Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Wanneer moet u effectentaks betalen?

Banken en makelaars hebben in het kader van de effectentaks een eerste foto gemaakt van de rekeningen van hun klanten. Wat zijn de volgende stappen?
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt. ©BELGA

Natuurlijke personen moeten vanaf 2018 een taks van 0,15 procent betalen als ze een of meerdere effectenrekeningen bezitten met een totale waarde van minstens 500.000 euro. De belangrijkste belastbare effecten zijn aandelen, obligaties, kasbons en beleggingsfondsen. Vrijgesteld zijn pensioenspaarfondsen, levensverzekeringen en effecten op naam.

Wanneer weet u of u effectentaks moet betalen?

De banken en onlinemakelaars moeten in oktober de belastbare basis berekenen van de effectenrekeningen en tegen eind oktober het resultaat meedelen aan de klanten. U kunt dan berekenen of de waarde van alle rekeningen samen hoger is dan 500.000 euro.

De financiële instellingen hebben eind maart een eerste ‘foto’ gemaakt van de rekeningen waarop belastbare effecten staan. Ze zullen nog twee keer een inventaris maken: op 30 juni en op 30 september. De belastbare basis is gelijk aan de gemiddelde waarde van de effectenrekeningen op de drie data.

Hoe gebeurt de betaling van de taks?

Als u bij een bank een effectenrekening heeft van meer dan 500.000 euro bezit, zal de bank automatisch de effectentaks inhouden. Indien u bij meerdere banken een effectenrekening heeft van telkens minder dan 500.000 euro maar met een totale waarde van meer dan 500.000 euro, zullen de banken niets inhouden. De banken hebben immers geen zicht op de totale waarde van uw effectenportefeuille. Zij weten niet wat u bij de concurrerende bank hebt gedeponeerd. In dat geval hebt u twee opties.

Ofwel kiest u voor de opt-in. Dat wil zeggen dat u de banken vraagt om toch de taks te innen. Ofwel doet u aangifte van de waarde van uw effectenportefeuille van meer dan 500.000 euro. Het is nog niet duidelijk of dat via de jaarlijkse aangifte van de pesonenbelasting of via een aparte aangifte zal gebeuren.

Wanneer kan ik kiezen voor opt-in?

De banken zullen u in oktober vragen een keuze te maken. U moet uiterlijk op 30 november meedelen aan uw bank of u al dan niet kiest voor opt-in.

Wanneer moet u de effectentaks betalen?

De banken moeten uiterlijk op 20 december de effectentaks aangeven en betalen. Wanneer de banken de taks zullen inhouden bij de klanten is nog niet erg duidelijk.

Belfius zegt dat het uiterlijk op 19 december de taks zal inhouden, zowel bij klanten die meer dan 500.000 euro hebben als bij opt-in-klanten. Bank Degroof Petercam maakt een onderscheid tussen twee soorten klanten. ‘Als de gemiddelde waarde 500.000 euro overschrijdt, zullen we de taks kort na de communicatie innen. In het andere geval zullen we innen kort nadat de klant kiest voor opt-in.’

KBC merkt op dat de bank de taks kan innen vanaf 1 oktober. Voor klanten die kunnen opteren voor opt-in moet de bank uiteraard wachten tot die een keuze heeft gemaakt. BNP Paribas Fortis en ING antwoordden niet op onze vraag.

Zijn er uitzonderingen op die timing?

Ja, bijvoorbeeld als een belegger zijn effectenrekening sluit of als het aantal titularissen van de rekening verandert. Stel dat u uw effectenrekening van 300.000 euro sluit in juli. Dan moet uw bank in augustus de belastbare basis meedelen en vragen of u kiest voor opt-in. In september moet u antwoorden of u opteert voor opt-in. Uw bank zal dan in oktober de effectentaks inhouden en doorstorten aan de fiscus.

Wat is de procedure als u een buitenlandse effectenrekening heeft?

Dan moet u een aangifte doen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud