan dividenden wordt opgetrokken. Volgens de berekening komt de grens op 804 euro, maar de intentie is er om die met een Koninklijk Besluit ter verlagen naar 800 euro. Let wel, bij de uitbetaling van dividenden zal altijd roerende voorheffing worden ingehouden. U moet de belastingvrijstelling zelf vragen in uw belastingaangifte.

Werknemers

De nieuwe plafonds brengen minder goed nieuws voor werknemers met een milieuvriendelijke bedrijfswagen. Zelfs al stoot die auto geen CO2 uit, toch wordt een minimumvoordeel belast. Dat stijgt volgend jaar van 1.310 naar 1.340 euro.

Beter nieuws is er voor wie van zijn werkgever een vergoeding krijgt voor zijn woon-werkverkeer met auto: de vrijstelling gaat met 10 euro omhoog tot 410 euro.

Wie met de fiets naar het werk gaat, ziet de belastingvrije fietsvergoeding met 1 cent stijgen tot 24 cent per kilometer.

Adoptie

Een nieuwkomer is het belastingvoordeel voor adoptieouders. Ouders die een adoptieprocedure hebben beëindigd, kunnen een belastingvermindering krijgen van 20 procent van de gemaakte kosten. De maximale vermindering komt voor een procedure beëindigd in 2019 op 6.280 euro.

Taxshift

In 2019 gaat de laatste fase van de taxshift in, wat moet zorgen voor een hoger nettoloon.

Een eerste maatregel is de verhoging van het deel van uw inkomen dat ontsnapt aan belastingen, in het vakjargon de belastingvrije som. In het verleden hing de hoogte van die belastingvrije som af van uw inkomen. Maar voor inkomen vanaf 2019 is er voor iedereen één belastingvrije som van 8.860 euro. Het exacte voordeel hangt af van uw gezinssituatie.

Daarnaast zal ook de belastingberekening voordeliger zijn. Bij het bepalen van de belasting wordt uw inkomen opgedeeld in schijven. Op een hogere inkomstensschijf wordt een hoger belastingtarief toegepast. Bij de belastingberekening volgend jaar zal een iets groter deel tegen 40 procent belast worden in plaats van 45 procent. Het plafond van de inkomensschijf die tegen 40 procent wordt belast, stijgt met 1.100 euro tot 23.390 euro. Dat kan een voordeel tot 55 euro per jaar opleveren.

©Mediafin

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect