Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wacht niet tot 2017 om zwart geld te witten

De regering plant vanaf 2017 een nieuwe ronde fiscale regularisatie voor Belgen die nog vermogen verborgen houden. Maar kunnen zij het zich permitteren tot dan te wachten om boven water te komen, nu zelfs in Zwitserland de laatste uren van het bankgeheim wegtikken?
©Pieter Van Eenoge

‘Maak u geen illusies, tegen 2020 zal de Belgische fiscus alles over iedereen zijn vermogen te weten kunnen komen. In binnen- én buitenland’, voorspelt fiscaal advocaat Anton Van Zantbeek. ‘Er zijn nog maar weinig partijen die willen werken met verdachte kapitalen. Gisteren nog had ik een grote Zwitserse bank op bezoek die haar hele portefeuille geregulariseerd heeft’, merkt de Rivus-advocaat op.

Ook belastingplichtigen beseffen dat de wereld veranderd is. ‘Tien jaar geleden klopten berouwvolle belastingzondaars zichzelf nog op de borst. Op enkele diehards of wereldvreemde uitzonderingen na is nu iedereen doordrongen van de realiteit dat zwart geld niet meer oké is’, stelt advocaat Jo Roseleth van Sherpa Law vast.

De regering-Michel biedt hardleerse zwartspaarders vanaf 2017 een nieuwe kans om hun situatie recht te zetten. Dat moet jaarlijks 250 miljoen euro opbrengen. Hoe dat cijfer berekend werd, is onduidelijk. De tarieven om de niet-aangegeven inkomsten en kapitalen recht te zetten, moeten nog bepaald worden. Dat zal niet voor het einde van het jaar het geval zijn.

Non-beleid

Dat er een nieuwe fiscale regularisatie komt, is op zich al een verrassing. De timing doet nog meer de wenkbrauwen fronsen. ‘Waarom 2017 en niet 2016?’, vraagt Stijn De Muelenaer van Everest Law zich af. ‘De belofte van een nieuwe regularisatiemogelijkheid is er. Maar politiek kan tussen nu en dan veel veranderen’, oppert Jo Roseleth. ‘Midden 2015 aankondigen dat iets kan vanaf 2017, maar nog geen idee hebben over de voorwaarden. Dat is non-beleid dat alleen maar onzekerheid creëert’, fulmineert Van Zantbeek.

Je kunt diehards toch moeilijk belonen door regulariseren vanaf 2017 goedkoper te maken.
Jo Roseleth
Fiscaal advocaat Sherpa Law

De hamvraag is of wie nog zwart geld heeft in het buitenland daar wel op kan blijven zitten tot 2017, gezien de nationale en internationale tendens naar maximale fiscale openheid (lees inzet). Geen enkele fiscaal advocaat antwoordt expliciet ‘neen’. Maar toch vinden ze wachten tot 2017 niet aangewezen. Tussen de lijnen door sporen ze hun cliënten aan zo snel mogelijk spontaan naar de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) te stappen voor een ‘fiscale rechtzetting’, zoals de procedure eufemistisch genoemd wordt. Dankzij een interne richtlijn van eind januari heeft de belastingplichtige de zekerheid dat elk gewestelijk BBI-kantoor dezelfde tarieven toepast (lees kader).

‘Alles hangt af van hoe acuut het dossier is’, vindt Van Zantbeek. ‘Hoe zwaarder de fraude en hoe sneller men het vermogen wil benutten, hoe groter de noodzaak snel de situatie met de fiscus uit te klaren.’ Stijn De Muelenaer: ‘Wie in Zwitserland zit, heeft nog wel even respijt. Maar wie in Luxemburg een rekening heeft, weet dat dat land volgend jaar in maart gegevens over de inkomsten van dit jaar bezorgt aan de fiscus. Men kan niet voorspellen wat de fiscus met die informatie gaat doen, maar ik neem aan dat er wel iets mee zal gebeuren. Als de fiscus bij een controle bepaalde inkomsten niet kan thuisbrengen, zal hij de belastingplichtige een vraag om inlichtingen bezorgen. Vanaf dan is het te laat nog een dossier van spontane rechtzetting op te starten’, redeneert De Muelenaer. Bij een controle kunnen de belastingverhogingen oplopen tot 200 procent, afhankelijk van de ontdoken belasting. En als de belastingplichtige die boete niet wil betalen, wordt het parket ingeschakeld.

Eremedaille

Jo Roseleth voelt bij twijfelende cliënten dat de kostprijs gevoelig ligt. ‘Wie het nu nog niet gedaan heeft, gokt erop dat regulariseren goedkoper zal kunnen in 2017. Maar dat kan ik moeilijk geloven. Wie al geruime tijd op zwarte kapitalen of inkomsten zit, heeft bewust geen gebruik gemaakt van de vorige regularisatiemogelijkheden. Je kan die diehards toch moeilijk belonen door het vanaf 2017 goedkoper te maken.’

Tegen 2020 zal de Belgische fiscus alles over iedereen zijn vermogen weten. In binnen- én buitenland’.
Anton Van Zantbeek
Fiscaal advocaat Rivus

Een intern document van de regering had het over ‘nader te bepalen voorwaarden en tarieven waarbij minstens de boetetarieven van de regularisatie van toepassing zullen zijn en die ook hoger zijn dan de boetetarieven die momenteel worden toegepast in de administratieve praktijk’. Die passage haalde de eindteksten van het begrotingsakkoord van net voor de zomer evenwel niet. ‘De volgende ronde nog duurder? Een eremedaille hoeven ze niet te krijgen, maar een lepeltje suiker als incentive om spontaan recht te zetten moet eraf kunnen’, vindt Van Zantbeek. ‘Nu is er nauwelijks een verschil in tarief tussen iemand die zijn dossier hapklaar aan de BBI bezorgt en iemand die een juridische uitputtingsslag in gang zet om de boete te kunnen ontlopen omdat het dossier dreigt te verjaren.’

Mentaliteitsverschil

Gezien de vele kansen die zwartspaarders al gekregen hebben om hun situatie recht te zetten, rijst de vraag wie nu nog boven water moet komen. ‘De verwachte jaarlijkse opbrengst van 250 miljoen euro lijkt me realistisch. Want ook al is de grote golf voorbij, toch krijg ik nog regelmatig huis-, tuin- en keukendossiers voor ogen’, stelt De Muelenaer vast. Ook Roseleth en Van Zantbeek krijgen nog wel eens dossiers waarvan ze zich afvragen waarom die nog niet in orde gebracht zijn. ‘Vorige week nog dat van een 80-jarige man die steeds weigerde, maar wiens kinderen hem nu eindelijk konden overtuigen om de zaken op orde te brengen. Op dat vlak zien we een mentaliteitsverschil tussen de vorige en de huidige generatie’, stelt Roseleth vast.

‘Een situatie waardoor het vermogen aangesproken moet worden, is vaak een trigger om de zaken in orde te brengen, bijvoorbeeld een erfenis, een schenking of een kind dat een huis wil kopen’, weet Van Zantbeek. ‘Daarnaast zijn er ook de dossiers waarbij binnen- en buitenlandse financiële instellingen cliënten vragen stellen over de oorsprong van hun vermogen. Ze laten hun weten dat ze geen zaken meer met hen kunnen doen als ze de oorsprong niet kunnen verantwoorden, tenzij ze hun dossier in orde brengen’, vult Roseleth aan.

Door een demarche van de sp.a hangt er onzekerheid rond de BBI-procedure. De sp.a stapte in april naar de Raad van State met de vraag de interne instructie te laten annuleren omdat de partij de boetes te laag vindt. Sp.a’er Johan Vande Lanotte waarschuwde toen dat alle deals tussen de BBI en belastingplichtigen nietig zullen zijn als de Raad van State de sp.a gelijk geeft. De advocaten zien het zo’n vaart niet lopen. Ze beamen dat die lopende procedure een factor van onzekerheid is, maar ze maken zich sterk dat ‘een akkoord een akkoord is, ongeacht de uitkomst van de procedure’. De Raad van State verwacht binnen het jaar een uitspraak.

De interne instructie van de BBI geeft bindende richtlijnen over hoe zwarte inkomsten van de voorbije zeven jaar geregulariseerd kunnen worden. Voor ontdoken successierechten geldt een verjaringstermijn van tien jaar en vier maanden.

> Roerende, onroerende en diverse inkomsten: normaal belastingtarief + 50 procent belastingverhoging + 7 procent nalatigheidsintresten.

> Beroepsinkomsten en btw: normaal belastingtarief (marginaal tarief personenbelasting) + 20 procent belastingverhoging.

> Illegale of onbekende kapitalen: 33 procent + 10 procent belastingverhoging + gemeentebelasting als de BBI de verklaring van de oorsprong van het kapitaal aanvaardt. Zo niet stuurt hij het dossier door naar het parket. Advocaten kunnen bij de BBI anoniem aftoetsen of de BBI in een dossier redenen ziet om het naar het parket door te sturen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud